Lägg till eller uppdatera momsuppgifter för din Personal- eller Professional-prenumeration

Lägg till eller uppdatera momsuppgifter för din Personal- eller Professional-prenumeration
< Föregående / Nästa >

Lägg till eller uppdatera momsuppgifter för din Personal- eller Professional-prenumeration

Referensnummer

Genom att lägga till ett referensnummer kan du välja att antingen lägga till eller uppdatera information som ska inkluderas på dina Evernote-fakturor.

Du kan lägga till eller uppdatera information, t.ex. skatte-ID, momsregistreringsnummer, inköpsordernummer eller någon annan identifierare som du vill hänvisa till på din Evernote-faktura. Du kan också återskapa befintliga fakturor för att inkludera den uppdaterade informationen.

Så här lägger du till eller uppdaterar ett referensnummer på din Evernote-faktura:

 1. Logga in på kontoinställningarna i Evernote Web.
 2. Välj Fakturering på den vänstra navigeringsmenyn.
 3. Bredvid Referensnummer väljer du Lägg till eller Uppdatera.
 4. Ange önskad information och klicka sedan på Bekräfta.
 5. I avsnittet Faktureringshistorik väljer du Regenerera bredvid fakturan som du vill ange den uppdaterade skatteinformationen för.
 6. Klicka på Fortsätt. Processen för att återskapa fakturan kan ta någon minut.
 7. Bredvid den uppdaterade fakturan klickar du på Faktura för att ladda ner en uppdaterad kopia.

Nyckelord:

 • skatt
 • kvitto
 • moms
 • abonnemang
 • faktura
 • referensnummer
 • skatteuppgifter
 • momsnummer

LANGUAGES_PRODUCT