ใช้ซินแท็กซ์การค้นหาขั้นสูง

ใช้ซินแท็กซ์การค้นหาขั้นสูง
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ใช้ซินแท็กซ์การค้นหาขั้นสูง

ซินแท็กซ์สำหรับการค้นหาขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาบันทึกของคุณได้จากคำสั่งพิเศษ เช่น วันที่ที่คุณสร้างมันขึ้นมา, ประเภทของเนื้อหาที่อยู่ในบันทึกนั้น (ไฟล์เสียง, รูปภาพ ฯลฯ)—แม้กระทั่งที่ที่บันทึกเหล่านั้นถูกสร้างขึ้น นี่เป็นตารางแสดงผู้ให้บริการในการค้นหาที่ใช้กันโดยทั่วไปและตัวอย่างวิธีการใช้งาน

เคล็ดลับ:

  • เราไม่สนใจว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ยกตัวอย่างเช่น Brave และ brave จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน
  • คำหลายคำจะให้ผลลัพธ์ที่มี คำ ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น world new brave จะให้ผลลัพธ์ที่มีคำทั้ง 3 คำอยู่ในนั้น
  • เครื่องหมายคำพูดจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น "brave new world" จะให้ผลลัพธ์ที่มี 3 คำนี้ที่เรียงกันเท่านั้น
  • เครื่องหมายดอกจันด้านหลังของคำจะให้ผลลัพธ์ที่มีตัวอักษรดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น brav* จะให้ผลลัพธ์ที่มีมีคำเหล่านี้ brave, bravo, bravado, ฯลฯ
ผู้ใหบริการ คำอธิบาย ตัวอย่าง

intitle:

การค้นหาจากชื่อเรื่องบันทึก

ในชื่อเรื่อง:กาแฟ การค้นหาจะหาบันทึกที่มีชื่อเรื่องว่า "กาแฟ"

notebook:

การค้นหาบันทึกที่เก็บไว้ในสมุดบันทึกเฉพาะ

สมุดบันทึก:การเงิน จะค้นหาเฉพาะบันทึกที่อยู่ในสมุดบันทึก 'การเงิน' เท่านั้น

stack:

การค้นหาบันทึกที่เก็บไว้ในกลุ่มสมุดบันทึกเฉพาะ

กลุ่ม:สัญญา จะค้นหาเฉพาะบันทึกที่อยู่ภายในกลุ่มสมุดบันทึก 'สัญญา'

any:

การค้นหาบันทึกที่ตรงกับ คำค้นหาใด ๆ ที่ป้อนเข้าไปก็ตาม หากไม่มีผู้ให้บริการนี้ การค้นหาของ Evernote จะให้ผลลัพธ์แค่บันทึกที่ตรงกับ คำค้นหาเฉพาะได้เท่านั้น

เบ็ดเตล็ด: พิซซา เบียร์ จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีคำว่า "พิซซา" หรือ "เบียร์" (การเอาผู้ให้บริการนี้ออกจะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่มีเฉพาะคำว่า "พิซซา" และ "เบียร์" เท่านั้น)

tag:

การค้นหาบันทึกที่แท็กด้วยแท็กเฉพาะ

แท็ก:การแพทย์ จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่มีแท็กคำว่า "การแพทย์"

บันทึก: ใช้ แท็ก:* จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีแท็ก

-tag:

กาค้นหาบันทึก ที่ไม่ได้ แท็กด้วยแท็กเฉพาะ

-แท็ก:การแพทย์ จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่ไม่มีแท็ก "การแพทย์"

บันทึก: ใช้ -แท็ก:* จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่ไม่มีแท็ก

created:

การค้นหาบันทึกที่สร้างในวันที่หรือหลังวันที่เฉพาะ โปรดทราบว่าวันที่เฉพาะจะต้องมีรูปแบบตามนี้: ปีเดือนวัน (ขณะที่ปีคือตัวเลขแสดงปี 4 หลัก, เดือนคือตัวเลขแสดงเดือน 2 หลัก และวันคือตัวเลขแสดงวันที่ 2 หลัก) หรือวันที่ที่เกี่ยวข้องกับวันที่ปัจจุบัน (ยกตัวอย่างเช่น วัน -1 จะหมายถึงเมื่อวานนี้, สัปดาห์-2 จะหมายถึงสองสัปดาห์ที่แล้ว เป็นต้น)

สร้างเมื่อ:วัน -2 จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่สร้างเมื่อสองวันที่แล้ว

สร้างเมื่อ:20151218 จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่สร้างเมื่อหรือหลังวันที่ 18 ธันวาคม 2015

updated:

การค้นหาบันทึกที่อัพเดตในวันที่หรือหลังวันที่เฉพาะ หากบันทึกไม่ได้อัพเดตตั้งแต่วันที่สร้างขึ้นมา วันที่ 'อัพเดต' จะเป็นวันเดียวกับวันที่ 'สร้าง'

อัพเดตเมื่อ:วัน-2 จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกที่ได้อัพเดตเมื่อสองวันที่แล้ว

resource:

