ส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ PDF

ส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ PDF
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ส่งออกบันทึกเป็นไฟล์ PDF

ส่งออกไปที่กล่องข้อความ PDF

การใช้ Evernote สำหรับ Mac หรือ Windows คุณสามารถส่งออกสำเนาของบันทึกใดก็ได้ และบันทึกมันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไฟล์ PDF มีตัวหลายตัวเลือกในการส่งออกบันทึกของคุณเป็นไฟล์ PDF

ส่งออกเป็นบันทึกเดี่ยว

หากต้องการส่งออกบันทึกไปที่ไฟล์ PDF ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่ด้านขวาบนสุดของบันทึกและเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  2. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  3. คลิ๊ก ส่งออก
 • Windows

  1. คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่ด้านขวาบนสุดของบันทึกและเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  2. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  3. คลิ๊ก ส่งออก

ส่งออกหลายบันทึก

หากต้องการส่งออกหลายบันทึกไปที่ไฟล์ PDF ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊กบันทึกจากรายการบันทึกของคุณ แล้วกดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของคุณ แล้วเลือกบันทึกอื่น บันทึกทั้งหมดในบันทึกที่เลือกไว้ทั้งสองบันทึกจะถูกเลือก
  2. ในแถบสีน้ำเงินด้านล่างของหน้าจอ คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) และเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  3. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  4. คลิ๊ก ส่งออก

  หมายเหตุ: คุณสามารถกดปุ่ม Command บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ ขณะที่เลือกบันทึกเพื่อเลือกบันทึกที่ไม่ได้เรียงกันในรายการบันทึกของคุณ

 • Windows

  1. คลิ๊กบันทึกจากรายการบันทึกของคุณ แล้วกดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ แล้วเลือกบันทึกอื่น บันทึกทั้งหมดในบันทึกที่เลือกไว้ทั้งสองบันทึกจะถูกเลือก
  2. ในแถบสีน้ำเงินด้านล่างของหน้าจอ คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) และเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  3. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  4. คลิ๊ก ส่งออก

  หมายเหตุ: คุณสามารถกดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ของคุณค้างไว้ ขณะที่เลือกบันทึกเพื่อเลือกบันทึกที่ไม่ได้เรียงกันในรายการบันทึกของคุณ

ส่งออกสมุดบันทึกทั้งเล่ม

เมื่อมีสมาชิก Professional หรือ Teams คุณสามารถส่งออกสมุดบันทึกทั้งเล่มให้เป็นไฟล์ PDF เดี่ยวได้ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ด้านขวาของสมุดบันทึกในรายการสมุดบันทึกของคุณ และเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  2. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  3. คลิ๊ก ส่งออก
 • Windows

  1. คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ด้านขวาของสมุดบันทึกในรายการสมุดบันทึกของคุณ และเลือก ส่งออกเป็นไฟล์ PDF...
  2. เลือก ตัวเลือกเพจ ของคุณ
  3. คลิ๊ก ส่งออก

ตัวเลือกเพจทั่วไป

เมื่อคุณส่งออกบันทึกของคุณ คุณจะมีบางตัวเลือกพื้นฐานในการจัดรูปแบบไฟล์ PDF ที่ส่งออกของคุณ

 • ขนาดกระดาษ - เลือกจากตัวเลือกขนาดกระดาษมาตรฐาน
 • การจัดหน้า - เลือกระหว่างแนวตั้งและแนวนอน
 • กั้นหน้ากระดาษ - เลือกจากรายการกั้นหน้ากระดาษที่มีให้ หรือเลือกการกั้นหน้ากระดาษแบบกำหนดเองเพื่อตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

ตัวเลือกหน้าเพจเพิ่มเติม

เมื่อมีสมาชิก Professional หรือ Teams คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการจัดรูปแบบไฟล์ PDF ที่ส่งออกของคุณ

 • เลขหน้า - สลับตัวเลือกระหว่างปิดหรือเปิดเพื่อใส่เลขหน้าเพจ และเลือกเลขหน้าเพจที่จะวาง
 • การจัดลำดับบันทึก - เมื่อคุณส่งออกบันทึกหลายเล่มในคราวเดียว เลือกลำดับที่ต้องการให้บันทึกวางในไฟล์ PDF เลื่อนบนบันทึกแล้วลากมือจับด้านซ้ายเพื่อจัดลำดับบันทึก คลิ๊กปุ่มเอาออกที่ด้านขวาเพื่อเอาบันทึกออกจากรายการส่งออก
 • การแยกบันทึก - เมื่อส่งออกบันทึกหลายเล่มในคราวเดียว เลือกว่าจะให้บันทึกแต่ละเล่มเริ่มหน้าเพจใหม่หรือวางไว้หลังบันทึกก่อนหน้าโดยตรง

LANGUAGES_PRODUCT