สมัครสมาชิกหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการแจ้งเตือนและอีเมลแจ้งเตือน

สมัครสมาชิกหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการแจ้งเตือนและอีเมลแจ้งเตือน
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

สมัครสมาชิกหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการแจ้งเตือนและอีเมลแจ้งเตือน

เข้าดูที่ การตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ เพื่อ จัดการการแจ้งเตือนและอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสำหรับสมุดบันทึกที่เข้าร่วมและสมุดบันทึกทีม

แสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือสมุดบันทึกทีม

หากต้องการแสดงหรือซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือสมุดบันทึกทีม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  Evernote ใหม่สำหรับ Mac

  1. เลือก บันทึก จากเมนูการเข้าดู แล้วคลิ๊ก แถบการแจ้งเตือน หรือปุ่มการแจ้งเตือน (ไอคอนรูประฆัง) ที่ด้านบนสุดของรายการบันทึก
  2. คลิ๊กปุ่ม ตัวเลือกการแจ้งเตือน (ตัวเลือกหรือไอคอนรูปเกียร์) แล้วเลือก การตั้งค่าการแจ้งเตือน นี่เป็นการเปิดเว็บเพจโดยอัตโนมัติ
  3. เลือก 'รับอีเมลแจ้งเตือน' เพื่อเปิดการแจ้งเตือนอีเมล
  4. เลือก 'ดูการแจ้งเตือน' ในสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือสมุดบันทึกทีมแต่ละเล่ม
  5. เลือก 'รวมในอีเมลประจำวัน' เพื่อให้สมุดบันทึกทีมรวมอยู่ในการแจ้งเตือนอีเมลในตอนเช้าของทุกวันเมื่อบันทึกถึงเวลาครบกำหนด

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Mac

  1. ไปที่ Evernote > การกำหนดลักษณะ... > การแจ้งเตือน จากแถบเมนู
  2. เลือก 'รับอีเมลแจ้งเตือน' เพื่อเปิดการแจ้งเตือนอีเมล
  3. เลือก 'สมัครสมาชิก' หรือ 'ไม่สมัครสมาชิก' ในหัวข้อ การแจ้งเตือน สำหรับสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือสมุดบันทึกทีมแต่ละเล่ม
  4. กากล่องในหัวข้อ อีเมล เพื่อให้สมุดบันทึกทีมรวมอยู่ในการแจ้งเตือนอีเมลในตอนเช้าของทุกวันเมื่อบันทึกถึงเวลาครบกำหนด
 • Windows

  Evernote ใหม่สำหรับ Windows

  1. เลือก บันทึก จากเมนูการเข้าดู แล้วคลิ๊ก แถบการแจ้งเตือน หรือปุ่มการแจ้งเตือน (ไอคอนรูประฆัง) ที่ด้านบนสุดของรายการบันทึก
  2. คลิ๊กปุ่ม ตัวเลือกการแจ้งเตือน (ตัวเลือกหรือไอคอนรูปเกียร์) แล้วเลือก การตั้งค่าการแจ้งเตือน นี่เป็นการเปิดเว็บเพจโดยอัตโนมัติ
  3. เลือก 'รับอีเมลแจ้งเตือน' เพื่อเปิดการแจ้งเตือนอีเมล
  4. เลือก 'ดูการแจ้งเตือน' ในสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือสมุดบันทึกทีมแต่ละเล่ม
  5. เลือก 'รวมในอีเมลประจำวัน' เพื่อให้สมุดบันทึกทีมรวมอยู่ในการแจ้งเตือนอีเมลในตอนเช้าของทุกวันเมื่อบันทึกถึงเวลาครบกำหนด

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Windows

  1. ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > การแจ้งเตือน จากแถบเมนู
  2. เลือก 'รับอีเมลแจ้งเตือน' เพื่อเปิดการแจ้งเตือนอีเมล
  3. เลือก 'สมัครสมาชิก' หรือ 'ไม่สมัครสมาชิก' ใน การแจ้งเตือน สำหรับสมุดบันทึกที่เข้าร่วมหรือทีมแต่ละเล่ม
  4. เลือก 'ใช่' หรือ 'ไม่' ใน อีเมล เพื่อให้สมุดบันทึกทีมรวมอยู่ในการแจ้งเตือนอีเมลในตอนเช้าของทุกวันเมื่อบันทึกถึงเวลาครบกำหนด

การแจ้งเตือนอีเมล

คุณสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับสมุดบันทึกรายบุคคลหรือทีมของคุณว่าครบกำหนดวันไหน การแจ้งเตือนอีเมลจะไม่สามารถใช้งานได้กับสมุดบันทึกที่ถูกแบ่งปันกับคุณ การแจ้งเตือนอีเมลสำหรับสมุดบันทึกรายบุคคลจะส่งไปยังอีเมลรายบุคคลของคุณ และการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับสมุดบันทึกทีมจะส่งไปยังอีเมลทีมของคุณแทน (หากคุณได้ระบุไว้ในโปรไฟล์ของคุณ)

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • การแจ้งเตือน
 • การแจ้งเตือน