เผยแพร่สมุดบันทึก

เผยแพร่สมุดบันทึก
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เผยแพร่สมุดบันทึก

การใช้ Evernote สำหรับ Mac หรือ Windows จะทำให้คุณสามารถเผยแพร่สมุดบันทึกได้ (ทำให้ผู้อื่นอ่านได้ทั่วไป) โดยการแบ่งปันผ่านลิงก์ ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกได้ หากต้องแผยแพร่สมุดบันทึกผ่านลิงก์สาธารณะ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระบบปฏิบัติการของคุณตามด้านล่างนี้

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ Mac หรือ Evernote ใหม่สำหรับ Windows

 • Mac

  1. เปิดรายการสมุดบันทึกของคุณและเลือกสมุดบันทึกที่ต้องการเผยแพร่
  2. คลิ๊กขวาบนชื่อสมุดบันทึกแล้วเลือก เผยแพร่สมุดบันทึก
  3. คลิ๊ก เผยแพร่
  4. คัดลอกลิงก์
 • Windows

  1. เปิดรายการสมุดบันทึกของคุณและเลือกสมุดบันทึกที่ต้องการเผยแพร่
  2. คลิ๊กขวาบนชื่อสมุดบันทึกแล้วเลือก แบ่งปันสมุดบันทึก
  3. คลิ๊ก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของสมุดบันทึก
  4. คลิ๊ก เผยแพร่
  5. คัดลอกลิงก์

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะ Evernote สำหรับ Mac และ Windows

LANGUAGES_PRODUCT