แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของสมุดบันทึกที่แบ่งปัน

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของสมุดบันทึกที่แบ่งปัน
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตของสมุดบันทึกที่แบ่งปัน

ภาพหน้าจอของตัวเลือกสิทธิ์อนุญาตสมุดบันทึก

เมื่อคุณเชิญใครสักคนให้เข้ามาทำงานกับคุณในสมุดบันทึก คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้เขาเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน

 • สามารถแก้ไขและเชิญได้: ผู้ถูกเชิญสามารถเปลี่ยนแปลงบันทึก, เพิ่มบันทึก, แบ่งปันบันทึกแต่ละเล่ม และเชิญผู้ใช้เพิ่มเติมเพื่อดูและแก้ไขสมุดบันทึกที่แบ่งปันได้
 • สามารถแก้ไขได้: ผู้ถูกเชิญสามารถแก้ไขบันทึก, เพิ่มบันทึก และแบ่งปันบันทึกแต่ละเล่มได้
 • สามารถดูได้: ผู้ถูกเชิญสามารถดูบันทึกในสมุดบันทึกที่แบ่งปันได้เท่านั้น

แก้ไขสิทธิ์อนุญาตสมุดบันทึก

หากต้องการดูและแก้ไขสิทธิ์อนุญาตสำหรับสมุดบันทึกที่คุณได้แบ่งปัน รวมถึงหยุดการแบ่งปัน, ค้นหาสมุดบันทึกจากรายการสมุดบันทึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ:

 • Mac

  1. คลิ๊กขวาบนชื่อสมุดบันทึกแล้วเลือก แก้ไขการแบ่งปัน
  2. คลิ๊ก X ด้านข้างผู้ใช้ที่คุณการหยุดการแบ่งปันด้วย
  3. หรือเลือก ส่วนตัว เพื่อหยุดการแบ่งปันกับทุกคน
 • Windows

  1. คลิ๊กขวาบนชื่อสมุดบันทึกแล้วเลือก แบ่งปันสมุดบันทึก
  2. คลิ๊ก เปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตของสมุดบันทึก
  3. คลิ๊ก X ด้านข้างผู้ใช้ที่คุณการหยุดการแบ่งปันด้วย
  4. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปัน
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  The new Evernote for iOS
  1. เปิดสมุดบันทึกและแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด)
  2. แตะ แบ่งปันสมุดบันทึก
  3. แตะสิทธิ์อนุญาตด้านข้างชื่อผู้ถูกเชิญเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
  Older version of Evernote for iOS
  1. แตะปุ่มเมนู (จุดสามจุด)
  2. แตะ แบ่งปันสมุดบันทึก
  3. แตะที่ไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือหยุดแบ่งปัน
 • Android

  1. แตะปุ่มเมนู (จุดสามจุด)
  2. แตะ เปลี่ยนแปลงการแบ่งปัน
  3. แตะที่ไอคอนดินสอเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์อนุญาตหรือหยุดแบ่งปัน
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการหยุดแบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่มเมนู (จุดสามจุด)
  3. เลือก แบ่งปันสมุดบันทึก จากแถบเมนูดรอปดาวน์
  4. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปัน และยืนยัน

  Evernote Web เวอร์ชันเก่ากว่านี้:

  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการหยุดแบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่มข้อมูลสมุดบันทึก ('i')
  3. แตะ เปลี่ยนแปลงการแบ่งปัน
  4. คลิ๊ก X ด้านข้างผู้ใช้ที่คุณการหยุดการแบ่งปันด้วย
  5. คลิ๊ก หยุดการแบ่งปัน

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • หยุดการแบ่งปัน
 • ยกเลิกการเข้าถึง
 • ยกเลิกการแบ่งปัน