เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงาน

เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงาน
< ก่อนหน้านี้ / ถัดไป >

เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงาน

การแจ้งเตือนสำหรับงานให้คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนได้ คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนได้สูงสุดถึงห้าครั้งต่อหนึ่งงาน เมื่อคุณเพิ่มการแจ้งเตือนให้แก่งาน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนภายในแอพฯในวันที่และเวลาที่คุณกำหนดไว้ (หากคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนไว้)

งานที่มีการแจ้งเตือนจะมีไอคอนรูประฆังขนาดเล็กด้านข้าง

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้สามารถใช้งานได้กับสมาชิก Personal, Professional หรือ Teams เท่านั้น

เพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงาน

หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ

 • Mac

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่รูประฆังที่มีปุ่มสัญลักษณ์บวกด้านขวาของชื่องาน เลือกเวลาที่ต้องการตั้งค่าล่วงหน้าหรือคลิ๊กวันที่บนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการ

 • Windows

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่รูประฆังที่มีปุ่มสัญลักษณ์บวกด้านขวาของชื่องาน เลือกเวลาที่ต้องการตั้งค่าล่วงหน้าหรือคลิ๊กวันที่บนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการ

 • iOS

  แตะที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วแตะที่รูประฆังที่มีปุ่มสัญลักษณ์บวกบนแถบเครื่องมือด้านบนแป้นพิมพ์ เลือกเวลาที่ต้องการตั้งค่าล่วงหน้าหรือแตะ เลือกวันที่เพื่อระบุวันที่และเวลาที่ต้องการ

 • Android

  แตะที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วแตะที่รูประฆังที่มีปุ่มสัญลักษณ์บวกบนแถบเครื่องมือด้านบนแป้นพิมพ์ เลือกเวลาที่ต้องการตั้งค่าล่วงหน้าหรือแตะ เลือกวันที่เพื่อระบุวันที่และเวลาที่ต้องการ

 • เว็บ

  คลิ๊กที่ใดก็ได้ในชื่องานเพื่อเรียกตัวแก้ไขงานขึ้นมา แล้วคลิ๊กที่รูประฆังที่มีปุ่มสัญลักษณ์บวก เลือกเวลาที่ต้องการตั้งค่าล่วงหน้าหรือคลิ๊กวันที่บนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการ

การแจ้งเตือนงานแบบปริยาย

คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนงานแบบปริยายเพื่อให้ Evernote ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มวันครบกำหนดและเวลาให้กับงานของคุณ

ขณะที่การแจ้งเตือนแบบปริยายถูกตั้งค่าให้เกิดในวันครบกำหนดเป็นค่าปริยาย คุณยังสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 5 ช่วงเวลาล่วงหน้าเพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนตามที่กำหนดนั้น

หากต้องการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนงานแบบปริยาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการด้านล่างนี้ของคุณ:

 • Mac

  1. คลิ๊กที่ปุ่มการตั้งค่า (รูปเฟือง) ถัดจากชื่อของคุณที่ด้านบนของเมนูเข้าดูด้านซ้าย
  2. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > งาน และกาในกล่องกาเครื่องหมายข้าง “การแจ้งเตือนงานแบบอัตโนมัติ”
  3. เลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งช่วงเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน (ได้สูงสุด 5)
 • Windows

  1. คลิ๊กที่ปุ่มการตั้งค่า (รูปเฟือง) ถัดจากชื่อของคุณที่ด้านบนของเมนูเข้าดูด้านซ้าย
  2. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > งาน และกาในกล่องกาเครื่องหมายข้าง “การแจ้งเตือนงานแบบอัตโนมัติ”
  3. เลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งช่วงเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน (ได้สูงสุด 5)
 • iOS

