Exportera anteckningar som PDF

Exportera anteckningar som PDF
< Föregående / Nästa >

Exportera anteckningar som PDF

Dialogrutan Exportera till PDF

Med Evernote för Mac eller Windows kan du exportera en kopia av en anteckning och spara den på din dator som en PDF. Det finns flera alternativ för att exportera anteckningar som PDF-filer.

Exportera en anteckning

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill exportera en anteckning till en PDF-fil.

 • Mac

  1. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) överst till höger i en anteckning och välj Exportera som PDF-fil....
  2. Välj sidalternativ.
  3. Klicka på Exportera.
 • Windows

  1. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) överst till höger i en anteckning och välj Exportera som PDF-fil....
  2. Välj sidalternativ.
  3. Klicka på Exportera.

Exportera flera anteckningar

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill exportera flera anteckningar till en PDF-fil.

 • Mac

  1. Klicka på en anteckning i din anteckningslista, håll sedan ned Skift på tangentbordet och välj en annan anteckning. Alla anteckningar mellan de två valda anteckningarna kommer att markeras.
  2. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) på det blå fältet längst ner på skärmen och välj Exportera som PDF-fil....
  3. Välj sidalternativ.
  4. Klicka på Exportera.

  Obs! Du kan också hålla ned kommandotangenten på tangentbordet medan du väljer anteckningar om du vill markera anteckningar som inte är i sekvens i anteckningslistan.

 • Windows

  1. Klicka på en anteckning i din anteckningslista, håll sedan ned Skift på tangentbordet och välj en annan anteckning. Alla anteckningar mellan de två valda anteckningarna kommer att markeras.
  2. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) på det blå fältet längst ner på skärmen och välj Exportera som PDF-fil....
  3. Välj sidalternativ.
  4. Klicka på Exportera.

  Obs! Du kan också hålla ned Ctrl-tangenten på tangentbordet medan du väljer anteckningar om du vill markera anteckningar som inte är i sekvens i anteckningslistan.

Exportera en hel anteckningsbok

Med en Professional- eller Teams-prenumeration kan du exportera en hel anteckningsbok som en enda PDF-fil. Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill göra det.

 • Mac

  1. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) till höger om en anteckningsbok i din anteckningsbokslista och välj Exportera som PDF-fil....
  2. Välj dina sidalternativ.
  3. Klicka på Exportera.
 • Windows

  1. Klicka på knappen Fler åtgärder (tre prickar) till höger om en anteckningsbok i din anteckningsbokslista och välj Exportera som PDF-fil....
  2. Välj dina sidalternativ.
  3. Klicka på Exportera.

Allmänna sidalternativ

När du exporterar dina anteckningar har du några grundläggande alternativ för att formatera din exporterade PDF-fil.

 • Pappersstorlek - Välj bland en uppsättning standardpappersstorlekar.
 • Orientering - Välj mellan stående och liggande orientering.
 • Marginaler - Välj från en lista med fördefinierade marginaler eller välj anpassade marginaler om du vill ange egna.

Fler sidalternativ

Med en Professional- eller Teams-prenumeration har du fler alternativ för att formatera din exporterade PDF-fil.

 • Sidnummer - Aktivera eller inaktivera alternativet om du vill inkludera sidnummer och välj sidnummerposition på sidan.
 • Anteckningsordning - När du exporterar flera anteckningar samtidigt väljer du den ordning i vilken anteckningarna ska placeras i PDF-filen. Håll muspekaren över en anteckning och dra handtaget till vänster för att ordna om anteckningarna. Klicka på knappen Ta bort till höger om du vill ta bort en anteckning från exportlistan.
 • Anteckningsseparation - När du exporterar flera anteckningar samtidigt kan du välja om varje anteckning ska börja på en ny sida eller direkt efter föregående anteckning.

LANGUAGES_PRODUCT