เชื่อมต่อกับบัญชีรายชื่อนามบัตร

เชื่อมต่อกับบัญชีรายชื่อนามบัตร
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เชื่อมต่อกับบัญชีรายชื่อนามบัตร

หลังจากที่คุณได้ สแกนนามบัตร คุณสามารถสแกนนามบัตรอื่นหรือจะเชื่อมต่อกับบัญชีรายชื่อทันทีก็ได้

เชื่อมโยงกับอีเมล, ข้อความ SMS, หรือโทรศัพท์

ทันทีที่ Evernote จับภาพรายละเอียดบัญชีรายชื่อในบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ ให้แตะที่ปุ่มอีเมล (รูปซองจดหมาย), โทรศัพท์ (รูปหูฟังโทรศัพท์), หรือข้อความ SMS (รูปฟองสบู่คำพูด) บนบันทึกเอง และเชื่อมโยงกับบุคคลโดยไม่ต้องออกจากแอพฯ Evernote

อีเมลข้อมูลบัญชีรายชื่อของคุณ (iPhone, iPad, และ iPod touch)

หมายเหตุ: Evernote ใหม่สำหรับ iOS ไม่ได้รองรับคุณลักษณะนี้

หากอีเมลที่จับภาพจากนามบัตร จะมีสองวิธีในการอีเมลข้อมูลบัญชีรายชื่อของคุณเองไปให้บุคคลนั้นจาก Evernote :

  1. เลือก อีเมลบัญชีรายชื่อของฉัน จากหน้าต่างป๊อบอัพ 'บันทึกนามบัตรแล้ว'
  2. เลือก อีเมลข้อมูลของฉัน จากเมนูตัวเลือกที่ปรากฏด้านล่างของบันทึก

หมายเหตุ: หากต้องการดู/แก้ไขข้อมูลบัญชีรายชื่อส่วนตัวที่จะถูกส่งออกไปโดยใช้คุณลักษณะนี้ ให้เข้าไปยังแถบบัญชีและเลือก การตั้งค่า > กล้องถ่ายรูป > นามบัตร ภายใต้ข้อมูลบัญชีรายชื่อของฉัน

บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: Evernote ใหม่สำหรับ iOS ไม่ได้รองรับคุณลักษณะนี้

มีสองวิธีที่จะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อจากนามบัตรที่สแกนไว้ไปยังบัญชีรายชื่อในอุปกรณ์พกพาของคุณ:

  • อัตโนมัติ (iPhone, iPad, และ iPod touch): หากต้องการบันทึกข้อมูลจากนามบัตรที่สแกนไว้ทุกใบจากแถบบัญชี ให้ไปที่ การตั้งค่า > กล้องถ่ายรูป > นามบัตร และแตะเปิด 'บันทึกในบัญชีรายชื่อ'
  • ไม่อัตโนมัติ: เลือก บันทึกในบัญชีรายชื่อ จากเมนูตัวเลือก (iPhone, iPad, และ iPod touch) หรือเมนูป๊อบอัพที่ปรากฏหลังจากสแกนเสร็จสมบูรณ์ (Android)

คุณยังสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกปริยายที่เก็บนามบัตรของคุณไว้ (iPhone, iPad, iPod touch และ Android) และเพิ่มแท็กปริยาย(iPhone, iPad, iPod touch) จากแถบบัญชี (iPhone, iPad, iPod touch) หรือเมนูเข้าดู (Android) เลือก การตั้งค่า > กล้องถ่ายรูป> นามบัตร แล้วเลือก สมุดบันทึก (iPhone, iPad, iPod touch และ Android) และ/หรือแท็ก (iPhone, iPad, iPod touch) เพื่อเปลี่ยนการกำหนดลักษณะของคุณ

หมายเหตุ: Microsoft Exchange ไม่ได้รองรับคำสั่ง 'โทรศัพท์', 'หลัก' หรือ 'อื่น ๆ' จะถูกใช้กับบัญชีรายชื่อ iOS หากบัญชีรายชื่อของคุณมีคำสั่งเหล่านี้ และคุณบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อเหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นให้ซิงค์มันกับ Exchange Exchange จะกำหนดมันให้เป็นรายละเอียด 'ที่ทำงาน' หรือ 'โทรศัพท์ที่ทำงาน'  คำสั่งอื่น ๆ ก็สามารถรองรับการใช้งานได้  นอกจากนี้ การบริการของ Exchange ยังรองรับเพียงหมายเลข 'โทรศัพท์มือถือ' หมายเลขเดียวเท่านั้น และสามารถใช้ได้สูงสุดสองหมายเลขโทรศัพท์ 'ที่ทำงาน' หรือสองหมายเลขโทรศัพท์ 'บ้าน' ต่อหนึ่งรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้ iOS ดังนั้น หาก Evernote ได้จับภาพหมายเลขโทรศัพท์ 'บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' เพิ่มเติมจากที่ขีดจำกัดกำหนดไว้ Exchange จะกำหนดคำสั่งให้เอง

LANGUAGES_PRODUCT