จับภาพบันทึก Post-it® ลงใน Evernote

จับภาพบันทึก Post-it® ลงใน Evernote
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

จับภาพบันทึก Post-it® ลงใน Evernote

iPhone
กล้องถ่ายรูปบันทึก Post-it(r) บน iPhone
Android
บันทึก Post-it(r) สร้างขึ้นบนโทรศัพท์ Android

กล้องถ่ายรูป Evernote ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเปลี่ยนบันทึก Post-it ® ของคุณลงในบันทึกสำเนาที่สวยงามและเป็นดิจิตอลทั้งหมด

จับภาพบันทึก Post-it® ลงใน Evernote บนอุปกรณ์ iOS และ Android ด้วยกล้องถ่ายรูป

วิธีจับภาพบันทึก Post-it®

เขียนบนบันทึก Post-it® อย่างชัดเจนและอ่านง่ายด้วยปากกาหรือหมึกประเภทใดก็ได้ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจับภาพบันทึกของคุณลงใน Evernote:

1. เปิดกล้องถ่ายรูป Evernote

 • Android:

  Evernote ใหม่สำหรับ Android - แตะที่ลูกศรชี้ขึ้น (^) ในปุ่ม บันทึกใหม่ สีเขียว แล้วเแตะ ถ่ายรูป (หรือแตะที่สัญลักษณ์บวกสีน้ำเงิน (+) ด้านบนแป้นพิมพ์ในบันทึกที่เปิดไว้ จากนั้นแตะที่ กล้องถ่ายรูป)

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Android - แตะที่สัญลักษณ์บวก (+) ค้างไว้จากบันทึก, สมุดบันทึก หรือรายการแท็กใดก็ได้ แล้วแตะ กล้องถ่ายรูป (หรือแตะกล้องถ่ายรูปบน widget ของ Evernote)

 • iPhone, iPad, and iPod Touch:

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS - แตะที่ลูกศรชี้ขึ้น (^) ในปุ่ม บันทึกใหม่ สีเขียว แล้วเแตะ ถ่ายรูป (หรือแตะที่สัญลักษณ์บวกสีน้ำเงิน (+) ด้านบนแป้นพิมพ์ในบันทึกที่เปิดไว้ จากนั้นแตะที่ กล้องถ่ายรูป)

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ iOS - แตะที่ปุ่ม รูปภาพ (กล้องถ่ายรูป) จากหน้าจอหลักหรือจากบันทึกที่เปิดอยู่

2. ถ่ายรูป

วางตำแหน่งของบันทึก Post-it® เพื่อให้มันปรากฏในกรอบ แล้วถ่ายภาพ:

 • iPod Touch, และโมเดลก่อนหน้านี้ของ iPhone และ iPad: โดยปกติกล้องถ่ายรูปในโหมดถ่ายเองเป็นค่าปริยาย แตะปุ่มชัดเตอร์เพื่อถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์ iOS โมเดลใหม่: โดยปกติแล้ว กล้องถ่ายรูปจะเริ่มด้วยโหมดอัตโนมัติและจับภาพโดยอัตโนมัติ แตะรูปภาพกระดาษที่มีเส้นบรรทัดด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพด้วยตัวเอง
 • Evernote ใหม่สำหรับ iOS และ Android: โดยปกติแล้ว กล้องถ่ายรูปจะเริ่มเปิดใช้งานในโหมดการจับภาพด้วยตนเอง ให้แตะที่ปุ่ม 'อัตโนมัติ' ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติและถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

3. ดูตัวอย่าง แล้วบันทึกหรือทิ้ง

หากต้องการดูตัวอย่างบันทึกที่จับภาพไว้ ให้แตะรูปภาพที่ถ่ายไว้ หรือรูปขนาดย่อของบันทึกที่ถ่ายภาพไว้ คุณสามารถเลือกหน้าเฉพาะที่ต้องการเก็บไว้หรือเลือกทิ้ง

 • บันทึก: หากต้องการเซฟบันทึก แตะ บันทึก
 • ละทิ้ง: หากต้องการละทิ้งบันทึก ให้แตะที่ปุ่มถังขยะ

ดูบันทึก Post-it®

 

บันทึกย่อ Post-it เป็นบันทึกย่อทีละรายการ
บันทึกย่อ Post-it หลายรายการในบันทึกย่อเดียว

หากคุณถ่ายภาพบันทึกไว้หลายเล่มในคราวเดียว Evernote จะเซฟบันทึก Post-it® ทั้งหมดให้เป็นบันทึกเล่มเดียว คือบันทึก Evernote หากต้องการเซฟบันทึก Post-it® ทีละเล่มให้เป็นบันทึก Evernote แยกกัน เพียงยืนยันและเซฟแต่ละรูปภาพ แล้วถ่ายภาพใหม่ให้เป็นบันทึกเล่มถัดไปที่คุณต้องการเซฟ

LANGUAGES_PRODUCT