Anpassa knappen Skapa

Anpassa knappen Skapa
< Föregående / Nästa >

Anpassa knappen Skapa

På iOS och Android kan du anpassa knappen Skapa så att den fungerar som du vill och har de åtgärder du använder mest till hands.

Obs! Knappen Skapa kan bara anpassas i iOS och Android och en Premium-, Personal-, Professional- eller Teams-prenumeration krävs. Free-kunder kan prova funktionen kostnadsfritt i 14 dagar.

Ställ in knappen Skapa

Följ dessa steg när du ställer in knappen Skapa:

 1. I Evernote öppnar du navigeringsmenyn genom att trycka på de tre horisontella linjerna längst ned till vänster.
 2. Tryck på kugghjulet överst till höger.
 3. Tryck på Skapa-knappen.
 4. Välj ett knappformat.
 5. Välj knappåtgärder.
 6. Tryck på Spara ändringar.

Knappformat

Det finns sju olika knappformat, var och en med individuella alternativ och konfigurationer. Standardknappen är tillgänglig för alla kunder, medan de andra knapparna kräver en Premium-, Professional- eller Teams-prenumeration.

Standardknappformat

Standard

Med standardformatet för knappen, även kallad + Ny, kan du välja upp till sex åtgärder. Tryck på knappen + Ny när du vill se dina valda åtgärder.

Standardknappen har unika svepgester som inga andra knappar har. När du sveper åt höger på knappen (utan att trycka på den) kan du snabbt öppna en tom uppgiftsredigerare. När du sveper åt vänster kan du snabbt skapa en tom, ny anteckning.

Halvmåneformat

Halvmåne

Med halvmånen kan du ha upp till fem åtgärder. Tryck på knappen + när du vill se dina valda åtgärder.

Cirkelformat

Cirklar

Med cirkelformatet kan du välja upp till tre åtgärder. Åtgärderna är alltid synliga längst ner på skärmen (förutom naturligtvis i anteckningsredigeraren) och ger snabb åtkomst med ett tryck.

Delat format

Delat

Med det delade formatet kan du ha upp till åtta åtgärder. Delen + Ny anteckning på knappen skapar alltid en ny, tom anteckning. Det övriga valda åtgärderna är synliga när du trycker på pilen till höger om knappen.

Tips: Med det här formatet är det överflödigt att välja anteckningsåtgärden eftersom den stora knappen alltid skapar en ny anteckning. Om du väljer åtta andra åtgärder kan du använda nio åtgärder med det här formatet.

Pannkaksformat

Pannkaka

Med pannkaksformatet kan du välja upp till åtta åtgärder. Tryck på + när du vill se dina valda åtgärder.

Botten upp-format

Botten upp

Med botten upp-formatet kan du välja upp till nio åtgärder. Tryck på + när du vill visa dina valda åtgärder.

Svävande format

Svävande

Med svävande format kan du välja upp till sju åtgärder. Tryck på + när du vill visa dina valda åtgärder.

Obs! Den svävande +-knappen kan inte flyttas från det nedre högra hörnet.

Knappåtgärder

När du väljer ett knappformat kan du även välja knappåtgärder. Antalet knappåtgärder du kan välja beror på vilket knappformat du har valt. Följande knappåtgärder är tillgängliga:

 • Bilaga - Öppnar operativsystemets filväljare.
 • Ljud - Skapar en ny, tom anteckning och börjar spela in direkt.
 • Kamera - Öppnar kameran i Evernote.
 • Anteckning - Skapar en ny, tom anteckning.
 • Skanna - Öppnar kameran i Evernote.
 • Skiss - Öppnar skissredigeraren.
 • Uppgift - Öppnar den tomma uppgiftsredigeraren.
 • Uppgiftsanteckning - Skapar en ny anteckning med en tom uppgift i brödtexten.
 • Mall - Öppnar Evernote-mallgalleriet.

Vanliga frågor och svar

Hur ändrar jag ordning på knappåtgärderna?

Skapa knappåtgärder

Det blå numret i en cirkel anger i vilken ordning åtgärderna visas när du trycker. Tryck på åtgärderna i den ordning du vill att de ska visas.

För standardknappen är åtgärd 1 den stora vänstra knappen, åtgärd 2 är den stora högra knappen och de återstående 4 åtgärderna är de små knapparna från vänster till höger.

För alla andra knappar visas åtgärderna i ordningsföljd från vänster till höger eller nedifrån och upp, beroende på format.

Kan jag ställa in svepgester för min knapp?

Svepgesterna kan för närvarande inte anpassas och är bara tillgängliga med standardknappen Skapa. Du kan inte lägga till svepgester för andra knappformat.

Kan jag ändra färg eller ikon för åtgärderna?

Nej.

Kan jag anpassa min Skapa-knapp utan att prenumerera på Evernote?

Ja. Du kan uppmanas att testa funktionen Skapa knapp i 14 dagar. Inget kort krävs.

Nyckelord:

 • Knappen Skapa anteckning
 • Knapp för ny anteckning
 • delad anteckningsknapp
 • grön knapp

LANGUAGES_PRODUCT