ล้างถังขยะ

ล้างถังขยะ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ล้างถังขยะ

เมื่อคุณลบบันทึก มันจะถูกย้ายไปยังถังขยะที่อยู่ด้านล่างสุดของรายการสมุดบันทึกของคุณ ถังขยะจะซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับเนื้อหาอื่น ๆ

หากต้องการลบบันทึกจากบัญชีของคุณอย่างถาวร คุณสามารถลบบันทึกทีละเล่มได้จากถังขยะหรือไม่คุณก็สามารถล้างถังขยะทั้งหมดได้ บันทึกใดก็ตามที่คุณลบออกจากถังขยะจะถูกเอาออกจากบัญชีของคุณอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก แม้กระทั้งทีมสนับสนุนของ Evernote เองก็ไม่สามารถทำได้ โปรดแน่ใจว่าคุณลบเฉพาะบันทึกที่คุณไม่ต้องการใช้มันแล้วเท่านั้น

หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มจากถังขยะ หรือล้างถังขยะทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  The new Evernote for Mac
  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มแบบถาวร ให้เลือกบันทึกเล่มเดียวหรือหลายเล่ม แล้วเลือก ลบถาวร หรือ  ลบบันทึกถาวร
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด คลิ๊ก ล้างถังขยะ ที่ด้านขวาบนของรายการบันทึก
  Older version of Evernote for Mac
  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มหรือหลายเล่ม ให้เลือก ลบบันทึก หรือ ลบบันทึกที่เลือกไว้
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด ให้คลิ๊กขวาที่ด้านล่างสุดของรายการสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ล้างถังขยะ เพื่อเอาบันทึกที่ลบแล้วของคุณออกทั้งหมด
 • Windows

  The new Evernote for Windows
  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มแบบถาวร ให้เลือกบันทึกเล่มเดียวหรือหลายเล่ม แล้วเลือก ลบถาวร หรือ  ลบบันทึกถาวร
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด คลิ๊ก ล้างถังขยะ ที่ด้านขวาบนของรายการบันทึก
  Older version of Evernote for Windows
  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มหรือหลายเล่ม ให้เลือก ลบบันทึก หรือ ลบบันทึกที่เลือกไว้
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด ให้คลิ๊กขวาที่ด้านล่างสุดของรายการสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ล้างถังขยะ เพื่อเอาบันทึกที่ลบแล้วของคุณออกทั้งหมด
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มอย่างถาวร ให้เปิดบันทึกในถังขยะ แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) จากนั้นให้แตะ ลบบันทึกตลอดไป
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด เปิดถังขยะ แล้วแตะปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วแตะ ล้างขยะ
 • Android

  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มอย่างถาวร ให้เปิดบันทึกในถังขยะ แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) จากนั้นให้แตะ ลบบันทึกตลอดไป
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด เปิดถังขยะ แล้วแตะปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วแตะ ล้างขยะ
 • เว็บ

  • หากต้องการลบบันทึกทีละเล่มอย่างถาวร ให้เปิดบันทึกในถังขยะ แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) จากนั้นให้แตะ ลบบันทึกถาวร
  • หากต้องการล้างถังขยะทั้งหมด ให้เปิดถังขยะ แล้วคลิ๊ก ล้างถังขยะ

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • ล้างถังขยะ
 • ล้างถังขยะ
 • ล้างถังขยะ
 • ลบถังขยะ
 • ลบถังขยะ
 • ลบถาวร
 • ถาวร
 • ลบออกถาวร