แก้ไขตาราง

แก้ไขตาราง
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

แก้ไขตาราง

ตัวแก้ไขตารางช่วยให้คุณสามารถกำหนดภาพลักษณ์และความสวยงามของตารางของคุณ คุณสามารถกำหนดรูปแบบตารางของคุณได้ ตามที่แสดงด้านล่างนี้

หมายเหตุ: การแก้ไขตารางใน iOS และ Android สามารถใช้งานได้ในเวอร์ชัน 10.6+

แทรกแถว/คอลัมน์

 • Mac

  เลื่อนผ่านจุดสีเทาระหว่างแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิ๊กเครื่องหมายบวกสีน้ำเงิน (+)

 • Windows

  เลื่อนผ่านจุดสีเทาระหว่างแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิ๊กเครื่องหมายบวกสีน้ำเงิน (+)

 • iOS

  แตะที่แถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถวที่คุณต้องการแทรก แล้วแตะเครื่องหมายบวกสีน้ำเงิน (+) นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่เซลล์ตาราง แตะที่ปุ่มแทรกในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกตัวเลือกแทรก

 • Android

  แตะที่แถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถวที่คุณต้องการแทรก แล้วแตะเครื่องหมายบวกสีน้ำเงิน (+) นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะที่เซลล์ตาราง แตะที่ปุ่มแทรกในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกตัวเลือกแทรก

 • เว็บ

  เลื่อนผ่านจุดสีเทาระหว่างแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิ๊กเครื่องหมายบวกสีน้ำเงิน (+)

ลบแถว/คอลัมน์

 • Mac

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกลบแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ

 • Windows

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกลบแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ

 • iOS

  แตะที่เซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ แตะปุ่มลบในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกตัวเลือกลบ

 • Android

  แตะที่เซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการลบ แตะปุ่มลบในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกตัวเลือกลบ

 • เว็บ

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกลบแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการ

ลากแล้ววางแถว/คอลัมน์

 • Mac

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กละกดค้างไว้เพื่อลากแถวหรือคอลัมน์ ปล่อยเมาส์ของคุณเพื่อวางแถวหรือคอลัมน์ในที่ที่คุณต้องการในตาราง

 • Windows

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กละกดค้างไว้เพื่อลากแถวหรือคอลัมน์ ปล่อยเมาส์ของคุณเพื่อวางแถวหรือคอลัมน์ในที่ที่คุณต้องการในตาราง

 • iOS

  แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้แตะและกดค้างไว้เพื่อลากแถวหรือคอลัมน์ ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อวางแถวหรือคอลัมน์ในที่ที่คุณต้องการในตาราง

 • Android

  แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้แตะและกดค้างไว้เพื่อลากแถวหรือคอลัมน์ ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อวางแถวหรือคอลัมน์ในที่ที่คุณต้องการในตาราง

 • เว็บ

  คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว ให้คลิ๊กละกดค้างไว้เพื่อลากแถวหรือคอลัมน์ ปล่อยเมาส์ของคุณเพื่อวางแถวหรือคอลัมน์ในที่ที่คุณต้องการในตาราง

เปลี่ยนสีเซลล์

 • Mac

  หากต้องการเปลี่ยนสีของทั้งแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกสี หากต้องการเปลี่ยนสีของเซลล์เพียงเซลล์เดียว ให้คลิ๊กภายในเซลล์ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วเลือกสี

 • Windows

  หากต้องการเปลี่ยนสีของทั้งแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกสี หากต้องการเปลี่ยนสีของเซลล์เพียงเซลล์เดียว ให้คลิ๊กภายในเซลล์ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วเลือกสี

 • iOS

  หากต้องการเปลี่ยนสีของทั้งแถวหรือคอลัมน์ ให้แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว แตะปุ่มเพิ่มสีในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกสี หากต้องการเปลี่ยนสีของเซลล์เพียงเซลล์เดียว ให้แตะภายในเซลล์ แล้วแตะปุ่มเติมสีในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกสี

 • Android

  หากต้องการเปลี่ยนสีของทั้งแถวหรือคอลัมน์ ให้แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว แตะปุ่มเพิ่มสีในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกสี หากต้องการเปลี่ยนสีของเซลล์เพียงเซลล์เดียว ให้แตะภายในเซลล์ แล้วแตะปุ่มเติมสีในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือกสี

 • เว็บ

  หากต้องการเปลี่ยนสีของทั้งแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิ๊กแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว คลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ที่เลือกไว้ แล้วเลือกสีจากหัวข้อสีพื้นหลัง หากต้องการเปลี่ยนสีของเซลล์เพียงเซลล์เดียว ให้คลิ๊กภายในเซลล์ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วเลือกสี

จัดการและแยกเซลล์

 • Mac

  หากต้องการรวมเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่ติดกันหลายเซลล์ได้ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ใดก็ได้ที่เลือกไว้ แล้วคลิ๊ก รวมเซลล์ หากต้องการแยกเซลล์ ให้คลิ๊กที่เซลล์ที่รวมกันอยู่ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วคลิีก แยกเซลล์

