ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติ

Evernote รองรับการพิมพ์ทางลัดหลายแบบที่ใช้รูปแบบหลักพิเศษโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ นี่เป็นการสร้างรายการทั่วไป เช่น รายการ, ตาราง และเส้นกั้นหน้า คุณยังสามารถสร้าง 😃, 💯 และ 🍕 ได้!

รายการ

วิธีเปิดใช้งาน

ตัวอย่าง

รายการที่ไม่ได้จัดเรียง (หัวข้อย่อย)

เริ่มต้นบรรทัดแรกด้วย * , -, หรือ +

รายการที่จัดเรียงแล้ว (ตัวเลข)

เริ่มต้นบรรทัดแรกด้วย 1. หรือ 1)

รายการสิ่งที่ต้องทำ (กล่องกาเครื่องหมาย)

[] หรือ [x]

หมายเหตุ: มี 'x' เพื่อสร้างกล่องกาเครื่องหมายที่กาแล้ว

เส้นแนวนอน (เส้นกั้น)

---, ===, หรือ *** ที่หัวบรรทัด ตามด้วยกดปุ่ม Enter

บล็อครหัส

``` ที่หัวบรรทัด ตามด้วยกดปุ่ม Enter เพื่อเริ่มต้นและจบการบล็อครหัส

หมายเหตุ: การบล็อครหัสไม่สามารถสร้างผ่านการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Evernote สำหรับ Windows หรือ Android ได้

ตาราง

[][][]x3 ที่หัวบรรทัด

หมายเหตุ: พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บเพื่อใช้กับแต่ละคอลัมน์ที่ต้องการ ตามด้วย x และจำนวนแถวที่ต้องการ ตารางจะไม่สามารถสร้างได้ด้วยการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Evernote สำหรับ Android

 

ลิงก์ - URL

ที่อยู่เว็บ (เช่น www.evernote.com)

 

ลิงก์ - อีเมล  

อีเมล (เช่น e4note@evernote.com)

ลิงก์ - URL ที่มีข้อความ

[Text](Link)

ยกตัวอย่างเช่น: [Evernote Homepage](www.evernote.com)

อีโมจิ

:)
:-o
<3
:100:
:joy:

หมายเหตุ: Evernote สามารถรองรับ emoji ทั่วไปได้หลายรายการ - ลองใช้อันที่คุณชื่นชอบ! Emoji ไม่สามารถสร้างผ่านการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Evernote สำหรับ Android ได้

ยกเลิกหรือปิดการใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

หากการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่คุณไม่ต้องการให้ป็อบอัพขึ้นมา หรือปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติบางส่วนหรือทุกส่วน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  • หากต้องการกลับมาใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติกับข้อความต้นฉบับ: ไปที่ แก้ไข > ยกเลิกคำสั่ง จากแถบเมนู หรือใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ คำสั่ง + Z.
  • หากต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติ ให้เลือก Evernote > การกำหนดลักษณะ > การจัดรูปแบบ และเอาเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายในส่วนของการจัดรูปแบบอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบอัตโนมัติยังไม่สามารถปิดการใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ Mac

 • Windows

  • หากต้องการกลับมาใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติกับข้อความต้นฉบับ: ไปที่ แก้ไข > ยกเลิกคำสั่ง จากแถบเมนู หรือใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ Ctrl + Z
  • หากต้องการปิดการจัดรูปแบบอัตโนมัติหรือปิดการใช้งานคำสั่งบางประเภท: ให้เลือก เครื่องมือ > ตัวเลือก > บันทึก > ตัวเลือกแก้ไขบันทึก จากแถบเมนู

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบอัตโนมัติยังไม่สามารถปิดการใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ Windows

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  หากต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบอัตโนมัติกลับไปเป็นข้อความแบบเดิม: แตะปุ่ม ยกเลิกคำสั่ง (ลูกศรโค้งชี้) ที่ด้านบนสุดของบันทึก ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในบันทึก คุณสามารถเขย่าอุปกรณ์แล้วเลือก ยกเลิกการพิมพ์

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่สามารถปิดใช้งานได้ใน Evernote สำหรับ iOS

 • Android

  หากต้องการเปลี่ยนการจัดรูปแบบอัตโนมัติกลับไปเป็นข้อความแบบเดิม: แตะปุ่ม ยกเลิกคำสั่ง (ลูกศรโค้งชี้) ที่ด้านบนสุดของบันทึก ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในบันทึก

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่สามารถปิดใช้งานได้ใน Evernote สำหรับ Android

 • เว็บ

  หากต้องการกลับมาใช้การจัดรูปแบบอัตโนมัติกับข้อความต้นฉบับ: กด Ctrl + Z (Windows) หรือ คำสั่ง + Z (MacOS) ก่อนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในบันทึก

  หมายเหตุ: การจัดรูปแบบอัตโนมัติไม่สามารถปิดใช้งานได้ใน Evernote Web

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • ลดลง
 • จัดรูปแบบหลักอัตโนมัติ
 • ข้อความอัตโนมัติ
 • ตารางอัตโนมัติ
 • จัดรูปแบบอัตโนมัติ
 • แก้ไขอัตโนมัติ
 • รูปหน้ายิ้ม
 • emoji
 • รูปแบบ
 • การจัดรูปแบบ
 • การจัดรูปแบบข้อความ
 • ตัวแก้ไขข้อความ
 • รหัส
 • บล็อครหัส
 • ปิดใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
 • ปิดการใช้งานข้อความอัตโนมัติ
 • กำลังปิดใช้งานการจัดรูปแบบอัตโนมัติ
 • กำลังปิดใช้งานข้อความอัตโนมัติ
 • ปิดการแก้ไขอัตโนมัติ