แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของบันทึกที่แบ่งปัน

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของบันทึกที่แบ่งปัน
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของบันทึกที่แบ่งปัน

หากต้องการดูและแก้ไขสิทธิ์อนุญาตสำหรับบันทึกที่คุณได้แบ่งปัน รวมถึงหยุดการแบ่งปัน, ค้นหาบันทึกจากรายการบันทึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ:

 • Mac

  Evernote ใหม่สำหรับ Mac

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปันเพื่อหยุดแบ่งปันกับผู้อื่น
  4. หรือคลิ๊กที่ลูกศรชี้ลงข้าง คนที่สามารถเข้าถึงได้ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Mac

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก แบ่งปันเพิ่มเติม > หยุดการแบ่งปัน
  4. หรือคลิ๊ก แบ่งปันกับ... เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือหยุดแบ่งปันกับผู้ใช้อื่น
  5. หรือเลือก บันทึก > แบ่งปันเพิ่มเติม > หยุดแบ่งปันลิงก์สาธารณะ จากแถบเมนูเพื่อหยุดการแบ่งปันด้วยลิงก์สาธารณะ
 • Windows

  Evernote ใหม่สำหรับ Windows

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปันเพื่อหยุดแบ่งปันกับผู้อื่น
  4. หรือคลิ๊กที่ลูกศรชี้ลงข้าง คนที่สามารถเข้าถึงได้ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Windows

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน
  3. คลิ๊กที่ลูกศรชี้ลงข้างการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตสำหรับทีมงานของคุณ
  4. เปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือเลือก ยกเลิกการเข้าถึงเพื่อหยุดแบ่งปัน
  5. หรือคลิ๊ก ปิด ข้าง ลิงก์ที่แบ่งปันได้บน เพื่อหยุดการแบ่งปันด้วยลิงก์สาธารณะ
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. แตะปุ่ม แบ่งปัน (ภาพเงาคนและเครื่องหมายบวก)
  3. แตะสิทธิ์อนุญาตด้านข้างชื่อผู้ถูกเชิญเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ iOS

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. แตะปุ่ม แบ่งปัน (ภาพเงาคนและเครื่องหมายบวก)
  3. แตะที่ไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วย ใครสามารถเข้าถึงได้
  4. เปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือเลือก ยกเลิกการเข้าถึงเพื่อหยุดแบ่งปัน
  5. หรือแตะ ลิงก์ที่แบ่งปันได้บน จากนั้นเลือนลงและแตะ หยุดแบ่งปัน เพื่อหยุดการแบ่งปันผ่านลิงก์สาธารณะ
 • Android

  Evernote ใหม่สำหรับ Android

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. แตะปุ่ม แบ่งปัน (ภาพเงาคนและเครื่องหมายบวก)
  3. แตะสิทธิ์อนุญาตด้านข้างชื่อผู้ถูกเชิญเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Android

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. แตะปุ่ม แบ่งปัน (จุดสามจุดต่อกัน)
  3. แตะที่ไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้ด้วย คนที่สามารถเข้าถึงได้
  4. แตะ ลิงก์ที่แบ่งปันได้บนเพื่อหยุดการแบ่งปันผ่านลิงก์สาธารณะ
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปันเพื่อหยุดแบ่งปันกับผู้อื่น
  4. หรือคลิ๊กที่ลูกศรชี้ลงข้าง คนที่สามารถเข้าถึงได้ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือยกเลิกการเข้าถึงของผู้ใช้


  Evernote Web เก่า

  1. เลือกบันทึกที่แบ่งปัน
  2. คลิ๊กลูกศรชี้ลงบนปุ่ม แบ่งปัน
  3. เลือก ลิงก์ > หยุดแบ่งปันบันทึก เพื่อหยุดการแบ่งปันด้วยลิงก์สาธารณะ

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • หยุดแบ่งปัน
 • ยกเลิกการเข้าถึง
 • ยกเลิกการแบ่งปัน