ลบทางลัด

ลบทางลัด
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ลบทางลัด

หากคุณ สร้างทางลัดก ที่คุณต้องการเอาออก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  คลิ๊กขวาที่บันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึก หรือแท้กในรายการ แล้วเลือก เอาออกจากทางลัด  จากเมนูป๊อบอัพ ใน Evernote ใหม่สำหรับ Mac คุณสามารถคลิ๊ก ทางลัด ในแถบด้านข้างแล้วคลิ๊ก 'x' ที่ด้านข้างทางลัดบันทึกหรือสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออก

 • Windows

  คลิ๊กขวาที่บันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึก หรือแท้กในรายการ แล้วเลือก เอาออกจากทางลัด  จากเมนูป๊อบอัพ ใน Evernote ใหม่สำหรับ Windows คุณสามารถคลิ๊ก ทางลัด ในแถบด้านข้างแล้วคลิ๊ก 'x' ที่ด้านข้างทางลัดบันทึกหรือสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออก

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS: เข้าดูทางลัดของคุณ แตะปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด), จากนั้นแตะ แก้ไขทางลัด แตะเครื่องหมายลบสีแดงข้าง ๆ ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ iOS: เปิดรายการบันทึกหรือสมุดบันทึก แตะปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด), จากนั้นแตะ เอาออกจากทางลัด สำหรับแท็ก ให้เปิดแถบบัญชี แตะที่ การตั้งค่า > จัดการแท็ก จากนั้นให้เลื่อนซ้ายบนแท็กและแตะปุ่มทางลัด (รูปดาว) หรือเปิดแถบทางลัด แล้วเลื่อนซ้ายบนทางลัดใดก็ได้แล้วแตะ ลบออก.

 • Android

  กดค้างบนบันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึกในรายการ แล้วแตะ เอาออกจาก ทางลัด

 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่คลิ๊ก ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมด้านขวาบนบันทึกหรือสมุดบันทึก แล้วเลือก เอาออกจากทางลัดหรือ คลิ๊ก ทางลัด ในแถบด้านข้างและ คลิ๊ก 'x' ที่ด้านข้างบันทึก, สมุดบันทึก หรือทางลัดแท็กที่คุณต้องการเอาออก


  Evernote Web เวอร์ชันเก่า:
  คลิ๊ก ไอคอนทางลัด (รูปดาว) เพื่อเปิดรายการทางลัด จากนั้นให้เลือกบันทึก, สมุดบันทึก หรือทางลัดแท็กที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิ๊กบน ไอคอนเอาทางลัด '-' ออก

LANGUAGES_PRODUCT