สร้างกลุ่มแท็ก

สร้างกลุ่มแท็ก
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

สร้างกลุ่มแท็ก

ภาพหน้าจอของกลุ่มแท็กในมุมมอง Tag

หากคุณมีแท็กจำนวนมากใน Evernote คุณสามารถจัดระเบียบมันได้โดยสร้างกลุ่มแท็ก กลุ่มแท็กคือแท็กที่ถูกจัดระเบียบเป็นแท็กย่อยภายใต้แท็กหลัก เมื่อมีกลุ่มแท็ก จะมีแท็กหลักหนึ่งแท็กหรือแท็กย่อยหนึ่งแท็กหรือมากกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น แท็กหลัก "Travel" อาจมีแท็กย่อยหลายแท็ก "Chicago," "New York," และ "San Francisco"

หมายเหตุ: กลุ่มแท็กไม่รองรับการใช้งานของh Evernote Teams

สร้างกลุ่มแท็ก

หากต้องการสร้างกลุ่มแท็ก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. เปิดมุมมอง Tag จากเมนูเข้าดู
  2. เลื่อนผ่านแท็ก (อันที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กหลัก) แล้วคลิ๊กจุดสามจุด
  3. เลือก สร้างแท็กยCreate sub-tag...
  4. เพิ่มชื่อสำหรับแท็กย่อย แล้วคลิ๊ก สร้าง
 • Windows

  1. เปิดมุมมอง Tag จากเมนูเข้าดู
  2. เลื่อนผ่านแท็ก (อันที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กหลัก) แล้วคลิ๊กจุดสามจุด
  3. เลือก สร้างแท็กยCreate sub-tag...
  4. เพิ่มชื่อสำหรับแท็กย่อย แล้วคลิ๊ก สร้าง
 • iOS

  1. เปิดมุมมอง Tag จากเมนูเข้าดู
  2. แตะที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน แล้วแตะ แก้ไขแท็ก
  3. แตะที่จุดสามจุดข้างแท็กที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กย่อย แล้วแตะ ย้ายแท็ก
  4. เลือกแท็กอื่นเพื่อย้ายไปอยู่เหนือแท็กย่อย
 • Android

  1. เปิดมุมมอง Tag จากเมนูเข้าดู
  2. แตะที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน แล้วแตะ แก้ไขแท็ก
  3. แตะที่จุดสามจุดข้างแท็กที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กย่อย แล้วแตะ ย้ายแท็ก
  4. เลือกแท็กอื่นเพื่อย้ายไปอยู่เหนือแท็กย่อย
 • เว็บ

  1. เปิดมุมมอง Tag จากเมนูเข้าดู
  2. เลื่อนผ่านแท็ก (อันที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กหลัก) แล้วคลิ๊กจุดสามจุด
  3. เลือก สร้างแท็กยCreate sub-tag...
  4. เพิ่มชื่อสำหรับแท็กย่อย แล้วคลิ๊ก สร้าง

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็กได้อย่างไร?

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมแท็ก

ฉันจะจัดระเบียบแท็กในรูปแบบที่จัดทำเป็นกลุ่มได้อย่างไร?

ในมุมมอง Tag ให้คลิ๊กแท็กที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นแท็กย่อย แล้วลากมันมาไว้ในเหนือแท็กอื่นที่คุณต้องการให้อยู่ข้างล่าง นอกจากนี้ ให้เลื่อนผ่านเหนือแท็กที่คุณต้องการให้เป็นแท็กย่อย คลิ๊กที่จุดสามจุด แล้วเลือก ย้ายแท็ก.. แล้วเลือกแท็กอื่นเพื่อย้ายแท็กย่อยมาอยู่ด้านล่าง

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • แท็กย่อย
 • แท้กหลัก
 • แท็กย่อย
 • ระดับความสัมพันธ์ของแท็ก
 • แท็กบันทึก