ตัวช่วยในการเริ่มต้นใช้งาน Work Chat

ตัวช่วยในการเริ่มต้นใช้งาน Work Chat
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

ตัวช่วยในการเริ่มต้นใช้งาน Work Chat

Work Chat ให้คุณสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นเรื่องงานได้โดยไม่ต้องออกจาก Evernote แบ่งปันบันทึก, สมุดบันทึก, และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ Evernote หรือไม่ก็ตาม

ทันทีที่คุณแบ่งปันบันทึกกับทีมงาน คุณจะมองเห็นคนที่กำลังดูหรือแก้ไขมันในเวลาต่าง ๆ และเริ่มต้นการสนทนากับพวกเขาได้

 

เริ่มต้นใช้งาน Work Chat ได้ใน 3 ขั้นตอน:

ขั้นตอน 1 ทำฉลาก

สร้าง Work Chat ใหม่

 
 
ภาพหนาจอของไอคอน Work Chat บน iOS

เริ่มต้นใช้งาน Work Chat กับผู้อื่น 1 คนหรือมากกว่านั้น

1. ค้นหาและเลือกปุ่ม Work Chat บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ

 • Mac และ Windows

  The new Evernote for Mac and Windows: Select Work Chat from the navigation menu, then click the New Chat button (pencil in a square).

  Evernote เวอร์ชันเก่ากว่านี้สำหรับ Mac และ Windows เลือก การสนทนาใหม่ จากแถบเครื่องมือ Evernote.

 • iPhone, iPad, และ iPod touch

  Evernote ใหม่สำหรับ iOS: แตะที่เส้นสามเส้นที่มุมด้านซ้ายล่างเพื่อเปิดเมนู แล้วแตะที่ Work Chat จากนั้นแตะที่ปุ่ม การสนทนาใหม่ (ดินสอในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส)

  Evernote เวอร์ชันเก่าสำหรับ iOS: เปิดแถบบัญชี แล้วแตะที่ Work Chat แล้วแตะที่ปุ่มบวกสีเขียว (+)

 • Android

  เลือก Work Chat จากเมนูเข้าดู แล้วแตะ การสนทนาใหม่

 • เว็บ

  เลือกปุ่ม Work Chat (มีฟองสบู่ข้อความที่มีลูกศรชี้) แล้วคลิ๊กปุ่ม Work Chat ที่ด้านขวาบนสุดของรายการสนทนา

  หมายเหตุ: สามารถใช้งานได้เฉพาะกับ Evernote Web เก่าเท่านั้น Evernote Web ใหม่ ไม่สามารถรองรับการทำงานของ Work Chat ได้

2. ป้อนอีเมลของผู้รับ 1 คนหรือมากกว่านั้น แล้วเลือกหรือแตะ ส่ง

 
 

ขั้นตอน 2 ทำฉลาก

แบ่งปันบันทึกใน Work Chat

 
 
ภาพหน้าจอของการแบ่งปันใน Work Chat

หากต้องการแบ่งปันบันทึกหนึ่งเล่มใน Work Chat:

 1. เลือกบันทึกจากรายการบันทึก
 2. เลือก แบ่งปัน (Mac และ Windows) หรือแตะที่ปุ่ม แบ่งปัน (Android และ iPhone, iPad, และ iPod touch)
 3. เลือก เชิญผู้อื่น (Evernote ใหม่สำหรับ iOS) และตั้งค่าระดับสิทธิ์อนุญาตให้เป็น 'สามารถแก้ไขและเชิญได้', 'สามารถแก้ไขได้', หรือ 'สามารถดูได้'
 4. ขอให้แน่ใจว่ามีผู้รับอย่างน้อยหนึ่งคน พิมพ์ข้อความ แล้วคลิ๊กหรือแตะ ส่ง
 
 

ขั้นตอน 3 ทำฉลาก

ดูว่าใครกำลังดูบันทึกที่แบ่งปันของคุณอยู่บ้าง

 
 
แสดงใน Work Chat

ทันทีที่คุณแบ่งปันบันทึก คุณจะสามารถดูได้หากมีคนกำลังดูหรือแก้ไขบันทึกนั้น ณ เวลาหนึ่งได้ 

 

LANGUAGES_PRODUCT

คำสำคัญ:

 • การสนทนา
 • การทำงานร่วมกัน
 • แก้ไขและเชิญ
 • สิทธิ์
 • ส่งการสนทนา
 • ส่งข้อความ
 • แบ่งปันบันทึก
 • การแบ่งปันบันทึก
 • ดูและแก้ไข
 • work chat