Föräldrarnas samtycke för utbildningsinstitutioner

Föräldrarnas samtycke för utbildningsinstitutioner
< Föregående / Nästa >

Föräldrarnas samtycke för utbildningsinstitutioner

Skolor, skoldistrikt, lärare och andra utbildare som vill att elever under 13 år ska skapa Evernote-tjänstekonton eller i samband med upprättandet ett Evernote Teams-konto för skolan eller en grupp elever på skolan måste inhämta nödvändiga samtycken (inklusive samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, i tillämpliga fall) innan sådana konton skapas. Föräldern eller vårdnadshavaren måste få en kopia av Evernotes sekretesspolicy och ni måste arkivera kopior av eventuella samtycken och lämna dem till Evernote på begäran. Oavsett vilken Evernote-enhet ni har avtalet med (som beskrivs i våra användarvillkor och Evernote Teams-avtal) kommer kontodata att lagras i USA.

Mer information om US Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) finns på Federal Trade Commissions webbplats.

För din bekvämlighet har vi skapat ett formulär för direktmeddelanden och ett exempel på samtyckesformulär för föräldrar som hjälper dig att inhämta föräldrarnas samtycke.

Visa och ladda ner direktmeddelandet till föräldrar och vårdnadshavare >>

Visa och ladda ner föräldras samtyckeformulär >>

LANGUAGES_PRODUCT