Så här gör du om det tar lång tid att läsa in anteckningar

Så här gör du om det tar lång tid att läsa in anteckningar
< Föregående / Nästa >

Så här gör du om det tar lång tid att läsa in anteckningar

Om inläsningen tar lång tid när du visar eller redigerar kan det bero på att anteckningen är stor.

Prova följande alternativ och se om de hjälper:

Dela upp anteckningen i mindre: Om ditt arbetsflöde tillåter, kan du försöka dela upp anteckningen i mindre anteckningar. Du kan göra det genom att ta bort delar av en stor anteckning och placera dem i separata anteckningar baserat på ämne. Du kan också använda interna anteckningslänkar för att koppla ihop mindre anteckningar om du vill. Läs mer om interna anteckningslänkar

Bifoga Google Drive-filer: Om du behöver anteckningar med mycket text kan du prova att använda vår Evernote- och Google Drive-integrering för att bifoga Google-dokument, -ark och -bilder. Läs om hur du bifogar Google Drive-filer till anteckningar

Om inget av dessa förslag hjälper, kontakta oss.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • långsam
  • laddar
  • tar lång tid
  • fördröjning
  • större anteckningar
  • längre inläsning