การค้นหาบันทึกที่มีประเภทของสื่อเฉพาะ (ไฟล์เสียง, รูปภาพ ฯลฯ)

สื่อ:แอพพลิเคชัน/pdf จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีไฟล์ PDF

สื่อ:รูปภาพ/jpeg จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีรูปภาพที่เป็น JPEG

สื่อ:ไฟล์เสียง/* จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีไฟล์เสียงบางประเภท

source:

การค้นหาบันทึกจากแอพพลิเคชันหรือแหล่งที่มาอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างมัน (ตัวอย่างเช่น 'mail.smtp' สำหรับบันทึกที่เพิ่มทางอีเมล, 'web.clip' สำหรับบันทึกที่เพิ่มเข้ามาโดยใช้ Web Clipper ฯลฯ)

แหล่งที่มา:โทรศัพท์มือถือ* จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่สร้างบนแอพพลิเคชันบางประเภทบนโทรศัพท์มือถือ

แหล่งที่มา:web.clip OR แหล่งที่มา:web.clip7 OR source:mobile.share.extension จะเอาบันทึกทั้งหมดที่เพิ่มกลับมาโดยใช้ Web Clipper. (หมายเหตุ: ตัวอย่างเฉพาะนี้ใช้ การค้นหา Boolean)

todo:

การค้นหาบันทึกที่มีกล่องกาเครื่องหนึ่งอันหรือมากกว่านั้น

สิ่งที่ต้องทำ:ถูก จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่ติ๊กแล้ว

สิ่งที่ต้องทำ:ผิด จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้ติ๊ก

สิ่งที่ต้องทำ:* จะให้ผลลัพธ์เป็นบันทึกทั้งหมดที่มีกล่องกาเครื่องหมาย ทั้งแบบที่ติ๊กแล้วหรือยังไม่ติ๊กก็ได้

encryption:

การค้นหาบันทึกที่มีข้อความที่ใส่รหัสไว้ ด้วยระบบใส่รหัสที่บรรจุอยู่ใน Evernote

encryption:

หมายเหตุ: ผู้ให้บริการนี้ไม่ต้องการมูลค่าเพิ่มเติม

contains:

การค้นหาบันทึกตามประเภทของเนื้อหาที่อยู่ภายใน

contains:url will return all notes containing a URL.
รายการ ซินแท็กซ์
ที่อยู่ มี:ที่อยู่
ไฟล์ในคลัง มี:คลังข้อมูลไฟล์
ไฟล์แนบ มี:ไฟล์แนบ
ไฟล์เสียง มี:ไฟล์บันทึกเสียง
ปฏิทินกิจกรรม มี:ปฏิทินกิจกรรม
กล่องกาเครื่องหมาย มี:enสิ่งที่ต้องทำ
บล็อครหัส มี:enบล็อครหัส
บัญชีรายชื่อ มี:บัญชีรายชื่อ
วันที่ มี:วันที่
ไฟล์เอกสาร มี:ไฟล์เอกสาร
อีเมล มี:อีเมล
ข้อความที่เข้ารหัสลับไว้ มี:เข้ารหัส
Google Drive มี:urlGoogleDrive
รูปภาพ มี:ไฟล์รูปภาพ
ตัวเลข มี:เลขจำนวนเต็ม
รายการ มี:รายการ
จำนวน มี:เลขจำนวนจริง
ไฟล์ Office มี:ไฟล์เอกสารOffice
ไฟล์ PDF มี:ไฟล์Pdf
เปอร์เซ็นต์ มี:จำนวนเปอร์เซ็นต์
ชื่อบุคคล มี:บุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ มี:หมายเลขโทรศัพท์
การนำเสนอ มี:ไฟล์นำเสนอ
ราคา มี:จำนวนราคา
สเปรดชีท มี:ไฟล์สเปรดชีท
ตาราง มี:ตาราง
งาน มี:งาน
งาน (เสร็จสมบูรณ์) มี:งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
งาน (ยังไม่เสร็จสมบูรณ์) มี:งานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
เวลา มี:เวลา
URLs มี:url
วิดีโอ มี:ไฟล์วิดีโอ
คลิปบนเว็บ มี:เว็บคลิป

การค้นหา Boolean

คุณลักษณะนี้ใช้ได้กับการสมัครสมาชิก Professional หรือ Teams

การค้นหา Boolean จะใช้เครื่องหมายที่สามารถรวมหรือแยกเงื่อนไขเฉพาะในฟังก์ชันการค้นหา ใน Evernote คุณสามารถค้นหาการใช้เครื่องหมาย AND, OR, NOT, และ ( ) หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ ใช้การค้นหา Boolean เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่ตั้งใจไว้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายในการค้นหาของ Evernote แบบฉบับเต็ม โปรดไปที่ ค้นหาแกรมม่า แบบเฉพาะ

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

  • ตัวกรอง
  • ค้นหา
  • การค้นหาขั้นสูง
  • วิธีค้นหา
  • ซินแท็กซ์