Evernote หรือ Evernote Teams SSAE 16 ผ่านมาตรฐานหรือไม่?

Evernote หรือ Evernote Teams SSAE 16 ผ่านมาตรฐานหรือไม่?
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

Evernote หรือ Evernote Teams SSAE 16 ผ่านมาตรฐานหรือไม่?

ศูนย์ข้อมูลที่จัดการข้อมูลคือ SAS 70 (ประเภท II) และ SSAE16 SOC-1 (ประเภท 2) นั้นผ่านการรับรองตามมาตรฐานแล้ว บริษัท Evernote และบริการต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการรับรองอย่างเป็นทางการของ SSAE16 เรียบร้อยแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมด้านความปลอดภัย

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

  • ssae-16