เปลี่ยนอีเมลระหว่างบัญชี Evernote สองบัญชี

เปลี่ยนอีเมลระหว่างบัญชี Evernote สองบัญชี
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เปลี่ยนอีเมลระหว่างบัญชี Evernote สองบัญชี

หากคุณมีบัญชี Evernote สองบัญชีและต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับบัญชีเหล่านี้ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • คุณเป็นเจ้าของบัญชี Evernote ทั้งสองเอง (ทั้งบัญชีหลักและรองของคุณ)
 • คุณเป็นเจ้าของอีเมลที่สาม (ต้องแตกต่างกับอันที่ผูกกับบัญชี Evernote ของคุณ)

วิธีเปลี่ยนอีเมลโดยใช้อีเมลที่สาม

หากต้องการเปลี่ยนอีเมลโดยใช้บัญชีอีเมลที่สาม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Evernote (บัญชีรองของคุณ) ที่ผูกกับอีเมลที่คุณต้องการใช้สำหรับบัญชีหลักของคุณ
 2. เลือก การตั้งค่าบัญชี > บทสรุปเรื่องความปลอดภัย > เปลี่ยนอีเมล และจากนั้นให้ยืนยันรหัสผ่านของคุณ
 3. เอาอีเมลออกจากบัญชีนี้โดยป้อนอีเมลที่สามลงไป (ต้องแตกต่างจากอันที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Evernote) จากนั้นให้เลือก เปลี่ยนอีเมล
 4. ลงชื่อออกจากบัญชีรองและลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Evernote หลักของคุณ
 5. เลือก การตั้งค่าบัญชี > บทสรุปเรื่องความปลอดภัย > เปลี่ยนอีเมล
 6. ป้อนอีเมลที่คุณเอาออกจากบัญชีรองของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องการเปลี่ยนอีเมลที่เข้าสู่ระบบเพียงแค่บัญชีเดียว?

ลงชื่อเข้าใช้ใน การตั้งค่าบัญชีของคุณ แล้วเปลี่ยนอีเมลเข้าสู่ระบบของคุณ

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • อีเมล
 • เปลี่ยนอีเมล
 • เปลี่ยนอีเมล
 • เปลี่ยนอีเมล
 • เปลี่ยนอีเมล