ขอแนะนำเครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition

ขอแนะนำเครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ขอแนะนำเครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition

เมื่อมีเครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบโต๊ะทำงานที่บ้านของคุณได้โดยสแกนเอกสารทั้งหมดของคุณเก็บไว้
  • จัดการเอกสารการเดินทาง, นามบัตร, รูปถ่ายและใบเสร็จต่าง ๆ
  • สแกนและแบ่งปันเอกสารงาน

เหนือสิ่งอื่นใด ทุกอย่างที่คุณสแกนจะสามารถใช้งานได้, ค้นหาได้และค้นหาใน Evernote บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ของคุณได้

หมายเหตุ: เครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition ไม่สามารถซื้อได้และซอฟต์แวร์ ScanSnap Evernote Edition ก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition และปัจจุบันได้ใช้ซอฟต์แวร์ ScanSnap Evernote Edition เรามี การอัพเดตเฟิร์มแวร์ให้คุณ จาก Fujitsu (ผู้ผลิตเครื่องสแกนเนอร์ของคุณ) ที่ช่วยให้คุณใช้ซอฟต์แวร์ ScanSnap Home ของเขาเพื่อให้คุณได้สแกนใน Evernote ได้ต่อไป

LANGUAGES_PRODUCT