เอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม

เอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม

หากต้องการลบกลุ่มสมุดบันทึก ให้เอาสมุดบันทึกทั้งหมดออกจากกลุ่ม เมื่อไม่มีสมุดบันทึกในกลุ่มแล้ว กลุ่มจะหายไป บันทึกและสมุดบันทึกจะไม่ถูกลบออกไปด้วยเมื่อคุณเอามันออกจากกลุ่ม หากต้องการเอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการของคุณตามด้านล่างนี้

 • Mac

  1. ในแถบด้านซ้ายมือ ให้เลือก สมุดบันทึก เพื่อเปิดดูรายการสมุดบันทึกทางด้านขวา
  2. ขยายกลุ่ม จากนั้นคลิ๊ก ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ข้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่ม
  3. เลือก เอาออกจากกลุ่ม เพื่อเอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม
 • Windows

  1. ในแถบด้านซ้ายมือ ให้เลือก สมุดบันทึก เพื่อเปิดดูรายการสมุดบันทึกทางด้านขวา
  2. ขยายกลุ่ม จากนั้นคลิ๊ก ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ข้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่ม
  3. เลือก เอาออกจากกลุ่ม เพื่อเอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนูการเข้าดู แล้วเลือก สมุดบันทึก
  2. แตะที่ลูกศรชี้ลงข้างกลุ่มเพื่อขยายกลุ่ม แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออก
  3. แตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วเลือก เอาออกจากกลุ่ม

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ iOS

  1. ในรายการสมุดบันทึก ให้แตะที่ลูกศรชี้ลงข้างกลุ่มเพื่อขยายกลุ่ม
  2. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออกจากกลุ่ม แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) ข้างชื่อสมุดบันทึก
  3. แตะ การตั้งค่าสมุดบันทึก แล้วเลือก เอาออกจากกลุ่ม เพื่อเอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม
 • Android

  Evernote ใหม่สำหรับ Android

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนูการเข้าดู แล้วเลือก สมุดบันทึก
  2. แตะที่ลูกศรชี้ลงข้างกลุ่มเพื่อขยายกลุ่ม แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเอาออก
  3. แตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วเลือก เอาออกจากกลุ่ม

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Android

  1. แตะเมนูตัวเลือก (จุดสามจุด) ข้างสมุดบันทึก แล้วแตะ เอาออกจากกลุ่ม
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. ในแถบด้านซ้ายมือ ให้เลือก สมุดบันทึก เพื่อเปิดดูรายการสมุดบันทึกทางด้านขวา
  2. คลิ๊ก ปุ่มคำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุดแนวนอน) ข้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่ม
  3. เลือก เอาออกจากกลุ่ม เพื่อเอาสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม


  Evernote Web เวอร์ชันเก่า

  1. ในแถบด้านซ้ายมือ ให้เลือก สมุดบันทึก เพื่อเปิดดูรายการสมุดบันทึก
  2. ขยายกลุ่ม จากนั้นให้คลิ๊กและลากสมุดบันทึกออกจากกลุ่ม

LANGUAGES_PRODUCT