Anpassa Startskärmen

Anpassa Startskärmen
< Föregående / Nästa >

Anpassa Startskärmen

Anpassa startskärmen i Evernote

Genom att anpassa startsidan kan du ha den information du behöver i centrum och se exakt det du vill, precis som du vill. Skärmen kan anpassas av Evernote Premium-, Personal-, Professional- och Teams-kunder (varierar beroende på plan) och anpassningarna inkluderar:

 • Ändra eller ta bort bakgrundsbilden
 • Lägga till, ta bort och ordna om widgetar
 • Ändra storlek på widgetar (endast dator och webb)
 • Se exakt de anteckningar du vill ha på startsidan med widgeten för filtrerade anteckningar
 • Lägg till flera versioner av vissa widgetar (endast Professional och Teams)
 • Ändra färg och titel på kladdblock

För en översikt över startskärmen gå till Översikt över startskärmen.

Ändra bakgrundsbilden

Du kan välja en bild från vårt bildgalleri eller ladda upp en egen. Om du väljer att ladda upp en egen bild är den rekommenderade storleken 2 000 x 1 280 px. Du kan ladda upp en .jpg- eller .png-fil upp till 5 MB. Om du vill ändra bakgrundsbilden följer du stegen för ditt operativsystem nedan.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på Ändra.
  3. Välj eller ladda upp en bild och klicka sedan på Välj.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på Ändra.
  3. Välj eller ladda upp en bild och klicka sedan på Välj.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på Byt bakgrund.
  3. Välj eller ladda upp en bild.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna
 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på Byt bakgrund.
  3. Välj eller ladda upp en bild.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på Ändra.
  3. Välj eller ladda upp en bild och klicka sedan på Välj.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Ta bort bakgrundsbilden

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill ta bort bakgrundsbilden.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på den gröna växlingsknappen bredvid Bakgrund för att inaktivera.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på den gröna växlingsknappen bredvid Bakgrund för att inaktivera.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på Byt bakgrund.
  3. Klicka på den gröna växlingsknappen bredvid Inkludera bakgrund för att inaktivera.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på Byt bakgrund.
  3. Klicka på den gröna växlingsknappen bredvid Inkludera bakgrund för att inaktivera.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på den gröna växlingsknappen bredvid Bakgrund för att inaktivera.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Lägg till widgetar

Som Evernote Premium-, Personal-, Professional- eller Teams-kund har du tillgång till fler widgetar. Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill lägga till en widget.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra en tillgänglig widget från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra en tillgänglig widget från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på plusikonen bredvid en tillgänglig widget i avsnittet Tillgängliga widgetar.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på plusikonen bredvid en tillgänglig widget i avsnittet Tillgängliga widgetar.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra en tillgänglig widget från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Ta bort widgetar

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill ta bort en widget.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på X överst till höger i widgeten.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på X överst till höger i widgeten.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på minusikonen bredvid en widget i listan med widgetar.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på minusikonen bredvid en widget i listan med widgetar.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på X överst till höger i widgeten.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Ordna om widgetar

Placera dina widgetar i den ordning som fungerar bäst för dig. Widgetlayouten för datorer synkroniseras på Mac, Windows och Web. Din mobila widgetlayout kan organiseras på ett annat sätt och den synkroniseras på iOS och Android. Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill ändra ordning på dina widgetar.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra och släpp widgetarna i den ordning du vill att de ska visas.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra och släpp widgetarna i den ordning du vill att de ska visas.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Dra handtaget med tre linjer till höger om en widget för att flytta det uppåt eller nedåt i listan.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.

  Obs! Widgetar visas på startsidan i den ordning de listas på den här skärmen (uppifrån och ned).

 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Dra handtaget med tre linjer till höger om en widget för att flytta det uppåt eller nedåt i listan.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.

  Obs! Widgetar visas på startsidan i den ordning de listas på den här skärmen (uppifrån och ned).

 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra och släpp widgetarna i den ordning du vill att de ska visas.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Ändra storlek på widgetar

Det här alternativet är endast tillgängligt på Mac, Windows och Web.

Du kan ändra storlek på widgetarna till små, medelstora eller stora. Widgetar kan inte ändras vertikalt och de kan inte ändras på mobila enheter. Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill ändra storlek på dina widgetar.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Håll muspekaren över widgeten och välj en storlek längst ned till höger.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Håll muspekaren över widgeten och välj en storlek längst ned till höger.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Håll muspekaren över widgeten och välj en storlek längst ned till höger.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Skapa en anpassad vy över dina anteckningar

Som Evernote Personal-, Professional- eller Teams-kund kan du använda widgeten för filtrerade anteckningar för att visa exakt de anteckningar du vill ha baserat på de kriterier du väljer. Mer information om sökfilter finns i Filtrera din anteckningslista.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra widgeten för filtrerade anteckningar från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. I fönstret Konfigurera filter ändrar du namn på widgeten och väljer filter bland alternativen.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

  Du kan redigera filter genom att klicka på Fler åtgärder (tre prickar) och välja Redigera filter.

