คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนของ Evernote Scannable

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนของ Evernote Scannable
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วนของ Evernote Scannable

Scannable สามารถใช้งานได้บน iOS และไม่รองรับบัญชี Evernote Business ที่มีการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO)

 

การถ่ายรูปขั้นสูงของ Scannable

ใช้ Scannable เพื่อสแกนใบเสร็จ, เอกสาร, รูปภาพ, นามบัตร, กระดานไวท์บอร์ด และเอกสารประเภทใดก็ได้ลงในโทรศัพท์มือถือของคุณโดยตรง ไม่ว่ามันจะมีรูปร่างหรือขนาดอย่างไร คุณสามารถสแกนเอกสารได้จากสแกนเนอร์ ScanSnap Evernote Edition ใดก็ได้ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 

ทันทีที่คุณได้จับภาพ Scannable จะครอปและขยายรูปภาพโดยอัตโนมัติโดยการปรับความสว่าง, ความแตกต่าง, และความคมชัดให้ รูปภาพที่ถ่ายมาโดยการใช้ Scannable สามารถถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรือ Evernote ได้โดยตรง และจะถูก แบ่งปันผ่านอีเมลหรือข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกหรือเปิดโดยใช้แอพฯ อื่นบนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย

 

step 1จับภาพและสแกน

วางเอกสาร, ใบเสร็จ หรือเอกสารอะไรก็ได้บนพื้นหลังที่มีสีชัดเจน จากนั้นวางตำแหน่งกล้องถ่ายรูปของคุณให้ตรงเพื่อทำการสแกน ถืออุปกรณ์ของคุณให้อยู่เหนือสิ่งของที่จะสแกนนั้น ขยับเข้าหรือออกจนกว่าจะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีนำเงินจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

ทันทีที่ตัวจับเวลานับถอยหลัง (เป็นวงกลมรูปเสมือน) ได้สิ้นสุดลง นั่นหมายถึงว่าคุณได้สแกนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Scannable ถ่ายรูปด้วย iPhone
 
 

step 2ตรวจสอบและยอมรับ

หลังจากที่ทำการสแกน รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในถาดสแกนของคุณ ให้เลื่อนผ่าน (หรือแตะบน) รูปภาพในถาดสแกนเพื่อดูตัวอย่าง แตะที่รูปภาพเพื่อขยายขนาด ให้ดูใกล้ขึ้น หรือเข้าถึงเครื่องมือแก้ไขเพื่อลบ, หมุน, ครอป หรือคืนค่า

หลังจากตรวจสอบภาพสแกน ให้แตะที่ลูกศรย้อนกลับเพื่อกลับไปไปยังถาดสแกนของคุณเพื่อทำการสแกนต่อ หรือลบทุกอย่างที่อยู่ในถาดและเริ่มใหม่อีกครั้ง แตะที่เครื่องหมายตรวจสอบเพื่อยอมรับรูปภาพสแกนของคุณ

หน้าจอ Scannable จะแสดงภาพตัวอย่างของเอกสารที่ถูกสแกน

 
 

step 3ส่งและบันทึก

ทันที่ที่รูปภาพถูกยอมรับแล้ว คุณสามารถ:

  • บันทึกลงใน 'ม้วนฟิล์ม' ของคุณได้โดยตรง
  • บันทึกลงใน Evernote ได้โดยตรง
  • ส่งผ่านอีเมลหรือข้อความ
  • แบ่งปันกับแอพฯ อื่นที่รองรับได้

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกว่าจะบันทึกสิ่งที่สแกนมาเป็นรูปภาพหรือไฟล์ PDF ในการตั้งค่าแอพฯ แต่ตามค่าปริยาย รูปสแกนหน้าเดียวจะถูกบันทึกเป็นรูปภาพ ส่วนรูปสแกนหลายหน้าจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF

ตัวอย่างของรูปภาพที่บันทึกไว้บน Scannable

 

LANGUAGES_PRODUCT