ฉันซื้อสมาชิกภาพ Evernote แล้ว แต่บัญชีของฉันยังไม่ได้อัพเกรดเลย

ฉันซื้อสมาชิกภาพ Evernote แล้ว แต่บัญชีของฉันยังไม่ได้อัพเกรดเลย
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ฉันซื้อสมาชิกภาพ Evernote แล้ว แต่บัญชีของฉันยังไม่ได้อัพเกรดเลย

หากคุณซื้อสมาชิกภาพ Evernote ผ่าน app store เช่น iTunes หรือ Google Play แต่ยังเป็นบัญชีของคุณแสดงเป็น Evernote Free ก่อนอื่นเลย คุณต้องแน่ใจว่าการชำระเงินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบสมาชิกของคุณด้วยการลงชื่อเข้าใช้ใน การตั้งค่าบัญชีของคุณ

วิธีตรวจสอบว่า iTunes ได้ดำเนินการสมัครสมาชิกให้คุณหรือยัง

หากต้องการตรวจสอบว่า iTunes ได้สมัครสมาชิกให้คุณสำเร็จหรือยัง:

 1. ลงชื่อออก แล้วรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งก่อนลงชื่อเข้าใช้กลับมาใน Evernote: ลงชื่อออกจาก Evernote บนอุปกรณ์ของคุณ รีสตาร์ทใหม่ แล้วลงชื่อเข้าใช้กลับมาในบัญชีของคุณอีกครั้ง
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทบัญชีของคุณ: เข้าสู่ระบบ 'สรุปบัญชี' ของ การตั้งค่าบัญชีของคุณ และตรวจสอบ 'ประเภทบัญชี' ของคุณ
 3. ค้นหาใบเสร็จ iTunes ของคุณ: เมือ่คุณซื้อสมาชิกแล้ว iTunes ควรจะอีเมลใบเสร็จตามอีเมล Apple ID ของคุณ หากคุณไม่ได้รับใบเสร็จ ให้ติดต่อ iTunes หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสั่งซื้อของคุณปรากฏใน ประวัติการซื้อในบัญชี iTunes ของคุณ ใบเสร็จนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อกับทีมสนับสนุนเรื่องการสั่งซื้อต่าง ๆ

วิธีตรวจสอบว่า Google Play ได้ดำเนินการสมัครสมาชิกให้คุณหรือยัง

หากต้องการตรวจสอบว่า Google Play ได้ดำเนินการสมัครสมาชิกให้คุณเรียบร้อยแล้วหรือยัง:

 1. ลงชื่อออก แล้วรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งก่อนลงชื่อเข้าใช้กลับมาใน Evernote: ลงชื่อออกจาก Evernote บนอุปกรณ์ของคุณ รีสตาร์ทใหม่ แล้วลงชื่อเข้าใช้กลับมาในบัญชีของคุณอีกครั้ง
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของประเภทบัญชีของคุณ: เข้าสู่ระบบ 'สรุปบัญชี' ของ การตั้งค่าบัญชีของคุณ และตรวจสอบ 'ประเภทบัญชี' ของคุณ
 3. ค้นหาใบเสร็จ Google Play ของคุณ: เมื่อคุณซื้อสมาชิกแล้ว Google ควรจะอีเมลใบเสร็จตามอีเมลใบเสร็จให้คุณที่อีเมล Google Play Store ของคุณ หากคุณไม่ได้รับใบเสร็จ ให้ติดต่อ Google หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสั่งซื้อของคุณปรากฏใน ประวัติการซื้อ Google Play ใบเสร็จนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อกับทีมสนับสนุนเรื่องการสั่งซื้อต่าง ๆ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่เห็นการสมัครสมาชิกของฉันใน Evernote?

หากบัญชีของคุณยังปรากฏเป็น Free อยู่ ติดต่อเรา

คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อส่งตั๋วขอความช่วยเหลือ:

 1. แนบสำเนาใบเสร้จของคุณเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งซื้อ
 2. แจ้งให้เราทราบ Apple ID หรืออีเมล Google Play Store ของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมันไม่เหมือนกับอีเมลในการเข้าสู่ระบบ Evernote ของคุณ)

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • itunes
 • ชำระเงินสำหรับ premium
 • ยังคงปรากฏว่าฟรี
 • อัพเกรด