จัดตารางงานที่เกิดซ้ำ

จัดตารางงานที่เกิดซ้ำ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

จัดตารางงานที่เกิดซ้ำ

จัดการสิ่งที่ต้องทำและรายการต่าง ๆ ที่เกิดซ้ำโดยจัดตารางงานเพื่อให้เกิดซ้ำเป็นประจำ เลือกเวลาเพื่อตั้งค่าไว้ก่อนเมื่อคุณต้องการให้งานเกิดซ้ำหรือตั้งตารางการเกิดซ้ำตามที่ต้องการ เมื่อคุณทำงานที่เกิดซ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันจะตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติให้เป็นวันครบกำหนดใหม่

งานที่เกิดซ้ำจะมีไอคอนลูกศรหมุนอยู่ข้างวันครบกำหนด

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้กับสมาชิก Personal, Professional หรือ Teams เท่านั้น

จัดตารางงานที่เกิดซ้ำ

หากต้องการจัดตารางงานที่เกิดซ้ำ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่ปุ่มปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกวันครบกำหนด ให้คลิ๊ก ไม่ให้เกิดซ้ำ และเลือกตารางที่เกิดซ้ำแบบตั้งค่าไว้ก่อน หรือคลิ๊ก กำหนดเอง… เพื่อตั้งค่าตารางที่เกิดซ้ำที่กำหนดเอง คุณยังสามารถกำหนดเขตเวลาและเวลาได้ หากต้อง

 • Windows

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่ปุ่มปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกวันครบกำหนด ให้คลิ๊ก ไม่ให้เกิดซ้ำ และเลือกตารางที่เกิดซ้ำแบบตั้งค่าไว้ก่อน หรือคลิ๊ก กำหนดเอง… เพื่อตั้งค่าตารางที่เกิดซ้ำที่กำหนดเอง คุณยังสามารถกำหนดเขตเวลาและเวลาได้ หากต้อง

 • iOS

  แตะที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วแตะที่ไอคอนปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกวันครบกำหนด ให้แตะ ตั้งค่าวันครบกำหนดและการเกิดซ้ำ และเลือกตารางที่เกิดซ้ำแบบตั้งค่าไว้ก่อน หรือแตะ กำหนดเอง… เพื่อตั้งค่าตารางที่เกิดซ้ำที่กำหนดเอง คุณยังสามารถกำหนดเขตเวลาและเวลาได้ หากต้อง

 • Android

  แตะที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วแตะที่ไอคอนปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกวันครบกำหนด ให้แตะ ตั้งค่าวันครบกำหนดและการเกิดซ้ำ และเลือกตารางที่เกิดซ้ำแบบตั้งค่าไว้ก่อน หรือแตะ กำหนดเอง… เพื่อตั้งค่าตารางที่เกิดซ้ำที่กำหนดเอง คุณยังสามารถกำหนดเขตเวลาและเวลาได้ หากต้อง

 • เว็บ

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่ปุ่มปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกวันครบกำหนด ให้คลิ๊ก ไม่ให้เกิดซ้ำ และเลือกตารางที่เกิดซ้ำแบบตั้งค่าไว้ก่อน หรือคลิ๊ก กำหนดเอง… เพื่อตั้งค่าตารางที่เกิดซ้ำที่กำหนดเอง คุณยังสามารถกำหนดเขตเวลาและเวลาได้ หากต้อง

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tasks ได้อย่างไร?

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมของ Tasks

ฉันจะข้ามรายการงานที่เกิดซ้ำหนึ่งงานได้หรือไม่?

ไม่ได้ คุณไม่สามารถข้ามรายการงานที่เกิดซ้ำใด ๆ ได้ งานจะต้องถูกกาเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อให้สามารถตั้งค่าวันครบกำหนดในตารางถัดไปได้

ทำไมฉันจึงไม่เห็นงานที่เกิดซ้ำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดของฉัน?

ทันที่งานที่เกิดซ้ำถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว วันครบกำหนดจะถูกตั้งค่าใหม่เป็นตารางถัดไปโดยอัตโนมัติ

ทำไมฉันไม่ได้รับการแจ้งเตือนสำหรับวันครบกำหนดที่จะมาถึงหรือได้ผ่านมาแล้ว?

วันครบกำหนดจะไม่มีการแจ้งเตือน หากต้องการรับการแจ้งเตือน ให้เพิ่มการแจ้งเตือนงาน พร้อมเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนได้สูงสุดห้าครั้งต่อหนึ่งงาน

ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละงานที่เกิดซ้ำหรือไม่?

หากต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับงานที่เกิดซ้ำแต่ละงาน ให้เพิ่มการแจ้งเตือนพร้อมเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามเวลาที่เลือกไว้สำหรับการเกิดแต่ละครั้ง

คุณยังสามารถเปิดการแจ้งเตือนงานอัตโนมัติได้จากหัวข้อการกำหนดลักษณะในเมนูการคั้งค่า Evernote ของคุณ นี่จะเปิดให้การแจ้งเตือนถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มวันครบกำหนดและเวลาให้กับงาน

ทำไมงานที่เกิดซ้ำของฉันจึงเป็นสีเทาบนอุปกรณ์อื่น ๆ?

คุณอาจใช้ Evernote เวอร์ชันเก่าซึ่งไม่รองรับงานที่เกิดซ้ำ โปรดไปที่ evernote.com/download เพื่ออัพเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุด

จะเกิดอะไรกับงานที่เกิดซ้ำของฉันถ้าฉันยกเลิกหรือเปลี่ยนการสมัครสมาชิก?

งานของคุณจะเก็บวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำที่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนยกเลิกการสมัครสมาชิก อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำให้งานใหม่หรืองานที่มีอยู่เดิมได้

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • งาน
 • ทำซ้ำ
 • การเกิดซ้ำ
 • ตารางนัดหมาย