Länka anteckningar till kalenderhändelser

Länka anteckningar till kalenderhändelser
< Föregående / Nästa >

Länka anteckningar till kalenderhändelser

När du ansluter Evernote och Google-kalendern kan du skapa nya anteckningar och länka befintliga anteckningar till dina kalenderhändelser och hitta dem senare genom att söka efter händelseinformation. När anteckningar är länkade till en kalenderhändelse kan du öppna dem direkt från kalenderwidgeten.

Länkade anteckningar syns inte i Google-kalendern, men du kan inkludera en offentlig länk till anteckningen i beskrivningen av kalenderhändelsen om du vill att andra mötesdeltagare ska ha åtkomst till anteckningen. Om du vill att andra mötesdeltagare ska ha tillgång till anteckningen i Evernote kan du dela anteckningen med dem.

Skapa en ny anteckning för en kalenderhändelse

Det finns tre sätt att skapa en ny anteckning för en kalenderhändelse.

 • Från knappen New note icon i kalenderwidgeten

  1. Klicka eller tryck på knappen New note icon på händelsen i kalenderwidgeten.
 • Från kalenderwidgeten

  1. Klicka eller tryck på en händelse i kalenderwidgeten.
  2. Välj Skapa anteckning för händelse på menyn.
 • I en anteckning

  1. Skapa en ny anteckning.
  2. Klicka eller tryck på knappen Infoga i formateringsverktygsfältet.
  3. Välj Kalenderhändelse.
  4. Välj kalenderhändelsen som du vill länka.
  5. Klicka eller tryck på Infoga.

En förformaterad anteckning skapas i din standardanteckningsbok som är länkad till händelsen och den innehåller händelsedetaljer och avsnitt för åtgärdsposter och anteckningar. Händelsedetaljer inkluderar mötets titel, datum, tid, konferenslänk, plats, deltagare och beskrivning. Du kan se detaljerna i anteckningen, men du kan inte redigera detaljer i Evernote. När du gör ändringar i händelsen i Google-kalendern uppdateras de automatiskt i din anteckning.

Du kan expandera och dölja kalenderhändelsen genom att klicka på pilen i det övre högra hörnet av det grå innehållsblocket. Du kan också ta bort valfri del av den förformaterade anteckningen.

Länka befintliga anteckningar till en kalenderhändelse

När du skapar en anteckning från en kalenderhändelse länkas den automatiskt till händelsen. Du kan också länka en befintlig anteckning på två olika sätt.

 • Från kalenderwidgeten

  1. Klicka eller tryck på en händelse i kalenderwidgeten.
  2. Välj Länka en anteckning... på menyn.
 • I en anteckning

  1. Öppna en befintlig anteckning.
  2. Klicka eller tryck i anteckningsredigeraren.
  3. Klicka eller tryck på knappen Infoga i formateringsverktygsfältet.
  4. Välj Kalenderhändelse.
  5. Välj kalenderhändelsen som du vill länka.
  6. Klicka eller tryck på Infoga.

När en anteckning är länkad till en kalenderhändelse kan du klicka på den i kalenderwidgeten för att gå direkt till anteckningen. Du kan länka flera anteckningar till en händelse och du kan länka en anteckning till flera händelser.

Ta bort länken till en anteckning från en kalenderhändelse

Det finns flera sätt att ta bort länken till en anteckning från en kalenderhändelse.

 • Tryck på backsteg/Delete på tangentbordet för att ta bort det grå innehållsblocket som innehåller kalenderhändelsen.
 • Klicka eller tryck på det gråa sidhuvudet och klicka eller tryck sedan på papperskorgen.
 • Klicka eller tryck på det gråa sidhuvudet, klicka eller tryck sedan på knappen Fler alternativ (tre prickar) och välj Ta bort länken till den här händelsen.

Söka efter länkade anteckningar med hjälp av händelsedetaljer

Hitta anteckningar som är länkade till kalenderhändelser genom att söka efter händelseinformation som datum, tid, plats och deltagare. Sökorden måste matcha de i händelsedetaljerna exakt. Om du till exempel vill hitta en anteckning baserat på en mötesdeltagare måste du skriva in deltagarens exakta e-postadress som användes i kalenderinbjudan.

Du kan också filtrera dina sökningar efter anteckningar som är länkade till kalenderhändelser genom att klicka på Lägg till filter och välja Kalenderhändelse i rullgardinsmenyn Innehåller.

Slutligen kan du skriva contains:calendarEvent i sökfältet för att returnera anteckningar som innehåller en kalenderhändelse. Mer information finns i Så här använder du Evernotes avancerade söksyntax.

Vanliga frågor och svar

Hur kan jag lära mig mer om att ansluta till Google Kalender?

Mer information finns iÖversikt över Evernote + Google Kalender.

Om jag uppdaterar information om kalenderhändelsen i Google, synkroniseras den med mina länkade anteckningar?

Ja. Information om kalenderhändelsen uppdateras när händelsedetaljer ändras i Google. När du har Evernote öppet kan det ta upp till 30 sekunder att synkronisera dina ändringar.

Kan jag redigera händelsedetaljerna i kalenderwidgeten eller en länkad anteckning?

Nej. Du kan inte redigera detaljerna för en händelse i Evernote. Redigera detaljerna i Google-kalendern, då synkroniseras de i widgeten och eventuella länkade anteckningar när Evernote synkroniseras.

Kan jag stänga av den förformaterade mallen för händelseanteckningar?

Ja. Gå till Hantera kalenderinställningar när du vill veta hur du gör.

Kan jag anpassa den förformaterade mallen för händelseanteckningar?

Nej. Mallen kan inte anpassas just nu. Men när den förformaterade anteckningen har skapats kan du redigera avsnitten Åtgärdsposter och Anteckningar och lägga till annat innehåll i anteckningen.

Är min länkade anteckning synlig för andra deltagare i kalenderhändelsen?

Nej. Som standard är alla anteckningar du skapar och länkar till en kalenderhändelse bara synliga för dig själv. Om du vill ge mötesdeltagare tillgång till anteckningen kan du inkludera en offentlig länk till anteckningen i beskrivningen av kalenderhändelsen eller dela anteckningen med dem direkt i Evernote.

Om jag länkar en anteckning till en återkommande händelse, länkas anteckningen automatiskt till alla händelser?

Nej. Du måste länka anteckningen manuellt till varje händelse. Om en anteckning tidigare var länkad till en återkommande händelse kan du klicka på händelsen i din kalenderwidget och välja Hitta relaterade anteckningar för att visa alla anteckningar som tidigare länkats till den händelsen.

LANGUAGES_PRODUCT