คืนค่าบันทึกจากถังขยะ

คืนค่าบันทึกจากถังขยะ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

คืนค่าบันทึกจากถังขยะ

เมื่อคุณลบบันทึก มันจะถูกย้ายไปยังถังขยะที่อยู่ด้านล่างสุดของรายการสมุดบันทึกของคุณ หากคุณเปลี่ยนใจไม่ต้องการลบบันทึกและอยากคืนค่าบันทึกนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบปฏิบัติการของคุณตามด้านล่างนี้

 • Mac

  The new Evernote for Mac

  คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ จากนั้นให้เลือก คืนค่าบันทึก

  Older version of Evernote for Mac

  คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ จากนั้นให้เลือก คืนค่า

 • Windows

  The new Evernote for Windows

  คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ จากนั้นให้เลือก คืนค่าบันทึก

  Older version of Evernote for Windows

  คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ จากนั้นให้เลือก คืนค่า

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  เปิดบันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ แล้วแตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วแตะ คืนค่าบันทึก

 • Android

  เปิดบันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ แล้วแตะที่ปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม (จุดสามจุด) แล้วแตะ คืนค่าบันทึก

 • เว็บ

  เปิดบันทึกที่คุณต้องการคืนค่าจากถังขยะ แล้วคลิ๊กที่ปุ่มตัวเลือก (จุดสามจุด) แล้วคลิ๊ก คืนค่า

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถคืนค่าสมุดบันทึกที่ได้ลบออกไปแล้ว เมื่อคุณลบสมุดบันทึก บันทึกทั้งหมดที่อยู่ด้านในจะถูกย้ายออกจากถังขยะและสมุดบันทึกที่ว่างเปล่าจะถูกเอาออกจากบัญชีของคุณ หากคุณต้องการคืนค่าสมุดบันทึก ก็เพียงแค่คืนค่าบันทึกแต่ละเล่มที่อยู่ในสมุดบันทึก

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • คืนค่าบันทึก
 • คืนค่าบันทึก
 • กู้บันทึกกลับมา
 • คืนค่าสมุดบันทึก
 • กู้บันทึกกลับมา