Kortkommandon i Evernote för Chromebook

Kortkommandon i Evernote för Chromebook
< Föregående / Nästa >

Kortkommandon i Evernote för Chromebook

Åtgärder som används ofta i Evernote kan utföras nästan enbart via tangentbordet. Nedan finns en omfattande lista över alla kortkommandon för Chromebook.

Programomfattande

Genvägarna fungerar när programmet Evernote körs.

Åtgärd Genväg
Ny anteckning Ctrl + Alt + N
Ny uppgift Alt + T
Gå till sökfältet Ctrl + Alt + F
Visa listan Alla anteckningar Ctrl + Alt + 1
Flytta tillbaka Ctrl + [
Visa kortkommandon Alt + /

Anteckningsredigerare

De här genvägarna fungerar när du redigerar en anteckning.

Åtgärd Genväg
Fet stil Ctrl + B
Kursiv Ctrl + I
Understrykning Ctrl + U
Genomstrykning Ctrl + T
Framhäv Ctrl + Skift + H
Punktlista Ctrl + Skift + B
Numrerad lista Ctrl + Skift + O
Kontrollista Ctrl + Skift + C
Ångra Ctrl + Z
Gör om Ctrl + Y
Öka indrag Ctrl + M
Minska indrag Ctrl + Skift + M

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • kortkommandon
  • genvägar
  • snabbtangenter
  • snabbtangent
  • snabbtangenter
  • snabbtangent