Evernote สำหรับ Salesforce: ข้อความที่ว่า “แบ่งปันกับทีม” หมายความว่าอย่างไร?

Evernote สำหรับ Salesforce: ข้อความที่ว่า “แบ่งปันกับทีม” หมายความว่าอย่างไร?
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

Evernote สำหรับ Salesforce: ข้อความที่ว่า “แบ่งปันกับทีม” หมายความว่าอย่างไร?

เมื่อคุณปักหมุดบันทึกใน Evernote สำหรับ Salesforce บันทึกจะถูกแบ่งปันกับทีมงานของคุณ นี่จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานใน Salesforce ของคุณสามารถดูบันทึกทั้งหมดที่คุณปักหมุดโดยไม่ต้องเข้าผ่านระบบการแบ่งปันหลายแบบใน Evernote

ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรเมื่อบันทึกแสดงว่า “แบ่งปันกับทีมแล้ว”?

เมื่อบันทึกถูกปักหมุดใน Salesforce มันจะถูกแบ่งปันกับทีมงาน นี่หมายความว่ามันจะทำให้เพื่อนร่วมงานใน Salesforce ของคุณสามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าโดยปกติแล้วพวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าถึง Evernote หรือไม่ก็ตาม

ผู้อื่นจะสามารถค้นหาบันทึกได้หรือไม่?

ไม่ได้ หากการค้นหาของผู้ใช้ไม่พบบันทึกก่อนมีคำสั่งแบ่งปัน บันทึกจะไม่สามารถค้นหาได้หลังจากนั้น มีสองวิธีเท่านั้นที่ผู้ใช้จะสามารถดูบันทึกได้ เมื่อมีการแบ่งปันเพื่อให้เข้าถึงได้: 1) ผ่านบัตรบันทึก Salesforce หรือ 2) ผ่านลิงก์บันทึกโดยตรง

บันทึกที่แบ่งปันจะปรากฏในรายการ “บันทึกทั้งหมด” ใน Evernote หรือไม่?

ไม่ได้

ผู้อื่นจะสามารถแก้ไขบันทึกได้หรือไม่?

ไม่ได้ หากการเข้าถึงของผู้ใช้มีวิธีเดียวคือการแบ่งปัน Salesforce จะมีการอนุญาตให้เข้าถึงด้วยการดูได้

มีวิธีเปลี่ยนสถานะการแบ่งปันของบันทึกหรือไม่?

มี ผู้ดูแลบัญชี Evernote สามารถทำสิ่งนี้ได้ใน คอนโซลผู้ดูแล ใน Evernote หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันบันทึก ให้คลิ๊ก บันทึก จากเมนูด้านซ้ายในคอนโซลผู้ดูแล แล้วเลือก “แบ่งปันผ่าน Salesforce” จากเมนูดรอปดาวน์ใต้กล่องการค้นหา และค้นหาบันทึกที่ต้องการยกเลิกการแบ่งกัน หลังจากที่พบบันทึกแล้ว ให้เลือกบันทึกแล้วคลิ๊ก หยุดแบ่งปัน

บันทึกที่ปักหมุดจะถูกแบ่งปันโดยอัตโนมัติตลอดหรือไม่?

ไม่ หากคุณปักหมุดบันทึกที่คุณไม่มีสิทธิ์เชิญ การปักหมุดบันทึกจะไม่แบ่งปันกับทีมโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าดูบันทึก บัตรบันทึก Salesforce จะไม่ปรากฏขึ้นมา

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

  • evernote ธุรกิจสำหรับ salesforce
  • evernote สำหรับ salesforce
  • sales force
  • salesforce