ย้ายบันทึกไปยังสมุดบันทึกเล่มอื่น

ย้ายบันทึกไปยังสมุดบันทึกเล่มอื่น
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ย้ายบันทึกไปยังสมุดบันทึกเล่มอื่น

หากต้องการย้ายบันทึกไปยังสมุดบันทึกเล่มอื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊กขวาที่บันทึกจากรายการบันทึก
  2. เลือก ย้าย... หรือ ย้ายบันทึกไปยัง... และเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป
 • Windows

  1. คลิ๊กขวาที่บันทึกจากรายการบันทึก
  2. เลือก ย้าย... หรือ ย้ายบันทึก และเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  The new Evernote for iOS
  1. แตะที่ชื่อสมุดบันทึกที่ด้านบนสุดของบันทึก
  2. แตะ ย้ายบันทึก
  3. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ iOS

  1. แตะที่ชื่อสมุดบันทึกที่ด้านบนสุดของบันทึก
  2. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป
 • Android

  1. แตะที่ชื่อสมุดบันทึกที่ด้านบนสุดของบันทึก
  2. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการย้าย
  2. คลิ๊ก คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่ด้านขวาบนสุดแล้วเลือก ย้าย...
  3. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป

  Evernote Web เวอร์ชันเก่ากว่านี้:

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการย้าย
  2. คลิ๊กที่ชื่อสมุดบันทึกที่ด้านบนสุดของบันทึก
  3. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการย้ายบันทึกไป

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • ย้ายบันทึก
 • ย้ายบันทึก
 • เปลี่ยนสมุดบันทึก