Använd booleska sökningar för målinriktade sökresultat

Använd booleska sökningar för målinriktade sökresultat
< Föregående / Nästa >

Använd booleska sökningar för målinriktade sökresultat

Boolsk sökning är en typ av sökning som låter dig kombinera sökord med specifikt definierade operatorer (eller modifierare) som AND, NOT och OR för målinriktade sökresultat. En boolesk sökning efter "lead AND nytt" ger en lista med anteckningar som bara innehåller de två sökorden.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig med en Professional- eller Teams-prenumeration.

De fyra booleska sökoperatorerna som Evernote stöder är:

  • AND
  • OR
  • NOT
  • ()

Innan du sätter igång är det några saker du bör tänka på för booleska sökningar:

  • Sökoperatorerna kan användas separat eller tillsammans för att skapa enkla eller komplexa sökfrågor.
  • Sökoperatorerna är skiftlägeskänsliga (de måste skrivas med versaler).
  • Alla sökfrågor utvärderas i följande ordning: ()NOTANDOR, oavsett deras placering i frågan.

AND

Operatoren AND kan användas mellan två ord för att begränsa sökresultaten till anteckningar som bara innehåller båda orden. Ju fler kriterier som läggs till med AND, desto smalare och mer begränsade blir sökresultaten.

EXEMPEL:

Sökfråga Förväntade resultat
lead AND nytt Alla anteckningar som innehåller båda orden lead och nytt. Anteckningar som bara innehåller ett av orden ingår inte.

OR

Operatoren OR kan användas mellan två ord för att begränsa sökresultaten till endast anteckningar som innehåller något av orden. Med OR utvidgas en sökning så att resultaten innehåller fler anteckningar.

EXEMPEL:

Sökfråga Förväntade resultat
lead OR nytt Alla anteckningar som innehåller ordet lead eller nytt.

NOT

Operatoren NOT kan användas för att utesluta anteckningar med specifika sökord från din sökning. NOT hjälper till att begränsa sökresultaten ytterligare.

EXEMPEL:

Sökfråga Förväntade resultat
lead NOT nytt Alla anteckningar som innehåller ordet lead, men inte ordet nytt. Anteckningar som innehåller båda orden ingår inte.

Parenteser ()

Operatoren () är viktig när du skriver komplexa sökfrågor som kombinerar flera operatorer. När du använder parenteser i en komplex sökning utvärderas satsen inom parenteserna först, sedan utvärderas alla andra element i frågan utanför parenteserna i de slutliga resultaten. Till exempel kommer en sökning på lead OR kund NOT nytt att variera beroende på placeringen av parenteserna.

EXEMPEL:

Sökfråga Förväntade resultat
(lead OR kund) NOT nytt Denna sökning kommer först att leta efter anteckningar som innehåller antingen lead eller kund, sedan utesluts alla anteckningar med ordet nytt i dem.
lead OR (kund NOT nytt) Denna sökning letar först efter anteckningar som innehåller kund men inte nytt och lägger sedan till alla anteckningar med ordet lead.

Komplexa booleska sökningar

Alla sökoperatorer kan kombineras till komplexa sökningar, vilket hjälper dig att få exakta sökresultat. Dessutom kan du kombinera dessa med vår avancerade söksyntax för att ytterligare begränsa dina resultat. Som en påminnelse kommer alla sökfrågor utvärderas i följande ordning: ()NOTANDOR, oavsett deras placering i frågan. Exempel på komplexa sökningar inkluderar:

Sökfråga Förväntade resultat
(NOT notebook:"leverantörer" AND tag:lead AND tag:nytt) OR (NOT tag:nytt AND tag:under-5 AND tag:2020) Denna sökning kommer först att leta efter anteckningar som inte finns i anteckningsboken Leverantörer och som har taggarna lead och nytt. Sedan kommer den att lägga till anteckningar som inte har taggen nytt, men har taggarna under-5 och 2020 i resultaten.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • boolesk
  • avancerad sökning
  • söksyntax