เปิดใช้งานการป้องกันการแก้ไข

เปิดใช้งานการป้องกันการแก้ไข
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เปิดใช้งานการป้องกันการแก้ไข

แก้ไขการป้องกันบนอุปกรณ์พกพาถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการแก้ไขบันทึกของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ iOS และ Evernote ใหม่สำหรับ Android.

เปิดใช้งานการป้องกันการแก้ไข

หากต้องการเปิดการป้องกันการแก้ไข ให้ปฏบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนูการเข้าดู
  2. แตะที่ไอคอนรูปเกียร์ที่มุมด้านขวาบนของเมนูแล้วเลือก บันทึก
  3. สลับสวิตช์เพื่อ แก้ไขการป้องกัน

หากต้องการแก้ไขบันทึกเมื่อเปิดใช้งานการป้องกันการแก้ไข เพียงแตะที่ปุ่ม แก้ไขสีฟ้า หรือแตะที่ตัวบันทึกสองครั้ง

หมายเหตุ: ปุ่มแก้ไขจะปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะมีการป้องกันการแก้ไขหรือไม่ก็ตาม หากการป้องกันการแก้ไข ไม่ ได้เปิดไว้ คุณสามารถแก้ไขบันทึกได้ด้วยการแตะปุ่ม แก้ไข หรือแตะที่ตัวบันทึกครั้งเดียว

LANGUAGES_PRODUCT