 • Windows

  หากต้องการรวมเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่ติดกันหลายเซลล์ได้ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ใดก็ได้ที่เลือกไว้ แล้วคลิ๊ก รวมเซลล์ หากต้องการแยกเซลล์ ให้คลิ๊กที่เซลล์ที่รวมกันอยู่ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วคลิีก แยกเซลล์

 • iOS

  หากต้องการรวมเซลล์ ให้แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว แตะจุดสามจุดในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือก รวมเซลล์ หากต้องการแยกเซลล์ ให้แตะบนเซลล์ที่รวม แตะจุดสามจุดในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือก แยกเซลล์

 • Android

  หากต้องการรวมเซลล์ ให้แตะแถบสีเทาที่ด้านบนสุดของคอลัมน์หรือด้านซ้ายของแถว แตะจุดสามจุดในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือก รวมเซลล์ หากต้องการแยกเซลล์ ให้แตะบนเซลล์ที่รวม แตะจุดสามจุดในแถบตารางในแถบเครื่องมือตัวแก้ไข แล้วเลือก แยกเซลล์

 • เว็บ

  หากต้องการรวมเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่ติดกันหลายเซลล์ได้ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ในเซลล์ใดก็ได้ที่เลือกไว้ แล้วคลิ๊ก รวมเซลล์ หากต้องการแยกเซลล์ ให้คลิ๊กที่เซลล์ที่รวมกันอยู่ แล้วคลิ๊กปุ่มลูกศรชี้ แล้วคลิีก แยกเซลล์

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถแทรกสูตรหรือฟังก์ชันสเปรดชีทลงในตารางของฉันได้หรือไม่?

ไม่ได้ ตารางใน Evernote จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงรูปแบบ, การนำเสนอ และแสดงข้อมูล ตารางใน Evernote จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรในการ จัดการ ข้อมูล หากคุณใช้โปรแกรมสเปรดชีทภายนอก Evernote คุณสามารถ เพิ่มไฟล์ลงในบันทึกของคุณ เพื่อให้บริบทยังอยู่ในบันทึกส่วนที่เหลือของคุณ

ฉันสามารถวางตารางไว้ในตารางอื่นได้หรือไม่?

ไม่ได้ ตารางที่อยู่ที่หนึ่งจะไม่สามารถรองรับได้

ฉันสามารถเลือกหลายคอลัมน์และหลายแถวได้หรือไม่?

ได้ แต่ต้องใช้แป้นพิมพ์และเมาส์เท่านั้น หากต้องการเลือกหลายเซลล์ ให้คลิ๊กบนเซลล์ กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วเลือกเซลล์ใดก็ได้เพิ่มเติม สำหรับอุปกรณ์มือถือ/แท็บเล็ตที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์หรือเมาส์ คุณจะไม่สามารถเลือกหลายคอลัมน์หรือหลายแถวได้

ทำไมฉันมองไม่เห็นตารางทั้งหมดของฉันในหน้าต่างบันทึก?

หากตารางขยายเกินกว่าความกว้างของบันทึก คุณจะเห็นแถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างสุดของตาราง ลากตามแถบเลื่อนเพื่อดูเนื้อหาในตาราง แถบเลื่อนจะให้คุณเก็บรูปแบบของตารางทั้งหมดไว้ รวมถึงขนาดคอลัมน์ด้วย โดยไม่ต้องบีบทุกอย่างให้พอดีกับความกว้างของบันทึกของคุณ

คุณสามารถเลื่อนแนวนอนได้ง่าย ๆ โดยเลื่อนเมาส์ของคุณไปด้านข้าง (เมาส์ Mac) เลื่อนไปด้านซ้ายหรือใช้สองนิ้วมือ (แผ่นสัมผัสของ Mac) หรือกดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ของคุณขณะที่เลื่อนเมาส์ของคุณ (Windows)

หากคุณชอบเอาแผงเลื่อนแนวนอนออก ให้เลือกคอลัมน์ทั้งหมดในตาราง เลื่อนผ่านเซลล์ แล้วคลิ๊กที่ปุ่มเมนูตาราง (ลูกศรชี้) แล้วคลิ๊ก จัดให้ตรงกับความกว้างของบันทึก

ทำไมตารางที่วางไว้ของฉันจึงดูแตกต่างจากที่คิดไว้?

ตารางที่สร้างไว้ในแอพพลิเคชันอื่น (ยกเว้นตารางที่สร้างไว้ใน Microsoft Word และ Excel) แล้วถูกวางไว้ใน Evernote จะไม่มีรูปแบบเหมือนกับตารางใน Evernote โดยอัตโนมัติ คุณสามารถอัพเกรดตารางที่ถูกวางไว้ให้มีภาพลักษณ์เหมือนตารางใน Evernote โดยคลิ๊กขวาบนตารางและเลือก อัพเกรดตาราง

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • แก้ไขตาราง
 • กำหนดตารางเอง
 • ตาราง
 • ตาราง