สร้างทางลัด

สร้างทางลัด
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

สร้างทางลัด

ทางลัดจะเป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงเนื้อหาที่ใช้บ่อยที่สุดในบัญชี Evernote ของคุณ สร้างทางลัดให้บันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึก, แท็ก, หรือการค้นหาที่บันทึกไว้ ทางลัดแต่ละรายการจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนที่แตกต่างกันในเมนูเข้าดู

สร้างทางลัด

หากต้องการสร้างทางลัด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  คลิ๊กขวาบนบันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึก หรือแท้กในรายการ แล้วเลือก เพิ่มในทางลัด จากเมนูป๊อบอัพ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กลงในทางลัดใน Evernote ใหม่สำหรับ Mac ได้

 • Windows

  คลิ๊กขวาบนบันทึก, สมุดบันทึก, กลุ่มสมุดบันทึก หรือแท้กในรายการ แล้วเลือก เพิ่มในทางลัด จากเมนูป๊อบอัพ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กลงในทางลัดใน Evernote ใหม่สำหรับ Windows ได้

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมขวาบนของบันทึกหรือสมุดบันทึกแล้วเลือก เพิ่มในทางลัด สำหรับแท็ก ให้เปิดเมนูเข้าดูและเลือก แท็ก แล้วปัดทางซ้ายบนแท็กแล้วแตะที่ เพิ่มในทางลัด

 • Android

  คลิ๊กปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมขวาบนของบันทึก, สมุดบันทึก หรือแท็กแล้วเลือก เพิ่มในทางลัด

 • เว็บ

  Evernote Web ใหม่: คลิ๊กที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) ที่มุมด้านขวาบนบันทึกหรือสมุดบันทึก แล้วเลือก เพิ่มในทางลัด

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กลงในทางลัดใน Evernote Web ใหม่ได้

  Evernote Web เวอร์ชันเก่า: ลากผ่านบันทึก, สมุดบันทึก หรือแท็กในรายการตามลำดับ แล้วคลิ๊กปุ่มรูปดาว

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มแท็กลงในทางลัดในบัญชี Evernote Teams

หากต้องการเพิ่มการค้นหาที่บันทึกไว้ลงในทางลัดของคุณ: เมื่อสร้างการค้นหาที่บันทึกไว้ใหม่ ให้กาเครื่องหมายลงในกล่องข้าง "เพิ่มการค้นหาที่บันทึกไว้นี่ลงในทางลัด" หากคุณได้สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดใช้งาน คลิ๊กที่จุดสามจุดด้านบนสุดของแถบรายการบันทึก ให้คลิ๊กแก้ไขการค้นหาที่บันทึกไว้... แล้วกาเครื่องหมายในกล่องเพื่อเพิ่มมันลงในทางลัด

ที่เกี่ยวข้อง:

LANGUAGES_PRODUCT