ทำสำเนาของบันทึก

ทำสำเนาของบันทึก
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ทำสำเนาของบันทึก

หากต้องการทำสำเนาของบันทึก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊กขวาที่บันทึกจากรายการบันทึก
  2. เลือก ทำสำเนา เพื่อสร้างสำเนาของบันทึกภายในสมุดบันทึกเดียวกัน หรือเลือก คัดลอกไปยัง... หากคุณต้องการให้สำเนาถูกสร้างในสมุดบันทึกอื่น
 • Windows

  1. คลิ๊กขวาที่บันทึกจากรายการบันทึก
  2. เลือก ทำสำเนา เพื่อสร้างสำเนาของบันทึกภายในสมุดบันทึกเดียวกัน หรือเลือก คัดลอกไปยัง... หากคุณต้องการให้สำเนาถูกสร้างในสมุดบันทึกอื่น
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  1. เปิดบันทึกและแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  2. แตะ ทำสำเนาบันทึก สำเนาของบันทึกจะถูกสร้างไว้ในสมุดบันทึกเดียวกันกับต้นฉบับ
 • Android

  1. ในรายการบันทึก ให้แตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  2. แตะ เลือกบันทึก จากนั้นเลือกบันทึกที่คุณต้องการทำสำเนา
  3. แตะปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) อีกครั้ง จากนั้นแตะ ทำสำเนา สำเนาของบันทึกจะถูกสร้างไว้ในสมุดบันทึกเดียวกันกับต้นฉบับ
 • เว็บ

  1. เปิดบันทึกและคลิ๊กที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  2. เลือก ทำสำเนา เพื่อสร้างสำเนาของบันทึกภายในสมุดบันทึกเดียวกัน หรือเลือก คัดลอกไปยัง... หากคุณต้องการให้สำเนาถูกสร้างในสมุดบันทึกอื่น

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • ทำสำเนา
 • ทำสำเนาบันทึก
 • คัดลอกบันทึก