Redigera en tabell

Redigera en tabell
< Föregående / Nästa >

Redigera en tabell

Med tabellredigeraren kan du anpassa tabellens utseende och känsla. Du kan anpassa många aspekter av tabellerna så som beskrivs nedan.

Obs! Tabellredigering på iOS och Android är endast tillgänglig i version 10.6+.

Infoga rader/kolumner

 • Mac

  Håll muspekaren över den grå pricken mellan raderna eller kolumnerna där du vill infoga och klicka sedan på det blå plustecknet (+).

 • Windows

  Håll muspekaren över den grå pricken mellan raderna eller kolumnerna där du vill infoga och klicka sedan på det blå plustecknet (+).

 • iOS

  Tryck på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden där du vill infoga och tryck sedan på det blå plustecknet (+). Alternativt kan du trycka på en tabellcell, trycka på Infoga på fliken Tabell i redigeringsverktygsfältet och sedan välja ett infogningsalternativ.

 • Android

  Tap the gray tab at the top of the column or to the left of the row where you'd like to insert, then tap the blue plus (+). Alternatively, tap in a table cell, tap the Insert button in the Table tab of the editing toolbar, then select an insert option.

 • Webb

  Håll muspekaren över den grå pricken mellan raderna eller kolumnerna där du vill infoga och klicka sedan på det blå plustecknet (+).

Ta bort rader/kolumner

 • Mac

  Klicka på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klicka på pilknappen i en av de markerade cellerna och välj sedan att radera den markerade raden eller kolumnen.

 • Windows

  Klicka på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klicka på pilknappen i en av de markerade cellerna och välj sedan att radera den markerade raden eller kolumnen.

 • iOS

  Tryck på en cell i raden eller kolumnen du vill ta bort, tryck på Ta bort på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och välj sedan ett raderingsalternativ.

 • Android

  Tryck på en cell i raden eller kolumnen du vill ta bort, tryck på Ta bort på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och välj sedan ett raderingsalternativ.

 • Web

  Klicka på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klicka på pilknappen i en av de markerade cellerna och välj sedan att radera den markerade raden eller kolumnen.

Dra och släppa rader/kolumner

 • Mac

  Klicka på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden och håll raden eller kolumnen intryckt för att dra. Släpp musen när du vill släppa raden eller kolumnen på en ny plats i tabellen.

 • Windows

  Klicka på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden och håll raden eller kolumnen intryckt för att dra. Släpp musen när du vill släppa raden eller kolumnen på en ny plats i tabellen.

 • iOS

  Tryck på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, tryck sedan och håll ned för att dra raden eller kolumnen. Släpp fingret för att släppa raden eller kolumnen på en ny plats i tabellen.

 • Android

  Tryck på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, tryck sedan och håll ned för att dra raden eller kolumnen. Släpp fingret för att släppa raden eller kolumnen på en ny plats i tabellen.

 • Web

  Klicka på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden och håll raden eller kolumnen intryckt för att dra. Släpp musen när du vill släppa raden eller kolumnen på en ny plats i tabellen.

Ändra cellfärg

 • Mac

  När du vill ändra färgen på en hel rad eller kolumn klickar du på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klickar på pilknappen i en av de markerade cellerna och väljer en färg. Om du vill ändra färgen på en enda cell klickar du inuti cellen, klickar på pilknappen och väljer en färg.

 • Windows

  När du vill ändra färgen på en hel rad eller kolumn klickar du på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klickar på pilknappen i en av de markerade cellerna och väljer en färg. Om du vill ändra färgen på en enda cell klickar du inuti cellen, klickar på pilknappen och väljer en färg.

 • iOS

  Om du vill ändra färgen på en hel rad eller kolumn trycker du på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden, trycker på färgfyllningsknappen på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer en färg. Om du vill ändra färgen på en enda cell trycker du inuti cellen, trycker på färgfyllningsknappen på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer en färg.

 • Android

  Om du vill ändra färgen på en hel rad eller kolumn trycker du på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden, trycker på färgfyllningsknappen på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer en färg. Om du vill ändra färgen på en enda cell trycker du inuti cellen, trycker på färgfyllningsknappen på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer en färg.

