ลงชื่อเข้าใช้ใน Evernote ด้วย Google

ลงชื่อเข้าใช้ใน Evernote ด้วย Google
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ลงชื่อเข้าใช้ใน Evernote ด้วย Google

หน้าเพจเข้าสู่ระบบ Evernote Web

หากคุณมีบัญชี Google คุณสามารถใช้มันลงชื่อเข้าใช้ใน Evernote ได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องจำรหัสผ่านเยอะนั่นเอง ทันทีที่คุณได้รับสิทธิ์และเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ Google เป็นทางเลือกแล้ว คุณสามารถใช้ Evernote ของคุณและเข้าสู่ระบบ Google สลับกันได้

ตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้ Evernote ด้วย Google

ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้ หรือสร้างบัญชี Evernote ใหม่ด้วย Google คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ Evernote มีสิทธิ์ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ

คุณจะถูกขออนุญาต:

 • ครั้งแรกที่คุณตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้ Google สำหรับบัญชี Evernote ที่มีอยู่
 • เมื่อคุณสร้างบัญชี Evernote ใหม่ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ Google

คุณอาจถูกขอให้เชื่อมต่อกับบัญชี Google ของคุณอีกครั้งเมื่อการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี Evernote และ Google ของคุณสิ้นสุดลง หรือหากคุณปิดใช้งานและเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ Google ใหม่

หากคุณสร้างอีเมลบัญชีใหม่หรืออีเมลบัญชี Evernote ที่มีอยู่ของคุณเป็นอีเมล Gmail

หากคุณสร้างอีเมลบัญชีใหม่หรืออีเมลบัญชี Evernote ที่มีอยู่ของคุณเป็นอีเมล Gmail ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊ก ลงชื่อเข้าใช้ แล้ว ดำเนินการต่อด้วย Google
  2. ป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Google ของคุณ หมายเหตุ: หากบัญชี Evernote มีอีเมล Gmail นี้ คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน Evernote ของคุณ คุณจะดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  3. คลิ๊ก อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ Evernote ดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ
 • Windows

  1. คลิ๊ก มีบัญชีอยู่แล้ว แล้ว ดำเนินการต่อด้วย Google
  2. ป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Google ของคุณ หมายเหตุ: หากบัญชี Evernote มีอีเมล Gmail นี้ คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน Evernote ของคุณ คุณจะดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  3. คลิ๊ก อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ Evernote ดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  1. แตะ สร้างบัญชี หรือแตะที่ลิงก์ ลงชื่อเข้าใช้
  2. บนหน้าจอต่อไป แตะ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
  3. ป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Google ของคุณ หมายเหตุ: หากบัญชี Evernote มีอีเมล Gmail นี้ คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน Evernote ของคุณ คุณจะดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  4. แตะ อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ Evernote ดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ
 • Android

  1. แตะ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือแตะที่ลิงก์ ลงชื่อเข้าใช้
  2. บนหน้าจอต่อไป แตะ ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
  3. เลือกบัญชี Google ที่มีอยู่จากรายการหรือเพิ่มบัญชีอื่น หมายเหตุ: หากบัญชี Evernote มีอีเมล Gmail นี้ คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน Evernote ของคุณ คุณจะดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  4. แตะ อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ Evernote ดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ
 • เว็บ

  1. บนหน้าจอหลักของ Evernote คลิ๊กลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อเข้าใช้
  2. คลิ๊ก ดำเนินการต่อด้วย Google
  3. ป้อนรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Google ของคุณ หมายเหตุ: หากบัญชี Evernote มีอีเมล Gmail นี้ คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน Evernote ของคุณ คุณจะดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  4. คลิ๊ก อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ Evernote ดูข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ

หากอีเมลบัญชี Evernote ไม่ใช่อีเมล Gmail

หากอีเมลบัญชี Evernote ของคุณไม่ใช่อีเมล Gmail ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามด้านล่างนี้เพื่อเปิดใช้งานลงชื่อเข้าใช้ใน Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้ใน การตั้งค่าบัญชีของคุณ
 2. เลือก เชื่อมต่อกับบริการ จากเมนูด้านซ้าย
 3. เปดใช้งาน 'ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google' หมายเหตุ: ปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google สำหรับ Evernote 'ปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google'

คุณสามารถจัดการบริการ Google ของคุณที่เชื่อโยงกันได้อย่างอสิระ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้ แต่ยังต้อง เชื่อมต่อกับ Google Drive

คำถามที่ถามบ่อย

การลงช่อเข้าใช้ด้วย Google เปลี่ยนวิธีการใช้งาน Evernote หรือไม่?

