สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้

สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้

หากมีคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาที่คุณใช้เป็นประจำ คุณสามารถบันทึกมันลงใน Evernote การค้นหาที่บันทึกไว้จะซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ เข้าถึงการค้นหาที่บันทึกไว้ด้วยการคลิ๊กหรือแตะที่แถบการค้นหา

บันทึกการค้นหา

 • Mac

  Evernote ใหม่สำหรับ Mac:ใช้การค้นหา แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) ที่ด้านบนสุดของผลลัพธ์การค้นหา แล้วแตะ บันทึกการค้นหา... อีกทางเลือกหนึ่งคือการบันทึกการค้นหาหลังจาก ใช้ตัวกรองในรายการบันทึกของคุณ

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Mac:ใช้การค้นหา แล้วเลือก แก้ไข > ค้นหา > บันทึกการค้นหา จากแถบเมนู

 • Windows

  Evernote ใหม่สำหรับ Windowsใช้การค้นหา แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) ที่ด้านบนสุดของผลลัพธ์การค้นหา แล้วแตะ บันทึกการค้นหา... อีกทางเลือกหนึ่งคือการบันทึกการค้นหาหลังจาก ใช้ตัวกรองในรายการบันทึกของคุณ

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Windows: เลือก ไฟล์ > การค้นหาที่บันทึกไว้ใหม่... จากแถบเมนูหรือคลิ๊ก + ข้าง การค้นหาที่บันทึกไว้ ในแผงด้านซ้าย

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS: ใช้การค้นหา แล้วแตะที่เมนูตัวเลือก (จุดสามจุด) แล้วแตะ บันทึกการค้นหา

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ iOS: ใช้การค้นหา แล้วแตะปุ่มบันทึการค้นหา (มีรูปแว่นขยายและเครื่องหมาย + ด้านบน)

 • Android

  Evernote ใหม่สำหรับ Android: ใช้การค้นหา แล้วแตะที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) แล้วแตะ บันทึกการค้นหา

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Android: ดำเนินการค้นหา แตะที่ปุ่มจุดสามจุด แล้วแตะที่ เพิ่มหน้าจอหลัก

  หมายเหตุ: การค้นหาที่บันทึกไว้ที่สร้างบน Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ Android จะไม่ถูกซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ มันสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Android ที่มันถูกสร้างไว้

 • เว็บ

  ใช้การค้นหา คลิ๊กที่จุดสามจุดแนวตั้งที่ด้านบนของที่แผงรายการบันทึก แล้วคลิ๊ก บันทึกการค้นหา... อีกทางเลือกหนึ่งคือการบันทึกการค้นหาหลังจาก ใช้ตัวกรองในรายการบันทึกของคุณ

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • บันทึกการค้นหา
 • การค้นหาที่บันทึกไว้
 • ค้นหา