ค้นหาอีเมล Evernote ของคุณ

ค้นหาอีเมล Evernote ของคุณ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ค้นหาอีเมล Evernote ของคุณ

อีเมล Evernote ของคุณต้องเป็นเมลที่ไม่ซ้ำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อ บันทึกอีเมลลงใน Evernote ได้ มันควรมีลักษณะเช่นนี้: username.5199b42@m.evernote.com. ค้นหาอีเมล Evernote ของคุณในการตั้งค่าบัญชีของคุณ ด้วยการทำตามขั้นตอนแต่ละขั้นสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้

 • Mac

  Evernote ใหม่สำหรับ Mac: คลิ๊ก Evernote > การตั้งค่า จากแถบเมนู แล้วคลิ๊ก ข้อมูล Personal > ไปที่โปรไฟล์ของคุณ อีเมลของคุณในหัวข้อ 'อีเมลบันทึกไปยัง'

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Mac:เลือก ช่วยเหลือ > การตั้งค่าบัญชี ... จากแถบเมนู อีเมลของคุณจะอยู่ในหัวข้อ 'อีเมลบันทึกไปยัง'

 • Windows

  Evernote ใหม่สำหรับ Windows: คลิ๊ก เครื่องมือ > การตั้งค่า จากแถบเมนู อีเมลของคุณในหัวข้อ 'อีเมลบันทึกไปยัง'

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Windows:คลิ๊ก เครื่องมือ > ข้อมูลบัญชี จากแถบเมนู อีเมลของคุณจะอยู่ใกลักับ 'อีเมลบันทึกไปยัง'

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS: แตะที่ขีดสามขีดที่มุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู แตะไอคอนเครื่องมือที่มุมด้านขวาบน จากนั้นแตะที่ บัญชี > Evernote อีเมล.

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ iOS: เลือกแถบบัญชีเพื่อเข้าถึงเมนูบัญชีของคุณ จากนั้นเลือกt การตั้งค่า > Evernote อีเมล

 • Android

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS: แตะที่ขีดสามขีดที่มุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู แตะไอคอนเครื่องมือที่มุมด้านขวาบน จากนั้นแตะที่ บัญชี > Evernote อีเมล.

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Android: แตะที่ปุ่ม 3 จุดที่ด้านขวาบน แล้วเลือก การตั้งค่า >ข้อมูลบัญชี จากนั้นให้เลื่อนลงมาจนกระทั่งคุณเห็นอีเมล Evernote ของคุณ

 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่: คลิ๊กชื่อของคุณที่มุมด้านซ้ายล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ จากนั้นเลือก การตั้งค่า จากเมนูดรอปดาวน์ อีเมลของคุณจะอยู่ในนหัวข้อ 'อีเมลบันทึกไปยัง'

  Evernote Web เวอร์ชันเก่า: คลิ๊กรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ จากนั้นเลือก การตั้งค่า. บันทึกของคุณจะอยู่ในหัวข้อ ' อีเมลบันทึกไปยัง'

เคล็ดลับดี ๆ

ทันทีที่คุณได้ระบุอีเมล Evernote ของคุณแล้ว ให้เก็บมันไว้ในบัญชีรายชื่อของคุณ โดยใช้ชื่อที่จำง่าย เช่น "อีเมล Evernote"

ตั้งค่าอีเมลของคุณใหม่

หากต้องการตั้งค่าอีเมลขาเข้าของคุณใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่าบัญชีของคุณ จากนั้นเลือก สรุปบัญชี จากนั้นให้คลิ๊ก ตั้งค่าใหม่ ในหัวข้อ 'อีเมลบันทึกไปยัง' นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเมื่อคุณได้แบ่งปันอีเมลขาเข้าของคุณกับผู้อื่น และเมื่อต้องการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงมันได้

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • บันทึกอีเมล
 • อีเมล evernote
 • อีเมลไปยัง evernote