กำหนดหน้าแรก

กำหนดหน้าแรก
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

กำหนดหน้าแรก

กำหนด Home ใน Evernote

เมื่อคุณกำหนดมุมมอง Home ของคุณจะช่วยให้คุณวางข้อมูลที่คุณต้องการทั้งด้านหน้าและตรงกลาง ดังนั้นคุณสามารถจะดูสิ่งที่คุณต้องการได้ตามที่ชอบเลย ตัวเลือกการกำหนดคุณลักษณะนี้จะสามารถใช้งานได้สำหรับลูกค้า Evernote Premium, Personal, Professional, และ Teams (แตกต่างกันตามแพลน) ซึ่งประกอบด้วย:

 • การเปลี่ยนแปลงหรือเอารูปภาพพื้นหลังออก
 • การเพิ่ม, การเอาออก และการจัดระเบียบ widget ใหม่
 • กำหนดขนาด widget ใหม่ (เฉพาะบนเดสก์ท็อปและเว็บเท่านั้น)
 • การดูเฉพาะบันทึกที่คุณต้องการบนหน้า Home ด้วย widget บันทึกที่กรองไว้
 • การเพิ่มหลายสำเนาของบาง widget (เฉพาะ Professional และ Teams เท่านั้น)
 • การเปลี่ยนสีและชื่อเรื่องของแผ่นกระดาษจดบันทึก

สำหรับภาพรวมของ Home สามารถดูได้ที่ ภาพรวม Home

เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง

คุณสามารถเลือกรูปภาพจากแกลอรี่ของเรา หรืออัพโหลดรูปภาพที่คุณชอบ หากคุณเลือกที่จะอัพโหลดรูปภาพของคุณเอง ขนาดของรูปภาพที่แนะนำคือ 2000 x 1280 พิกเซล คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ .jpg หรือ .png ได้สูงสุดถึง 5 MB หากต้องการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณตามด้านล่างนี้

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กปุ่ม "การเปลี่ยนแปลง"
  3. เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ แล้วคลิ๊ก เลือก
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กปุ่ม "การเปลี่ยนแปลง"
  3. เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ แล้วคลิ๊ก เลือก
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะ เปลี่ยนพื้นหลัง
  3. เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะ เปลี่ยนพื้นหลัง
  3. เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กปุ่ม "การเปลี่ยนแปลง"
  3. เลือกหรืออัพโหลดรูปภาพ แล้วคลิ๊ก เลือก
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เอารูปภาพพื้นหลังออก

หากต้องการเอารูปภาพพื้นหลังออก ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ปุ่มสีเขียวข้าง "พื้นหลัง" เพื่อปิดการใช้งาน
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ปุ่มสีเขียวข้าง "พื้นหลัง" เพื่อปิดการใช้งาน
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะ เปลี่ยนพื้นหลัง
  3. คลิ๊กที่ปุ่มสีเขียวข้าง "รวมพื้นหลัง" เพื่อปิดการใช้งาน
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะ เปลี่ยนพื้นหลัง
  3. คลิ๊กที่ปุ่มสีเขียวข้าง "รวมพื้นหลัง" เพื่อปิดการใช้งาน
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ปุ่มสีเขียวข้าง "พื้นหลัง" เพื่อปิดการใช้งาน
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เพิ่ม widget ต่าง ๆ

ในฐานะที่เป็นลูกค้า Evernote Premium, Personal, Professional, หรือ Teams คุณมีสิทธิ์เข้าถึง widget เพิ่มเติมได้ หากต้องการเพิ่ม widget ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget ที่สามารถใช้งานได้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget ที่สามารถใช้งานได้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบวกข้าง widget ที่ใช้งานได้จากหัวข้อ "Widget ที่ใช้งานได้"
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบวกข้าง widget ที่ใช้งานได้จากหัวข้อ "Widget ที่ใช้งานได้"
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget ที่สามารถใช้งานได้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เอา widget ออก

หากต้องการเอา widget ออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊ก 'x' ที่มุมด้านขวาบนของ widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊ก 'x' ที่มุมด้านขวาบนของ widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนรูปเครื่องหมายลบข้าง widget จากรายการ widget
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนรูปเครื่องหมายลบข้าง widget จากรายการ widget
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊ก 'x' ที่มุมด้านขวาบนของ widget
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