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู
  2. แตะที่ไอคอนรูปเกียร์ที่มุมด้านขวาบนของเมนูแล้วเลือก งาน > การแจ้งเตือนงานแบบปริยาย
  3. แตะที่ การแจ้งเตือนแบบปริยาย
  4. แตะ ที่เวลาครบกำหนด เพื่อแก้ไขการตั้งค่าช่วงเวลาล่วงหน้าหรือแตะที่ เพิ่มการแจ้งเตือนอื่น เพื่อเลือกเวลาสำหรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติม (ได้สูงสุด 5)
 • Android

  1. แตะที่สามเส้นตรงมุมด้านล่างซ้ายเพื่อเปิดเมนู
  2. แตะที่ไอคอนรูปเกียร์ที่มุมด้านขวาบนของเมนูแล้วเลือก งาน > การแจ้งเตือนงานแบบปริยาย
  3. แตะที่ การแจ้งเตือนแบบปริยาย
  4. แตะ ที่เวลาครบกำหนด เพื่อแก้ไขการตั้งค่าช่วงเวลาล่วงหน้าหรือแตะที่ เพิ่มการแจ้งเตือนอื่น เพื่อเลือกเวลาสำหรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติม (ได้สูงสุด 5)
 • เว็บ

  1. คลิ๊กที่ปุ่มการตั้งค่า (รูปเฟือง) ถัดจากชื่อของคุณที่ด้านบนของเมนูเข้าดูด้านซ้าย
  2. ไปที่ การกำหนดลักษณะ > งาน และกาในกล่องกาเครื่องหมายข้าง “การแจ้งเตือนงานแบบอัตโนมัติ”
  3. เลือกหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งช่วงเวลาที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน (ได้สูงสุด 5)

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tasks ได้อย่างไร?

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ ภาพรวมของ Tasks

วัตถุประสงค์ของวันครบกำหนดกับการแจ้งเตือนสำหรับงานคืออะไร?

วันครบกำหนดหมายถึงวันที่ที่งานควรจะเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับงานนั้น ๆ อาจเป็นไปได้ที่วันครบกำหนดและการแจ้งเตือนสำหรับงานเป็นวันเดียวกัน นี่เป็นตัวอย่างที่คุณจะใช้หนึ่งในสองอย่างนี้ หรือทั้งคู่:

 • งานที่ระบุว่า "ขอคืนภาษี" ของคุณมีวันครบกำหนดวันที่ 15 เมษายน คุณควรจะตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับงานล่วงหน้าหนึ่งวันหรือมากกว่านั้นเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จทันวันครบกำหนด
 • งานที่ระบุว่า "โทรศัพท์หาแม่" ของคุณอาจไม่ต้องมีวันครบกำหนด แต่คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงานเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่ต้องทำงานนี้ให้เสร็จ
 • งานที่ระบุว่า "ทำงานเขียนบทที่หนึ่งให้เสร็จ" ของคุณมีวันครบกำหนดสัปดาห์หน้า แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้มีการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่ลืมเขียน (หรือคุณต้องการให้แจ้งเตือน!)

ฉันสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงานได้มากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่?

ได้ แต่ละงานสามารถมีได้สูงสุดห้าการแจ้งเตือน

ฉันสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนสำหรับงานอีกครั้งได้หรือไม่ (ตั้งซ้ำ)?

ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มการแจ้งเตือนใน งานที่เกิดซ้ำ คุณยังสามารถได้รับการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำสำหรับแต่ละวันครบกำหนดในตารางที่เกิดซ้ำ

ทำไมฉันไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนของฉัน?

คุณต้องเปิดใช้งานการรับข้อความแจ้งเตือนสำหรับ Evernote เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับงาน หากต้องการเรียนรู้วิธีการ ไปที่ เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับ Evernote

จะเกิดอะไรกับการแจ้งเตือนสำหรับงานของฉัน ถ้าฉันยกเลิกหรือเปลี่ยนการสมัครสมาชิก?

งานของคุณจะเก็บการแจ้งเตือนที่ได้เพิ่มไว้ก่อนยกเลิกการสมัครสมาชิก และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขการแจ้งเตือนให้งานใหม่หรืองานที่มีอยู่เดิมได้

LANGUAGES_PRODUCT