คืนค่าบันทึกจากถังขยะ

คืนค่าบันทึกจากถังขยะ
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

คืนค่าบันทึกจากถังขยะ

เมื่อคุณลบบันทึก มันจะถูกย้ายไปยังถังขยะ บันทึกในถังขยะจะสามารถกู้กลับมาเมื่อใดก็ได้ หากคุณเผลอลบบันทึกไป หรือคุณคิดว่าคุณทำบันทึกบางเล่มหายไป ให้ลองตรวจสอบที่ถังขยะดูได้

หากต้องการคืนค่าบันทึกที่ถูกลบไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  1. คลิ๊ก ถังขยะ ใกล้ด้านล่างสุดของแถบด้านซ้าย
  2. คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
  3. คลิ๊ก คืนค่า
 • Windows

  1. คลิ๊ก ถังขยะ ใกล้ด้านล่างสุดของแถบด้านซ้าย
  2. คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
  3. คลิ๊ก คืนค่า
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู แล้วแตะ ถังขยะ
  2. แตะที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
  3. ที่มุมขวาบน แตะที่จุดสามจุด แล้วแตะ คืนค่าบันทึก
 • Android

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู แล้วแตะ ถังขยะ
  2. แตะที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
  3. ที่มุมขวาบน แตะที่จุดสามจุด แล้วแตะ คืนค่าบันทึก
 • เว็บ

  1. คลิ๊ก ถังขยะ ใกล้ด้านล่างสุดของแถบด้านซ้าย
  2. คลิ๊กขวาที่บันทึกที่คุณต้องการคืนค่า
  3. คลิ๊ก คืนค่า

บันทึก:

 • บันทึกในถังขยะจะถูกซิงค์ข้ามอุปกรณ์ของคุณ เหมือนกับบันทึกอื่น ๆ ของคุณ
 • หากคุณกำลังหาบันทึกบางเล่มโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา มันจะไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะบันทึกในถังขยะจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์ของการค้นหา
 • บันทึกที่คืนค่าจะถูกย้ายออกจากถังขยะและกลับไปอยู่ในสมุดบันทึกที่มันเคยอยู่มาก่อนจะถูกลบ หากสมุดบันทึกเล่มนั้นไม่อยู่แล้ว บันทึกนั้นจะไปอยู่ในสมุดบันทึกปริยายของคุณแทน

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • กู้คืน
 • ยกเลิกการลบ
 • ถูกลบโดยบัญเอิญ
 • ลบบันทึก
 • ลบแล้ว
 • คืนค่า
 • คืนค่าบันทึก