จัดเรียง widget ใหม่

การจัดเรียง widget ของคุณใหม่เพื่อจัดเรียงให้อยู่ในลำดับที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ รูปแบบ widget บนเดสก์ท็อปของคุณจะซิงค์บน Mac, Windows, และ Web รูปแบบ widget บนอุปกรณ์พกพาของคุณสามารถจัดเรียงให้แตกต่างกันได้ และจะซิงค์บน iOS และ Android หากต้องการจัดเรียง widget ของคุณใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลากแล้ววาง widget ตามลำดับที่คุณต้องการ
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลากแล้ววาง widget ตามลำดับที่คุณต้องการ
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลากแล้ววางแถบคำสั่งสามเส้นด้านขวาของ widget เพื่อย้ายรายการขึ้นหรือลงได้
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: Widget จะปรากฏใน Home เพื่อให้มันอยู่ในรายการบนหน้าจอนี้ (บนลงล่าง)

 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลากแล้ววางแถบคำสั่งสามเส้นด้านขวาของ widget เพื่อย้ายรายการขึ้นหรือลงได้
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: Widget จะปรากฏใน Home เพื่อให้มันอยู่ในรายการบนหน้าจอนี้ (บนลงล่าง)

 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลากแล้ววาง widget ตามลำดับที่คุณต้องการ
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ปรับขนาด widget

ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้บน Mac, Windows, และบน Web เท่านั้น

widget สามารถปรับขนาดให้เล็ก, กลาง หรือใหญ่ได้ widget จะไม่สามารถปรับขนาดแนวตั้งได้ และไม่สามารถปรับขนาดบนโทรศัพท์มือถือได้เช่นกัน หากต้องการปรับขนาด widget ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. วาดเคอร์เซอร์ของคุณเหนือ widget แล้วเลือกขนาดได้ที่มุมขวาล่าง
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. วาดเคอร์เซอร์ของคุณเหนือ widget แล้วเลือกขนาดได้ที่มุมขวาล่าง
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. วาดเคอร์เซอร์ของคุณเหนือ widget แล้วเลือกขนาดได้ที่มุมขวาล่าง
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตัวค่าการกำหนดมุมมองของบันทึกของคุณ

ในฐานะที่เป็นลูกค้า Evernote Personal, Professional หรือ Teams คุณสามารถใช้ widget บันทึกที่กรองไว้เพื่อแสดงเฉพาะบันทึกที่คุณต้องการตามประเภทที่คุณเลือก หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกรองการค้นหา ไปที่ กรองรายการบันทึกของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget บันทึกที่กรองไว้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. ในหน้าต่าง "ตั้งค่าตัวกรอง" ตั้งชื่อ widget ใหม่และเลือกตัวกรองของคุณจากตัวเลือกที่มีให้
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หากต้องการแก้ไขตัวกรองของคุณ ให้คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) และเลือก แก้ไขตัวกรอง

 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget บันทึกที่กรองไว้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. ในหน้าต่าง "ตั้งค่าตัวกรอง" ตั้งชื่อ widget ใหม่และเลือกตัวกรองของคุณจากตัวเลือกที่มีให้
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หากต้องการแก้ไขตัวกรองของคุณ ให้คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) และเลือก แก้ไขตัวกรอง

 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบวกข้าง "บันทึกที่กรองไว้" จากหัวข้อ "Widget ที่ใช้งานได้"
  3. เพิ่มชื่อลงใน widget และเลือกตัวกรองของคุณจากตัวเลือกที่มีให้
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หากต้องการแก้ไขตัวกรอง แตะที่ปุ่ม แก้ไข (ดินสอ) ข้าง widget บนการกำหนดหน้าจอเอง

 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนเครื่องหมายบวกข้าง "บันทึกที่กรองไว้" จากหัวข้อ "Widget ที่ใช้งานได้"
  3. เพิ่มชื่อลงใน widget และเลือกตัวกรองของคุณจากตัวเลือกที่มีให้
  4. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หากต้องการแก้ไขตัวกรอง แตะที่ปุ่ม แก้ไข (ดินสอ) ข้าง widget บนการกำหนดหน้าจอเอง

 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. ลาก widget บันทึกที่กรองไว้จากด้านขวา แล้ววางไว้ในช่อง widget
  3. ในหน้าต่าง "ตั้งค่าตัวกรอง" ตั้งชื่อ widget ใหม่และเลือกตัวกรองของคุณจากตัวเลือกที่มีให้
  4. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หากต้องการแก้ไขตัวกรองของคุณ ให้คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) และเลือก แก้ไขตัวกรอง

