Verifiera din e-postadress med Evernote

Verifiera din e-postadress med Evernote
< Föregående / Nästa >

Verifiera din e-postadress med Evernote

Det finns några tillfällen då Evernote kan be dig verifiera e-postadressen för ditt konto. Några sådana tillfällen är:

  • När du begär lösenordsåterställning
  • När du loggar in från en ny enhet, ett nytt land eller en ny tidszon
  • När du delar en anteckning för första gången via e-post
  • När du konfigurerar enkel inloggning (endast Teams)

Om du får ett av dessa e-postmeddelanden från Evernote ska du verifiera ditt konto genom att klicka på länken i e-postmeddelandet inom 30 minuter.

Om du inte har vidtagit någon av dessa åtgärder eller misstänker eller blir medveten om misstänkt aktivitet på ditt Evernote-konto kan du läsa Så här ska du göra om du misstänker obehörig åtkomst till ditt Evernote-konto för att lära dig hur du skyddar ditt konto.

Vanliga frågor och svar

Måste jag verifiera min e-postadress?

Ja. Om du får en begäran om verifiering via e-post från Evernote kommer ditt konto att tillfälligt spärras tills du bekräftar din e-postadress.

Hur vet jag om e-postmeddelandet från Evernote är legitimt?

Alla e-postmeddelanden som Evernote skickar är kryptografiskt signerat och skickas från IP-adresser vi publicerar. En fullständig lista över Evernotes e-postadresser finns i Så här identifierar du om ett e-postmeddelande från Evernote är äkta.

Vad kan jag göra om jag inte vidtagit några åtgärder som kan leda till ett e-postmeddelande om verifiering?

Om du misstänker eller blir medveten om misstänkt aktivitet på ditt Evernote-konto kan du läsa Så här ska du göra om du misstänker obehörig åtkomst till ditt Evernote-konto för att lära dig hur du skyddar ditt konto.

LANGUAGES_PRODUCT