ข้อจำกัดของระบบ Evernote

ข้อจำกัดของระบบ Evernote
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ข้อจำกัดของระบบ Evernote

Evernote มีข้อจำกัดของระบบหลายอย่างซึ่งมีรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

 

Free

Plus*

Premium*

Personal

Professional

Teams

จำนวนบันทึก
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000 (แบ่งปันกับสมาชิกในทีมทั้งหมด) 1
ขนาดของบันทึก 2
25 MB
50 MB
200 MB
200 MB
200 MB
200 MB
จำนวนรูปแบบหลักที่บันทึกไว้
20
20
20
20
20
20
จำนวนสมุดบันทึก
250
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000 (แบ่งปันกับสมาชิกในทีมทั้งหมด) 3
จำนวน space
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
10,000
จำนวนอุปกรณ์ที่ซิงค์ 4
2
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนทางลัด
250
250
250
250
250
250
จำนวนการค้นหาที่บันทึกไว้
100
100
100
100
100
100
จำนวนแท็ก
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
จำนวนแท็กต่อบันทึก
100
100
100
100
100
100
จำนวนสมุดบันทึกที่แบ่งปันกับคุณ
100
500
500
500
500
1,000
จำนวนคนที่คุณสามารถแบ่งปันสมุดบันทึกให้
500
500
500
500
500
5,000 5
การอัพโหลดต่อเดือน
60 MB
1 GB
10 GB
10 GB
20 GB
20 GB + 2 GB ต่อผู้ใช้ (แบ่งปันกับสมาชิกในทีมทั้งหมด) 6
จำนวนผู้เข้าร่วมต่อข้อความ Work Chat
50
50
50
50
50
50
จำนวนอีเมล ถูกบันทึกใน บัญชี Evernote ต่อวัน
ไม่มี
200
200
200
200
200
จำนวนอีเมล ถูกส่งจาก บัญชี Evernote ต่อวัน
50
200
200
200
200
200

หากต้องการทราบข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ ให้ดูที่ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการสำหรับ Evernote

หากต้องการดูแผนผังการเปรียบเทียบคุณลักษณะของแพลนการสมัครสมาชิกแต่ละแบบ ให้ดูที่ การเปรียบเทียบแพลนการสมัครสมาชิก Evernote

หากต้องการดูนโยบายการใช้งาน ให้ดูที่ คู่มือผู้ใช้

 

* ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2018, Evernote Plus จะไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2021 Evernote Premium จะไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป

1 ผู้ใช้รายบุคคลในบัญชี Teams ที่สร้างก่อนวันที่ 15 กันยายน 2017 อาจมีได้สูงสุดถึง 100,000 บันทึกรายบุคคล (ไม่ได้แบ่งปันกับทีม)

2 ระบบ 64-bit จะถูกแนะนำให้สำหรับไฟล์แนบขนาดใหญ่ที่ต้องการอัพโหลดใน Windows

3 ผู้ใช้รายบุคคลในบัญชี Teams ที่สร้างก่อนวันที่ 15 กันยายน 2017 อาจมีได้สูงสุดถึง 1,000 สมุดบันทึกรายบุคคล (ไม่ได้แบ่งปันกับทีม)

4 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ศึกษาข้อมูลเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์

5 ผู้ใช้รายบุคคลในบัญชี Teams ที่สร้างก่อนวันที่ 15 กันยายน 2017 อาจแบ่งปันสมุดบันทึกรายบุคคลกับคนมากถึง 500 คน (สมุดบันทึกทีมสามารถแบ่งปันได้สูงสุดถึง 5,000 คน)

6 ยกตัวอย่างเช่น หากมีผู้ใช้ 5 คนในบัญชี Evernote Teams บัญชีนี้จะสามารถแบ่งปันได้ 30 GB ของการอัพโหลดรายเดือน นั่นหมายถึง 20 GB + 2 GB ต่อผู้ใช้ (10 GB)

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • ขีดจำกัด
 • ขีดจำกัด
 • ขีดจำกัดของบันทึก
 • ขีดจำกัดของสมุดบันทึก
 • ขีดจำกัดสูงสุด
 • ขีดจำกัดของข้อมูล
 • gb
 • ที่เก็บข้อมูล
 • ขีดจำกัดของที่เก็บข้อมูล
 • พื้นที่เก็บข้อมูล
 • อัพโหลด
 • เกินขีดจำกัดการอัพโหลด
 • ขีดจำกัดการอัพโหลด
 • การใช้งาน
 • ขีดจำกัดการใช้งาน