 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra widgeten för filtrerade anteckningar från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. I fönstret Konfigurera filter ändrar du namn på widgeten och väljer filter bland alternativen.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

  Du kan redigera filter genom att klicka på Fler åtgärder (tre prickar) och välja Redigera filter.

 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på plusikonen bredvid Filtrerade anteckningar i avsnittet Tillgängliga widgetar.
  3. Lägg till ett namn på widgeten och välj dina filter bland alternativen.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna.

  Om du vill redigera dina filter trycker du på knappen Redigera (pennan) bredvid widgeten på skärmen Anpassa.

 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på plusikonen bredvid Filtrerade anteckningar i avsnittet Tillgängliga widgetar.
  3. Lägg till ett namn på widgeten och välj dina filter bland alternativen.
  4. Tryck på Klar för att spara ändringarna.

  Om du vill redigera dina filter trycker du på knappen Redigera (pennan) bredvid widgeten på skärmen Anpassa.

 • Webb

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Dra widgeten för filtrerade anteckningar från höger sida och släpp den på en widgetplats.
  3. I fönstret Konfigurera filter ändrar du namn på widgeten och väljer filter bland alternativen.
  4. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

  Du kan redigera filter genom att klicka på Fler åtgärder (tre prickar) och välja Redigera filter.

Ändra färg och titel på kladdblock

Som Evernote Premium-, Personal-, Professional- eller Teams-kund kan du ändra färgen och titeln på ditt kladdblock.

Följ stegen för ditt operativsystem nedan när du vill ändra färgen och titeln på dina kladdblockswidgetar.

 • Mac

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på pennikonen i kladdblockswidgeten för att redigera titeln och välja mellan fyra färgalternativ.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • Windows

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på pennikonen i kladdblockswidgeten för att redigera titeln och välja mellan fyra färgalternativ.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.
 • iOS

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på pennikonen i kladdblockswidgeten för att redigera titeln och välja mellan fyra färgalternativ.

  ELLER

  1. Tryck på Fler åtgärder (tre prickar) i det övre högra hörnet i kladdblockswidgeten.
  2. Välj Redigera widget när du vill redigera titeln och välja bland fyra färgalternativ.
 • Android

  1. Tryck på Anpassa överst till höger på startsidan.
  2. Tryck på pennikonen i kladdblockswidgeten för att redigera titeln och välja mellan fyra färgalternativ.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.

  ELLER

  1. Tryck på Fler åtgärder (tre prickar) i det övre högra hörnet i kladdblockswidgeten.
  2. Välj Redigera widget när du vill redigera titeln och välja bland fyra färgalternativ.
  3. Tryck på Klar för att spara ändringarna.
 • Web

  1. Klicka på Anpassa överst till höger på startskärmen.
  2. Klicka på pennikonen i kladdblockswidgeten för att redigera titeln och välja mellan fyra färgalternativ.
  3. Klicka på Klar för att spara ändringarna.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ändra skärmen som visas varje gång jag öppnar Evernote?

När du öppnar Evernote på iOS, Android eller Web ser du startsidan som standard. När du öppnar Evernote för Mac eller Windows visas den senast använda skärmen.

Kan jag inaktivera startskärmen?

Nej.

Synkroniseras den anpassade startskärmen på mina enheter?

Ja. Startsidor som anpassas på datorn synkroniseras på Mac, Windows och Web. Startsidor som anpassas på mobiler kan se annorlunda ut och de synkroniseras på iOS och Android.

Kan jag ha dubletter av samma widget, till exempel två kladdblock?

Evernote Professional- och Teams-kunder kan ha flera kladdblock, fastsatta anteckningar och filtrerade anteckningswidgetar. Lägg bara till fler kopior av widgeten via panelen Anpassa.

Kan jag använda en sparad sökning för den filtrerade anteckningswidgeten?

Ja. Klicka på Använd sparad sökning på skärmen Konfigurera filter och välj den sparade sökningen du vill använda. Tänk på att om du ändrar de sparade sökkriterierna från det här fönstret kommer ändringarna inte att återspeglas i den sparade sökningen. På samma sätt, om du ändrar de sparade sökkriterierna utanför widgeten för filtrerade anteckningar, kommer ändringarna inte att tillämpas på widgeten.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • instrumentpanel
 • instrumentpanel