ความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับสถานศึกษา

ความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับสถานศึกษา
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับสถานศึกษา

หากคุณเป็นโรงเรียน, กลุ่มโรงเรียน, อาจารย์ หรือนักวิชาการอื่น ๆ และต้องการให้นักเรียนของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีสร้างบัญชีบริการของ Evernote รวมถึงการใช้งานบัญชี Evernote Teams สำหรับโรงเรียนหรือกลุ่มนักเรียนที่โรงเรียน คุณจำเป็นต้องได้รับคำยินยอม (รวมถึงคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากมี) ก่อนจะสร้างบัญชีดังกล่าวนั้น คุณต้องให้สำเนาของ นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Evernote ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และเก็บสำเนาใบแสดงความยินยอมไว้ในไฟล์และให้ Evernote เมื่อร้องขอ Evernote ไม่ว่า Evernote จะเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะอะไร (ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการบริการ และ ข้อตกลงของ Evernote Teams) ข้อมูลในบัญชีของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนของประเทศสหรัฐ (COPPA) โปรดไปที่ เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้ให้แบบฟอร์มแจ้งเตือนโดยตรงและตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อช่วยให้คุณได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ดูและดาวน์โหลดจดหมายแจ้งโดยตรงถึงพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมาย >>

ดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้ปกครอง >>

LANGUAGES_PRODUCT