ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Evernote สำหรับ Mac

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Evernote สำหรับ Mac
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ทางลัดแป้นพิมพ์ใน Evernote สำหรับ Mac

Evernote สามารถใช้งานได้โดยใช้แป้นพิมพ์เพียงอย่างเดียว ด้านล่างนี้คือรายการทางลัดแป้นพิมพ์ทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้บน Mac

หมายเหตุ: คอลัมน์ตรงกลางที่เขียนว่า "เวอร์ชันใหม่" หมายถึง Evernote ใหม่สำหรับ Mac

ทั่วโลก

ทางลัดเหล่านี้จะทำงานแบบครอบคลุมทั้งระบบเมื่อทำงานภายในแอพพลิเคชันใดก็ตาม (เมื่อใช้งาน Evernote) ใน Evernote เวอร์ชันเก่า ๆ คุณสามารถปรับทางลัดเหล่านี้ได้โดยไปที่ปุ่ม เครื่องมือ > ตัวเลือก > ทางลัด จากแถบเมนู

การดำเนินการ เวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้านี้
บันทึกแบบด่วน ไม่มี Ctrl ⌘ N
หน้าต่างบันทึกใหม่ ไม่มี Ctrl ⌥ ⌘ N
วางใน Evernote ไม่มี Ctrl ⌘ V
คลิปกรอบหรือหน้าต่าง ไม่มี Ctrl ⌘ C
ค้นหาใน Evernote ไม่มี Ctrl ⌘ E

ทั่วทั้งแอพพลิเคชัน

ทางลัดเหล่านี้จะทำงานได้เมื่อแอพพลิเคชัน Evernote มีการใช้งานอยู่

การดำเนินการ เวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้านี้
บันทึกใหม่ ⌘ N ⌘ N
การสนทนาใหม่ ไม่มี ⌥ ⇧ ⌘ N
สมุดบันทึกใหม่ ⇧ ⌘ N ⇧ ⌘ N
แท็กใหม่ ไม่มี Ctrl ⌘ T
หน้าต่างใหม่ ไม่มี ⌥ ⌘ N
แถบใหม่ ไม่มี ⌘ T
ซิงค์ ไม่มี Ctrl ⌘ S
ปิดหน้าต่างบันทึกที่เปิดใช้งานอยู่ ⌘ W ⌘ W
บันทึก ไม่มี ⌘ S
ดูไฟล์แนบแบบด่วน ไม่มี ⌘ Y
พิมพ์ ⌘ P ⌘ P
แสดง/ซ่อนแถบเครื่องมือ ไม่มี ⌥ ⌘ T
แสดง/ซ่อนเมนูการเข้าดู ⌥ ⌘ S ⌥ ⌘ S
Work Chat ไม่มี ⌥ ⌘ 0
บันทึก ⌥ ⌘ 1 ⌥ ⌘ 1
สมุดบันทึก ⌥ ⌘ 2 ⌥ ⌘ 2
แท็ก ⌥ ⌘ 3 ⌥ ⌘ 3
หน้าแรกสมุดแผนที่ / ธุรกิจ (เฉพาะ Evernote Business เท่านั้น) ไม่มี ⌥ ⌘ 4
สมุดแผนที่ (เฉพาะ Evernote Business เท่านั้น) ไม่มี ⌥ ⌘ 5
การประกาศ (เฉพาะ Evernote Business เท่านั้น) ไม่มี ⌥ ⌘ 6
การประกาศ (เฉพาะ Evernote Business เท่านั้น) ไม่มี ⌥ ⌘ 7
แสดงบันทึกย่อทั้งหมด ไม่มี ⇧ ⌘ A
ข้ามไปยังแถบค้นหา ไม่มี ⌥ ⌘ F
ข้ามไปยังสมุดบันทึก ไม่มี ⌘ J
ข้ามไปยังแท็ก ไม่มี ⇧ ⌘ J
เลือกรายการบันทึกย่อ ⌘ \ ⌘ \
ย้อนกลับ ⌘ [ ⌘ [
ไปข้างหน้า ⌘ ] ⌘ ]
เข้าสู่เต็มหน้าจอ Ctrl ⌘ F Ctrl ⌘ F
ไปยังทางลัด 1-9 ⌘ 1-9 ⌘ 1-9
การกำหนดลักษณะ ไม่มี ⌘ ,
เปลี่ยนผู้ใช้ ไม่มี Ctrl ⌘ A
ซ่อน Evernote ⌘ H ⌘ H
ซ่อนอื่นๆ ไม่มี ⌥ ⌘ H
ออกจาก Evernote ⌘ Q ⌘ Q
ย่อลง ⌘ M ⌘ M
ซูมเข้า ⌘ + ไม่มี
ซูมออก ⌘ - ไม่มี
ตั้งค่าการซูมใหม่ ⌘ 0 ไม่มี

