Översikt över startskärmen

Översikt över startskärmen
< Föregående / Nästa >

Översikt över startskärmen

Startskärmen i Evernote

Startskärmen är en instrumentpanel som består av widgetar som är avsedda att visa den mest relevanta informationen först i en enkel och organiserad vy.

Startsidan är tillgänglig på de senaste versionerna av Mac, Windows och Web. Den lanseras i de nya versionerna av Evernote för iOS och Android under de kommande veckorna. Obs! Startsidan är inte tillgänglig i äldre versioner av Evernote-appen.

Widgetar

Startsidan består av widgetar som visar ditt innehåll i en bekväm och organiserad vy. Alla kunder har en anteckningswidget, en kladdblockswidget och en widget för nya avbildningar. Premium- och Business-kunder har fler widgetalternativ och kan anpassa hur startskärmen ser ut. Om du vill veta mer kan du gå till Anpassa startskärmen.

Anteckningswidget

Anteckningar

Visa senaste och föreslagna anteckningar. Senaste anteckningar sorteras efter de senast redigerade, medan föreslagna anteckningar baseras på en kombination av anteckningar som du ofta öppnar, redigerar eller söker efter.

Obs! Evernote Business-kunder ser anteckningar från hela företaget som de har tillgång till här.

Kladdblockswidget

Kladdblock

Anteckna och skriv ned dina tankar direkt på startskärmen. Kladdblocket sparar text som du placerar i det och synkroniserar texten på enheter som har startskärmen om du inte väljer att konvertera texten till en anteckning eller ta bort den.

När du vill konvertera kladdblocket till en anteckning klickar eller trycker du på Fler åtgärder (tre prickar) och väljer Konvertera till anteckning. Du kan också använda ett kortkommando. På Mac använder du Cmd + Option + N och i Windows använder du Ctrl + Skift + N. När du rensar kladdblocket flyttas innehållet till en anteckning i papperskorgen.

Kladdblocket har en gräns på 600 tecken och endast oformaterad text kan användas.

Widget för senaste avbildningar

Senast avbildat

Visa nyligen avbildade anteckningar med avsnitt för webbklipp, bilder, dokument, ljud och e-post. Dessa anteckningar sorteras efter de som skapades senast.

Obs! Evernote Business-kunder ser anteckningar från hela företaget som de har tillgång till här.

Widget för fastsatta anteckningar

Fastsatt anteckning

För den här widgeten krävs en Premium- eller Business-prenumeration.

Fäst en anteckning för snabb åtkomst. När du vill fästa en ny anteckning klickar eller trycker du på Fler åtgärder (tre prickar) och Välj fästad anteckning.

Alternativt kan du öppna en anteckning som du vill fästa, klicka eller trycka på Fler åtgärder (tre prickar) och välja Fäst på startsidan.

Anteckningsbokswidget

Anteckningsböcker

För den här widgeten krävs en Premium- eller Business-prenumeration.

Visa senaste och föreslagna anteckningsböcker. Senaste anteckningsböcker sorteras efter de senast redigerade, medan föreslagna anteckningsböcker baseras på en kombination av anteckningsböcker som du ofta öppnar, redigerar eller söker efter.

Obs! Evernote Business-kunder ser anteckningsböcker från hela företaget som de har tillgång till här.

Genvägswidget

Genvägar

För den här widgeten krävs en Premium- eller Business-prenumeration.

Få snabb åtkomst till dina genvägar. Klicka eller tryck på en genväg för att öppna anteckningen, anteckningsboken, taggen eller den sparade sökningen som du har angett.

Du kan inte skapa nya genvägar via genvägswidgeten.

Taggwidget

Taggar

För den här widgeten krävs en Premium- eller Business-prenumeration.

Visa taggarna du använder mest. När du klickar eller trycker på en tagg visas en lista över anteckningar med den taggen.

När du har sex eller fler taggar du kan inte skapa nya taggar via taggwidgeten.

Obs! Evernote Business-kunder ser taggar från hela företaget som de har tillgång till här.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ändra skärmen som visas varje gång jag öppnar Evernote?

När du öppnar Evernote på iOS, Android eller Web ser du startsidan som standard. När du öppnar Evernote för Mac eller Windows visas den senast använda skärmen.

Kan jag inaktivera startskärmen?

Nej.

Synkroniseras startskärmen på mina enheter?

Ja. Startsidor som anpassas på datorn synkroniseras på Mac, Windows och Web. Startsidor som anpassas på mobiler kan se annorlunda ut och de synkroniseras på iOS och Android.

Kan jag redigera en fastsatt anteckning via widgeten?

Nej. Widgeten för fastsatta anteckningar visar en skrivskyddad vy av anteckningen. Om du vill redigera anteckningen klickar du på den gröna pilen bredvid Fästad anteckning för att öppna anteckningen.

Kan jag lägga till påminnelser, taggar, skisser eller formatering i kladdblocket?

Nej. Kladdblocket är avsett för snabba textanteckningar. Du kan konvertera kladdblocket till en anteckning om du vill lägga till bilder, listor, formatering, påminnelser, taggar med mera.

Visas innehållet i kladdblocket i sökresultaten?

Nej, men du kan enkelt konvertera kladdblocket till en anteckning så att innehållet visas i sökresultaten.

Hur kan jag anpassa startskärmen?

När du vill anpassa startsidan klickar eller trycker du bara på knappen Anpassa överst till höger. Du måste ha ett Premium- eller Business-abonnemang. Anpassningsalternativen inkluderar:

  • Ändra bakgrundsbilden
  • Lägga till och ta bort widgetar
  • Anpassa widgetlayouten (endast på datorn och webben)

Mer information finns i Anpassa startskärmen.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

  • instrumentpanel
  • instrumentpanel