ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่

ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่

สมุดบันทึกปริยายจะอยู่ที่ที่คุณเก็บบันทึกทั้งหมดไว้จนกระทั่งคุณมีเวลาจัดระเบียบบันทึกเหล่านี้ใหม่ หลายคนกล่าวว่าการตั้งชื่อบันทึกใหม่ให้เป็น 'กล่องขาเข้า' หรือ 'เข้าแฟ้ม' หรืออะไรก็ได้ที่คุณสะดวก

หากต้องการตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. เลือก สมุดบันทึก จากแถบด้านข้างเพื่อดูรายการสมุดบันทึก
  2. คลิ๊กขวาที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่ จากนั้นเลือก ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่...
 • Windows

  1. เลือก สมุดบันทึก จากแผงด้านซ้ายมือเพื่อดูรายการสมุดบันทึก
  2. คลิ๊กขวาที่สมุดบันทึกที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่ จากนั้นเลือก ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่...
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  The new Evernote for iOS
  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่
  2. แตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  3. แตะ ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่
  4. แทนที่ชื่อสมุดบันทึกและแตะ ตั้งชื่อใหม่
  Older version of Evernote for iOS
  1. เปิดสมุดบันทึกที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่
  2. แตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  3. แตะ ตั้งค่าสมุดบันทึก
  4. แทนที่ชื่อสมุดบันทึกและแตะ สำเร็จ
 • Android

  1. เลื่อนเมนูเข้าดูออกด้วยการปัดจากมุมด้านซ้ายของหน้าจอ
  2. แตะ สมุดบันทึก จากเมนู
  3. แตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) เพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม
  4. แตะ ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่
  5. ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่และแตะ ตกลง
 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่

  1. คลิ๊ก สมุดบันทึก จากแถบด้านข้างเพื่อดูรายการสมุดบันทึก
  2. คลิ๊ก คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุดแนวนอน) ข้างสมุดบันทึกที่คุณต้องการจะตั้งชื่อใหม่
  3. เลือก ตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่ จากแถบเมนู


  Evernote Web เวอร์ชันเก่า

  1. คลิ๊ก สมุดบันทึก ไอคอน (สมุดบันทึก) จากแถบด้านข้างเพื่อดูรายการสมุดบันทึก
  2. เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการตั้งชื่อใหม่
  3. เลือก ข้อมูล ปุ่ม (ตัวอักษร 'i') และตั้งชื่อสมุดบันทึกใหม่

LANGUAGES_PRODUCT