 • Web

  Om du vill ändra färgen på en hel rad eller kolumn klickar du på den grå fliken längst upp i kolumnen eller till vänster om raden, klickar på pilknappen i en av de markerade cellerna och väljer en färg i avsnittet Färgbakgrund. Om du vill ändra färgen på en enda cell klickar du inuti cellen, klickar på pilknappen och väljer en färg.

Slå samman och dela celler

 • Mac

  Om du vill slå samman celler kan du markera flera intilliggande celler, klicka på pilknappen i en av de markerade cellerna och klicka på Sammanfoga celler. Om du vill dela sammanslagna celler klickar du på en sammanslagen cell, klickar på pilknappen och klickar på Dela sammanslagna celler.

 • Windows

  To merge cells, select multiple adjacent cells, click the arrow button in any of the selected cells, then click Merge Cells. To unmerge cells, click on a merged cell, click the arrow button, then click Unmerge Cells.

 • iOS

  Om du vill slå samman celler trycker du på den grå fliken högst upp i kolumnen eller till vänster om raden, trycker på de tre prickarna på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer Sammanfoga celler. Om du vill dela sammanslagna celler trycker du på en sammanslagen cell, trycker på de tre prickarna på tabellfliken i redigeringsverktygsfältet och väljer Dela sammanslagna celler.

 • Android

  To merge cells, tap the gray tab at the top of the column or to the left of the row, tap the three dots in the Table tab of the editing toolbar, then select Merge cells. To unmerge cells, tap on a merged cell, tap the three dots in the Table tab of the editing toolbar, then select Unmerge cells.

 • Web

  To merge cells, select multiple adjacent cells, click the arrow button in any of the selected cells, then click Merge Cells. To unmerge cells, click on a merged cell, click the arrow button, then click Unmerge Cells.

Vanliga frågor och svar

Kan jag infoga formler eller andra kalkylfunktioner i min tabell?

Nej. Tabeller i Evernote är optimerade för visning, presentation och visualisering av information. Tabeller i Evernote är inte optimerade för att manipulera data. Om du använder ett kalkylprogram utanför Evernote kan du lägga till filen i din anteckning om du vill ha den till hands med resten av dina anteckningar.

Kan jag lägga en tabell inuti en annan tabell?

Nej. Kapslade tabeller stöds inte.

Kan jag välja flera kolumner och flera rader?

Ja, men bara med tangentbord och mus. Om du vill välja flera celler klickar du på en cell, håller ned Skift-tangenten på tangentbordet och väljer sedan fler celler. På mobila enheter/surfplattor som inte är anslutna till ett tangentbord eller en mus kan du inte välja flera kolumner eller rader.

Varför ser jag inte hela min tabell i anteckningsfönstret?

Om en tabell är bredare än en anteckning kommer du att se en vågrät rullningslist längst ned i tabellen. Dra i rullningslisten när du vill se innehållet i tabellen. Rullningslisten gör att du kan behålla all tabellformatering, inklusive kolumnstorlekar, utan att behöva anpassa tabellen efter bredden på din anteckning.

Du kan enkelt rulla vågrätt genom att rulla i sidled med musen (Mac-mus), svepa åt vänster eller höger med två fingrar (Mac-styrplatta) eller hålla ner Skift-tangenten på tangentbordet medan du rullar med musen (Windows).

Om du vill ta bort den vågräta rullningen helt, markerar du alla kolumner i tabellen, hovrar över en cell, klickar på menyknappen för tabeller (pil) och klickar sedan på Matcha anteckningens bredd.

Varför ser min inklistrade tabell annorlunda ut än förväntat?

Tabeller som skapats i andra program (med undantag för de som skapats i Microsoft Word och Excel) och klistrats in i Evernote formateras inte automatiskt som en Evernote-tabell. Du kan uppgradera den klistrade tabellen så att den ser ut som en Evernote-tabell genom att högerklicka på tabellen och välja Uppgradera tabell.

LANGUAGES_PRODUCT

Nyckelord:

 • redigera tabeller
 • anpassa tabeller
 • tabell
 • tabeller