เปลี่ยนสีและชื่อเรื่องของแผ่นกระดาษจดบันทึก

ในฐานะลูกค้า Evernote Premium, Personal, Professional หรือ Teams คุณสามารถเปลี่ยนสีและหัวข้อของกระดาษแผ่นกระดาษจดบันทึกของคุณได้

หากต้องการเปลี่ยนสีและหัวข้อของแผ่นกระดาษจดบันทึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ไอคอนดินสอใน widget แผ่นกระดาษจดบันทึกเพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • Windows

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ไอคอนดินสอใน widget แผ่นกระดาษจดบันทึกเพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • iOS

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนดินสอใน widget แผ่นกระดาษจดบันทึกเพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก

  หรือ

  1. จาก widget แผ่นกระดาษจดบันทึก ให้แตะปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมด้านขวาบน
  2. เลือก แก้ไข widget เพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
 • Android

  1. จากหน้า Home ให้แตะ ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. แตะที่ไอคอนดินสอใน widget แผ่นกระดาษจดบันทึกเพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หรือ

  1. จาก widget แผ่นกระดาษจดบันทึก ให้แตะปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมด้านขวาบน
  2. เลือก แก้ไข widget เพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
  3. แตะ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เว็บ

  1. จากหน้า Home ให้คลิ๊ก ปุ่มกำหนดรูปแบบเอง ที่มุมด้านขวาบน
  2. คลิ๊กที่ไอคอนดินสอใน widget แผ่นกระดาษจดบันทึกเพื่อแก้ไขหัวข้อและเลือกจากตัวเลือกสีสี่ตัวเลือก
  3. คลิ๊ก เสร็จสมบูรณ์ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถเปลี่ยนหน้าจอที่แสดงในแต่ละครั้งที่ฉันเปิด Evernote ได้หรือไม่?

เมื่อคุณเปิด Evernote บน iOS, Android หรือบน Web คุณจะเห็น Home ปรากฏขึ้นมาก่อน เมื่อคุณเปิด Evernote สำหรับ Mac หรือ Windows คุณจะเห็นหน้าจอที่คุณเปิดเมื่อคราวที่ใช้ Evernote ก่อนหน้านี้

ฉันสามารถปิดใช้งาน Home ได้หรือไม่?

ไม่ได้

การกำหนดค่า Home จะซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของฉันได้หรือไม่?

ถูกต้อง การกำหนด Home ของคุณเองบนหน้าเดสก์ท็อปจะทำให้สามารถซิงค์บน Mac, Windows, และบน Web ได้ การกำหนด Home ของคุณเองบนอุปกรณ์พกพาจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง และจะซิงค์บน iOS และ Android

ฉันจะมี widget แบบเดียวกันมากกว่าหนึ่งชุดได้หรือไม่? ยกตัวอย่างเช่น มีแผ่นกระดาษจดบันทึกสองชุดได้หรือไม่?

ลูกค้าที่มี Evernote Professional หรือ Teams สามารถมีหลาย widget แผ่นกระดาษจดบันทึก, บันทึกที่ปักหมุดไว้ และบันทีกที่กรองไว้ได้ เพียงเพิ่มสำเนาของ widget เพิ่มเติมจากแผง กำหนดคุณลักษณะเอง

ฉันสามารถใช้การค้นหาที่บันทึกไว้ที่มีอยู่เพื่อใช้กับ widget บันทึกที่กรองไว้ได้หรือไม่?

ได้ บนหน้าจอ "ตั้งค่าตัวกรอง" คลิ๊ก ใช้การค้นหาที่บันทึกไว้ และเลือกการค้นหาที่บันทึกไว้ที่คุณต้องการใช้งาน โปรดจำไว้ว่า หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประเภทการค้นหาที่บันทึกไว้จากหน้าต่างนี้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลกับการค้นหาที่บันทึกไว้แต่อย่างใด ในทางเดียวกัน หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงในประเภทของการค้นหาที่บันทึกไว้ภายนอก widget บันทึกที่กรองไว้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลกับ widget ด้วยเช่นกัน

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • แดชบอร์ด
 • แดชบอร์ด