ไม่เลย การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google จะช่วยให้คุณใช้งานบันทึกได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณจะใช้ Evernote ได้เหมือนเดิม

Evernote รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีประเภทอื่นหรือไม่?

ปัจจุบันนี้ เรารองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้เท่านั้น แต่ในอนาคต เราอาจเพิ่มช่องทางอื่น

ฉันสามารถสร้างบัญชี Evernote โดยใช้บัญชี Google ได้หรือไม่?

ได้ ตราบใดที่อีเมล Gmail ของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Evernote ที่มีอยู่

หากฉันต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ฉันต้องสร้างบัญชี Evernote ใหม่หรือไม่?

ไม่ต้อง คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เพื่อเข้าบัญชี Evernote ที่มีอยู่ด้วยการเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Googleใน การตั้งค่าบัญชีของคุณ หรือเลือก "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" ในแอพฯ Evernote

ฉันต้องมีบัญชี Google เพื่อใช้งาน Evernote หรือไม่?

ไม่เลย การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เป็นทางเลือก และไม่จำเป็นในการใช้งาน Evernote นี่เป็นช่องทางง่าย ๆ อีกทางหนึ่งในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

ฉันลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google แล้วและตอนนี้ก็หาบันทึก Evernote ของฉันไม่พบ เกิดอะไรขึ้น?

คุณอาจบังเอิญลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีเก่าหรือสร้างบัญชีใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่าบัญชีของคุณ เพื่อตรวจสอบอีเมลและวันที่ "เริ่มเป็นสมาชิก" นี่จะเป็นไอเดียให้คุณว่าคุณเข้าถึงบัญชีถูกต้องหรือไม่ หากต้องการเข้าบัญชีอื่น ให้ปิด "การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" ในหน้าเพจ เชื่อมต่อบริการ แล้วลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Evernote ที่คุณต้องการเชื่อมต่อและกลับไปที่หน้าเพจ 'เชื่อมต่อบริการ' เพื่อเปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

Google สามารถมองเห็นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Evernote ของฉัน รวมทั้งการค้นหาบันทึก หรือใช้ข้อมูลพวกนี้เพื่อโฆษณาฉันหรือไม่?

ไม่เลย เมื่อคุณเปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google คุณจะอนุญาตให้ Evernote มีสิทธิ์ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณ เช่น ข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานต่าง ๆ Google ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Evernote ของคุณ

ทันทีที่ฉันเปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นี่จะเป้นทางเดียวที่ฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้หรือไม่?

ไม่ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google หรือ Evernote ก็ได้

ฉันจะสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องสองขั้นตอนเมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google หรือไม่?

ได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องสองขั้นตอนในบัญชี Google ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลืมรหัสผ่าน?

 • หากคุณลืมรหัสผ่าน Google ของคุณ ให้ขอตั้งรหัสผ่านใหม่จาก Google
 • หากคุณลืมรหัสผ่าน Evernote ของคุณ ให้ขอตั้งรหัสผ่านใหม่จาก Evernote

หมายเหตุ: หากคุณไม่เคยตั้งรหัสผ่าน Evernote ให้ตั้งได้ด้วยการขอตั้งรหัสผ่าน ได้ที่นี่

การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google รองรับแอพฯ Evernote อื่น ๆ เช่น Skitch, Scannable, หรือ Penultimate หรือไม่?

การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google สามารถรองรับการใช้งานบนเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Web Clipper; Evernote Web; Evernote สำหรับ Windows, Mac, Android; และ Evernote สำหรับ iPhone, iPad, และ iPod Touch สำหรับแอพฯ Evernote อื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ Evernote ด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ

หากคุณสร้างบัญชี Evernote โดยใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google แต่ใช้แอพฯ Evernote ไม่ได้รองรับการใช้งานนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านด้วยการขอตั้งรหัสผ่าน ได้ที่นี่

ฉันสามารถปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google สำหรับบัญชี Evernote ของฉันได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถปิดการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google จาก การตั้งค่าบัญชีของคุณได้

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • openID
 • Google
 • บัญชี Google
 • การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
 • การเข้าสู่ระบบ Google
 • ดำเนินการต่อด้วย Google