ตัวแก้ไขบันทึกย่อ

ทางลัดเหล่านี้จะทำงานได้เมื่อคุณกำลังแก้ไขบันทึก

การดำเนินการ เวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันก่อนหน้านี้
เลิกทำ ⌘ Z ⌘ Z
ทำซ้ำ ⇧ ⌘ Z ⇧ ⌘ Z
ตัด ⌘ X ⌘ X
คัดลอก ⌘ C ⌘ C
วาง ⌘ V ⌘ V
วางและจัดให้ลักษณะตรงกัน ⇧ ⌘ V ⇧ ⌘ V
เลือกทั้งหมด ⌘ A ⌘ A
เข้ารหัสข้อความที่เลือกไว้ ⇧ ⌘ X ⇧ ⌘ X
ค้นหาบันทึกย่อ ⌥ ⌘ F ⌥ ⌘ F
ตั้งค่าการค้นหาใหม่ ไม่มี ⌘ R
ค้นหาภายในบันทึก ⌘ F ⌘ F
ค้นหาถัดไป ⌘ G ⌘ G
ค้นหาก่อนหน้านี้ ⇧ ⌘ G ⇧ ⌘ G
แสดงการสะกดและไวยากรณ์ ไม่มี ⌘ :
ตรวจสอบเอกสารเดี๋ยวนี้ ไม่มี ⌘ ;
เริ่มการเขียนตาม fn fn fn fn
สัญลักษณ์ & Emoji Ctrl ⌘ Space Ctrl ⌘ Space
คัดลอกลิงก์สาธารณะ ไม่มี ⌘ /
แสดง ไม่มี ⌘ ↩
แสดงในหน้าจออื่น ไม่มี ⌥ ⌘ ↩
แก้ไขชื่อบันทึกย่อ ไม่มี ⌘ L
แก้ไขแท็ก ⌘ ' ⌘ '
แสดง/ซ่อนข้อมูลบันทึก ⇧ ⌘ I ⇧ ⌘ I
คัดลอกลิงก์บันทึกภายใน Ctrl ⌥ ⌘ C Ctrl ⌥ ⌘ C
ย้ายไปที่สมุดบันทึก Ctrl ⌘ M Ctrl ⌘ M
รวมบันทึกย่อ ⇧ ⌘ M ⇧ ⌘ M
แสดงสี ไม่มี ⇧ ⌘ C
จัดซ้าย ⌥ ⌘ { ⌥ ⌘ {
กลาง ⌥ ⌘ + ⌥ ⌘ |
จัดขวา ⌥ ⌘ } ⌥ ⌘ }
จัดเต็มแนว ⌥ ⌘ - ไม่มี
เพิ่มระดับการเยื้อง ⇧ ⌘ ] ⇧ ⌘ ]
ลดระดับการเยื้อง ⇧ ⌘ [ ⇧ ⌘ [
สลับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ⇧ ⌘ U ⇧ ⌘ U
สลับรายการลำดับเลข ⇧ ⌘ O ⇧ ⌘ O
แตะรายการตรวจสอบ ⇧ ⌘ C ไม่มี
เพิ่มระดับรายการ Tab แถบ
ลดระดับรายการ ⇧ แถบ ⇧ แถบ
แทรกตาราง ไม่มี ⇧ ⌘ L
เพิ่มลิงก์ ⌘ K ⌘ K
แก้ไขลิงก์ ⌘ K ⌘ K
เอาลิงก์ออก ⇧ ⌘ K ⇧ ⌘ K
ตัวหนา ⌘ B ⌘ B
ตัวเอียง ⌘ I ⌘ I
ขีดเส้นใต้ ⌘ U ⌘ U
ขีดทับ Ctrl ⌘ K Ctrl ⌘ K
เน้น Ctrl ⌘ H Ctrl ⌘ H
ตัวยก Ctrl ⌘ + Ctrl ⌘ +
ตัวห้อย Ctrl ⌘ - Ctrl ⌘ -
แทรกสิ่งที่ต้องทำ ไม่มี ⇧ ⌘ T
ใส่เส้นแบ่ง ⇧ ⌘ H ⇧ ⌘ H
แทรกวันที่ ⇧ ⌘ D ⇧ ⌘ D
แทรกเวลา ⌥ ⇧ ⌘ D ⌥ ⇧ ⌘ D
การจัดรูปแบบด้วยวิธีง่ายๆ ⇧ ⌘ F ⇧ ⌘ F

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

  • ทางลัดแป้นพิมพ์
  • ทางลัด
  • แป้นพิมพ์ลัด
  • แป้นพิมพ์ลัด
  • แป้นพิมพ์ลัด
  • แป้นพิมพ์ลัด