จับภาพลายมือเขียนและสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์ของคุณ

จับภาพลายมือเขียนและสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์ของคุณ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

จับภาพลายมือเขียนและสแกนเอกสารด้วยโทรศัพท์ของคุณ

ใช้ Evernote บนโทรศัพท์ของคุณเพื่อทำหน้าที่เหมือนเครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา จับภาพบันทึกและเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ เช่น นามบัตร, ใบเสร็จลงใน Evernote ทันทีที่ถูกบันทึกลงในบัญชีของคุณ เอกสารสแกนจะสามารถใช้งานได้ทุกที่ที่คุณมี Evernote

Camera iconวิธีใช้กล้องถ่ายรูป in-app

การเปิดกล้องถ่ายรูปในแอพฯ: แตะที่ลูกศรชี้ขึ้นด้วยปุ่มบันทึกใหม่ แล้วแตะ ถ่ายรูป หรือ สแกนเอกสาร สำหรับแอพฯ เวอร์ชันเก่า ให้แตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปจากหน้าจอหลักของ Evernote (iOS) หรือ Evernote Android widget ถ่ายรูปโดยแตะที่ปุ่มชัตเตอร์ รูปภาพที่ถ่ายได้จะถูกบันทึกไว้ในบันทึกใหม่

การถ่ายภาพแบบอัตโนมัติ: วิธีที่ง่ายที่สุดในการสแกนเอกสารคือการถือกล้องถ่ายรูปไว้นิ่ง ๆ เหนือเอกสารหรือนามบัตร และให้ขอบของวัตถุนั้นอยู่ในกรอบ กล้องถ่ายรูปจะจับภาพโดยอัตโนมัติ และจะปรับโฟกัสภาพก่อนทำการถ่ายรูป

ถ่ายภาพใบเสร็จ

โทรศัพท์ที่มีใบเสร็จที่สแกนไว้

ใช้กล้องถ่ายรูป Evernote เพื่อถ่ายรูปสิ่งต่าง ๆ จับภาพบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและภาพวาดจากกระดานไวท์บอร์ดหรือด้านหลังซองจดหมาย สแกนเอกสารกระดาษและนามบัตร ข้อความลายมือเขียนหรือพิมพ์จะถูกบันทึกลงใน Evernote จะสามารถค้นหาได้

ลองดู

สแกนและบันทึกใบเสร็จลงในสมุดบันทึกเพื่ออ้างอิงได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อต้องการส่งรายงานแสดงค่าใช้จ่าย

สแกนบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและภาพสเก็ตช์ที่วาดด้วยมือ

ตัวอย่างบันทึกที่เขียนด้วยลายมือที่สแกนลงใน Evernote

ถ่ายภาพบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและภาพวดลงใน Evernote บันทึกที่เขียนอย่างชัดเจนจะสามารถแก้ไขและค้นหาได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

ลองดู

สแกนบันทึกจากบันทึก Post-it® Notes, กระดาษเช็ดปาก, หน้าเพจของสมุดบันทึก หรือด้านหลังของซองจดหมาย

สแกนเอกสาร, สลากผลิตภัณฑ์ และคู่มือต่าง ๆ

ลดการใช้กระดาษและสแกนเอกสารกระดาษทั้งหมดของคุณลงใน Evernote

ลองดู

  • สแกนบิล, กรมธรรม์ประกันสุขภาพ, แบบฟอร์ม, แผนที่, ประมวลรายวิชา และคู่มือการใช้งานเพื่ออ้างอิงในอนาคต

  • ถ่ายภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์และสลากของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หมึกพิมพ์ หรือเครื่องกรองน้ำที่จำเป็นต้องซื้อซ้ำเป็นประจำ

  • ถ่ายภาพสลากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวดไวน์ และเพิ่มลงในสมุดบันทึก “ที่ชื่นชอบ”

จับภาพนามบัตร

โทรศัพท์ที่มีนามบัตรที่สแกนไว้

สามารถใช้งานได้กับ Android และ iOS

Evernote สแกนนามบัตรและเปลี่ยนให้เป็นบันทึกบัญชีรายชื่อ ทันทีที่สแกนเสร็จ ข้อมูลนามบัตร เช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, และรูปนามบัตรจะถูกบันทึกไว้และสามารถค้นหาได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

ถ่ายภาพกระดานไวท์บอร์ด

เพิ่มประสิทธิภาพกระดานไวท์บอร์ด

ใช้กล้องถ่ายรูป Evernote เพื่อถ่ายรูปสิ่งต่าง ๆ จับภาพบันทึกการประชุมที่เขียนด้วยลายมือ, สมุดจดเล็กเชอร์ และไอเดียที่ระดมสมองกันภายในห้องเรียน ข้อความลายมือเขียนหรือพิมพ์จะถูกบันทึกลงใน Evernote จะสามารถค้นหาได้

ลองดู

  • ถ่ายภาพกระดานไวท์บอร์ดทั้งกระดานหรือเพียงบางส่วนก็ได้

  • เพิ่มไฟล์บันทึกเสียงของการประชุมลงในบันทึกที่มีบันทึกกระดานไวท์บอร์ดที่ถ่ายภาพไว้แล้ว เพื่อเก็บบริบทเพิ่มเติม

LANGUAGES_PRODUCT