แบ่งปันสำเนาบันทึกผ่านอีเมล

แบ่งปันสำเนาบันทึกผ่านอีเมล
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

แบ่งปันสำเนาบันทึกผ่านอีเมล

เมื่อคุณแบ่งปันสำเนาของบันทึกผ่านทางอีเมล คุณจะส่งภาพถ่ายของบันทึกในเวลาที่คุณแบ่งปันมันไปด้วย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณกระทำจะไม่ปรากฏให้คนที่คุณเคยแบ่งปันบันทึกเห็น หากต้องการแบ่งปันสำเนาของบันทึกผ่านทางอีเมล ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจะต้องเป็นสมาชิก Evernote Premium, Personal, Professional, หรือ Teams เพื่อแบ่งปันสำเนาของบันทึกผ่านทางอีเมล วิธีการแบ่งปันวิธีอื่น—สำหรับลูกค้าทุกท่าน—รวมถึง การแบ่งปันบันทึกภายใน Evernote หรือ การแบ่งปันบันทึกโดยใช้ลิงก์สาธารณะ

 • Mac

  Evernote ใหม่สำหรับ Mac

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก อีเมลสำเนา
  4. ระบุอีเมลผู้รับและรวมข้อความตัวเลือก
  5. คลิ๊ก ส่ง

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Mac

  1. คลิ๊กขวาบนบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. เลือก แบ่งปันบันทึก:
  3. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปันเพิ่มเติม แล้วเลือก อีเมลสำเนา...
  4. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล (หรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งบัญชีรายชื่อ) และรวมข้อความตัวเลือก
  5. คลิ๊ก ส่ง
 • Windows

  Evernote ใหม่สำหรับ Windows

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. คลิ๊กปุ่ม แบ่งปัน สีเขียว
  3. คลิ๊ก อีเมลสำเนา
  4. ระบุอีเมลผู้รับและรวมข้อความตัวเลือก
  5. คลิ๊ก ส่ง

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Windows

  1. คลิ๊กขวาบนบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. เลือก แบ่งปัน > ส่งสำเนา
  3. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล (หรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งบัญชีรายชื่อ) และรวมข้อความตัวเลือก
  4. คลิ๊ก ส่ง
 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. แตะปุ่มแบ่งปันบันทึก (ภาพเงาคนและเครื่องหมายบวก)
  3. แตะที่ ตัวเลือกโปรแกรมเสริมสำหรับการแบ่งปัน แล้วเลือก อีเมลสำเนาบันทึก
  4. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล (หรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งบัญชีรายชื่อ)
  5. แตะ ส่ง

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ iOS

 • Android

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดสามจุด) แล้วแตะที่ แบ่งปัน
  3. แตะที่ปุ่มเมนู (จุดสามจุด) บนหน้าจอดังต่อไปนี้ แล้วเลือก อีเมลสำเนาบันทึก
  4. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล (หรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งบัญชีรายชื่อ)
  5. แตะ ส่ง

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Evernote ใหม่สำหรับ Android

 • เว็บ

  1. เปิดบันทึกที่คุณต้องการแบ่งปัน
  2. คลิ๊กลูกศรชี้ลงบนปุ่ม แบ่งปัน
  3. เลือก อีเมล
  4. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอีเมล (หรือเลือกอย่างน้อยหนึ่งบัญชีรายชื่อ) และรวมข้อความตัวเลือก
  5. คลิ๊ก ส่ง

  หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ใน Evernote Web ใหม่

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • อีเมล
 • อีเมลบันทึก
 • ที่อยู่อีเมล
 • อีเมล
 • แบ่งปันบันทึก
 • แบ่งปันบันทึกผ่านอีเมล
 • แบ่งปันผ่านอีเมล
 • การแบ่งปันบันทึก